GPS GPS
1643
BLOG

Patriotyzm polski

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 10
Istotę polskości, ideologię polskiego ustroju politycznego i gospodarczego, polskie zwyczaje, polską mentalność i polski styl życia budowała polska szlachta przez ponad osiemset lat istnienia Rzeczpospolitej.

Patriotyzm partyjny <- poprzednia część
Patriotyzm polski to trzymanie się tej polskości, to pielęgnowanie jej, rozwijanie, trwanie przy niej. Ta polskość to ideologia, a nie geny, rasa, czy jakieś cechy etniczne. Dlatego w Rzeczpospolitej dobrze czuły się różne nacje, różne narody.
Przez ostatnie dwieście lat z hakiem wszystko to co polskie, co wcześniej zostało zbudowane i wypracowane jest systematycznie niszczone.
Polską od dwudziestu lat na przemian rządzą różni socjaldemokraci [1] i komuniści - socjaliści sowieccy proweniencji turańskiej, naziści, czyli narodowi socjaliści proweniencji bizantyjskiej, oraz inni tym podobni lewicowcy. Poglądy socjalistyczne nie są zgodne z polskim patriotyzmem, bo to nie takie zasady i nie taką ideologię budowała polska szlachta. Ideologia socjalistyczna jest sprzeczna z polskością.
Polska szlachta budowała cywilizację łacińską [2], budowała Rzeczpospolitą, która była krajem wolnościowym. Dzisiejsze państwo nie ma z tym nic wspólnego - ono nie jest polskie. Socjaldemokraci z takich partii jak PiS, PO, SLD czy PSL budują u nas cywilizację bizantyjską [3], która jest obca polskości.
Społeczeństwo, które budowali nasi przodkowie przez ponad osiemset lat było najbardziej liberalne i tolerancyjne w historii świata. Tamten kraj był kwintesencją polskości, to był nasz unikalny wkład w dzieje świata. Polski szlachcic, wolny mieszkaniec dawnej Rzeczpospolitej to archetyp, wzorzec, miara polskości.
Natomiast dzisiejsze totalne państwo realizuje ideologię socjaldemokratyczną, ideologię narzuconą nam przez obcych, ideologię antyliberalną, destrukcyjną, antypolską. Jesteśmy wciąż pod zaborami. Pod zaborami Komuny Europejskiej [4] i jej prowincji Drugiej Komuny [5]. Realizowana u nas obecnie zaborcza sprawiedliwość społeczna [6] ma korzenie w cywilizacji żydowskiej, turańskiej i bizantyjskiej – ideologia socjaldemokratyczna jest pochodną tych obcych nam cywilizacyj. Obecne partie parlamentarne to organizacje, które są narzędziem naszego zaborcy - realizują jego socjaldemokratyczny program. Nie można być polskim patriotą i jednocześnie wspierać zaborcę niszczącego nasze wolnościowe tradycje i zwyczaje.
Polski szlachcic nigdy by nie poparł socjalistycznych praw, które u nas dzisiaj ciemiężą. Polski szlachcic nigdy by nie zaakceptował tego, by państwo uczyło jego dzieci pod przymusem, by musiał obowiązkowo płacić składki na różne ubezpieczenia, by urzędnik państwowy decydował co szlachcic buduje, sadzi, czy ścina, na swoim terenie, by leczeniem, czy uczeniem, zajmowały się państwowe urzędy zwane dla niepoznaki szpitalami czy szkołami, nigdy by nie zaakceptował tego, by urzędnik państwowy decydował o najdrobniejszych elementach jego życia i pobierał w podatkach większość jego dochodów!
Polski szlachcic nigdy by nie zaakceptował systemu, który wymaga od niego jakichś obowiązkowych uprawnień i zdawania egzaminu by miał prawo do poruszania się jakimikolwiek pojazdami, łodziami, koniami czy innymi środkami komunikacji. Nie zaakceptowałby systemu, który ogranicza mu jazdę, zmusza do przypinania się pasem do konia, czy obowiązkowego zakładania hełmu pod groźbą kary. Nigdy nie zaakceptowałby dzisiejszego totalitarnego państwa policyjnego, które zabrania posiadanie broni. Rzeczpospolita to była wolnościowa wspólnota służąca obronie wolności i własności, a nie zbiór urzędów zajmujących się na siłę wszelkimi najdrobniejszymi ludzkimi sprawami!
Nie można być polskim patriotą i akceptować rzeczy, których polski szlachcic nigdy by nie zaakceptował. PiS, PO, SLD i PSL nie mogą powoływać się na patriotyzm polski, bo są przeciwni polskiej ideologii. Może to są państwowi patrioci, ale patrioci państwa zaborczego, niepolskiego, obcego Polsce cywilizacyjnie. Oni realizują patriotyzm partyjny [7]. Ich partyjny patriotyzm nie jest moim patriotyzmem [8], bo mój jest polski.
 
Grzegorz GPS Świderski

poprzednia część -> Duma z państwa


Własność intelektualna <- poprzednia notka

następna notka -> Korwiniści

 

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka