Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
150 obserwujących
1838 notek
2347k odsłon
  966   0

Przyjmijmy wszystkich uchodźców!!!

Przedstawiciele rządu Polski właśnie w Brukseli zagłosowali za obowiązkowymi kwotami uchodźców. Każde państwo Unii Europejskiej musi przyjąć do siebie określoną liczbę imigrantów. Polska ma przyjąć od 7 do 9 tysięcy osób.
Rozumiem, że to oznacza, że musimy przyjąć co najmniej tyle. Ale to porozumienie nie wyklucza przyjęcia większej liczby. Więc proponuję by Polska zadeklarowała jednostronnie, że przyjmie więcej uchodźców. Przeciw tym kwotom były Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia. No to w ramach solidarności z nimi zadeklarujmy, że przyjmiemy to co im Unia chciała wcisnąć, a oni nie chcieli. Przyjmijmy wszystkich! Ogłośmy, że każdy człowiek na świecie ma wolny wstęp do Polski bez żadnych dokumentów! Stosowne dokumenty wystawimy każdemu na poczekaniu.
Ale to nie wszystko. Polska to państwo i by je utrzymać trzeba płacić podatki. Mieszkańcy Polski płacą podatki i stąd państwo ma fundusze na swoje działanie. Może wysyłać delegacje do Unii, które tam będą głosować – a to kosztuje.
Polska powinna przyjąć ludzi z całego świata! Mogą u nas zamieszkać i korzystać z całego dobrodziejstwa państwowej infrastruktury. Ale za to trzeba zapłacić! Nie ma nic za darmo. Każdy obcokrajowiec powinien zapłacić podatek za możliwość korzystania z Polski – z naszych gór, jezior, lasów, autostrad i praw ustanawianych przez Sejm. To jest nasze narodowe dobrodziejstwo, które użyczamy każdemu człowiekowi na świecie. Za drobną opłatą. Solidarność na maksa. Humanitaryzm przekraczający wszelkie granice. Dobroć większa niż unijne standardy.
Imigranci nie dostaną u nas żadnych zasiłków. Dostaną Polskę. Dostaną bezpieczne tereny. Dostaną przyjaznych sąsiadów. Dostaną pokój i solidarność. Ale każdy musi za to dobro wspólne zapłacić - oni też. Więc niech przyjeżdżają ich miliony. I niech płacą podatek pogłówny. Wystarczy 100 PLN miesięcznie od osoby. Jak solidarność, to solidarność.
Nie możemy odróżniać ludzi ze względu na rasę, pochodzenie, narodowość czy przynależność państwową. Wszyscy są równi. Wszyscy korzystają z dobra wspólnego to i wszyscy solidarnie powinni na nie łożyć. Nie powinno być tak, że przyjmujemy tylko Syryjczyków, Irakijczyków, Czeczenów czy Libijczyków i tylko przez jakiś okres. Wszystkich ludzi powinniśmy przyjmować po wsze czasy - i pobierać opłatę klimatyczną, tak jak każdy bezpieczny i zdrowy kurort pobiera.
To nie jest mój pomysł, to nie jest moja dobroć i solidarność. To humanitarne, liberalne, wolnościowe, pokojowe rozwiązanie proponował już Janusz Korwin-Mikke ponad 20 lat temu! I to samo mówi do dziś! Dlatego należy głosować na partię KORWiN!
 
Grzegorz GPS Świderski

PS. Oto co wtedy powiedział Korwin w Sejmie:
1 kadencja, 38 posiedzenie, 4 dzień (03.03.1993)
18 punkt porządku dziennego:
Informacja rządu o działaniach podejmowanych przez władze polskie w związku ze zmianą prawa azylowego w Niemczech oraz możliwością napływu uchodźców do Polski.
Poseł Janusz Korwin-Mikke:
    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Informację rządu traktujemy jako rzetelną, natomiast martwi nas moralny aspekt sprawy. Polska powinna w negocjacjach powoływać się nie na to, że nie jesteśmy finansowo i organizacyjnie przygotowani do przyjęcia uchodźców zawróconych z Niemiec, tylko na to, czy jesteśmy moralnie do tego zobowiązani?
    Jak wygląda ta sprawa, przyjrzyjmy się. Przyjeżdża do Polski cudzoziemiec i zaraz wyjeżdża do Niemiec. On z definicji nie może być azylantem, ponieważ prawo azylu może być przyznane tylko w tym pierwszym kraju, do którego zwróci się azylant. My nie możemy więc nawet podejrzewać, że to jest azylant. Jeżeli Niemcy chcą go wydalić, to jest to wyłącznie sprawa między krajem macierzystym uchodźcy a Niemcami. Nas to nic nie powinno obchodzić. Jesteśmy krajem tranzytowym i nie możemy pytać każdego z tych, którzy będą przejeżdżać przez nasz kraj, czy nie będzie prosił o azyl w kraju trzecim. Przecież to jest zupełnie bez sensu.
    Napływ pseudoazylantów do Niemiec spowodowany jest wyłącznie socjalizmem. Niemcy, a w miarę sił i środków także Polska, fundują azylantom i kandydatom na azylantów świadczenia socjalne, co powoduje napływ ludzi, którzy chcą z tych świadczeń korzystać. Domagam się więc, aby ani jedna złotówka z budżetu nie była płacona na jakiekolwiek świadczenia socjalne dla tych ludzi. Azylanci muszą pracować albo znaleźć konkretną rodzinę, która ich przyjmie. Tylko to umożliwi naturalne wtopienie się uchodźców w nasze społeczeństwo. W przeciwnym razie powstaną getta narodowościowe - z przestępczością, narkomanią, bitwami między różnymi narodowościami itd. Nie możemy dopuścić do tego, by emeryci pisali do nas w listach: "Co robić, żeby uzyskać status uchodźcy z Bośni, bo taki uchodźca żyje lepiej niż polski emeryt?" To jest niedopuszczalne.
Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale