News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
207 notek
20k odsłon
37 odsłon

This World loses control of the earth. Ten Świat traci panowanie nad ziemią.

rekin
rekin
Wykop Skomentuj

 Salon 24 poetry  - site poezja

  This World loses control of the earth.


Ten Świat traci panowanie nad ziemią.


This is the Messiah, Jesus Christ, describes to us the signs of our time that we are to know them and how we are to act.
The whole world will catch the sea. Poisoned air poisoned poisoned food
The nation will stand against the other nation. The whole world will shake and I will keep its pillars.

We are to know the good of the world through fruits, but they are bitter and deadly.
We are killed by technology and electronics, etc. which we create with our own hands.
The reason we see in the victims of fate and not the facts that we create.
A lot is spent on the death of the broken cults
Instead of restoring the faith of the Messiah given to Peter and broken by Paul.
Detained in the old testament in repentance of rights.

And not Apostolic.
Otherwise the conscience of the Nations.
If we do not change the wrong path on the road to Truth, a huge cataclysm awaits us.
What world did not hear or see.

As God Himself, he speaks to these hard neck.
And I have chastised them and they are still there and until the world becomes the path of his Truth.
We will not destroy it completely.
And it will last for a long time.
As the prophets describe him.
So as a 100-year-old man dies, it's like a child would die.
This is how the time of the survival of our primeval Adam and Eve will be restored.
shark

Ten Świat traci panowanie nad ziemią.
To Mesjasz Jezus Chrystus opisuje nam znaki dzisiejszego czasu jakie mamy je poznać i jak mamy postępować.
Świat cały oziębnie Morza rzeki zatrute powietrze zatrute pokarm zatruty
Naród wystąpi przeciwko drugiemu Narodowi .Cały świat będzie się chwiał a ja jego filary będę trzymał.

Dobro świata mamy poznawać po owocach ależ one są gorzkie i zabójcze.
Zabija  nas technika i elektronika itd. którą tworzymy własnymi rękami.
Przyczynę widzimy w ofiarach losu a nie faktach którą tworzymy.
Na śmierć zepsutych kultów wydawane są krocie
Zamiast przywrócić wiarę Mesjasza daną Piotrowi a złamaną przez Pawła.
Zatrzymaną na starym testamencie na opamiętaniu praw.

A nie wznoszeniu Apostolskim.
Inaczej sumieniu Narodów.
Jeśli nie zmienimy drogi złej na drogę do Prawdy czeka nas ogromny kataklizm.
Jakiego świat nie słyszał i nie widział.

Jako sam Bóg mówi do tych twardego karku.
A ja ich karciłem a oni jeszcze jeszcze i jeszcze aż świat stanie się drogą jego Prawdy.
Nie zniszczymy go całkowicie.
A będzie trwał jeszcze długo.
Jako o nim opisują prorocy.
Tak jako umrze 100 letni człowiek który zgrzeszył to tak jako by umarło dziecko.
Tak zostanie przywrócony czas przeżycia pierwotnych naszych praojców Adama i Ewy.
rekin

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale