News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
212 notek
20k odsłon
139 odsłon

This is the Secret Plan of Polish Disassembly / Oto Tajny Plan Demontażu Polski

Wykop Skomentuj

Info- News Poetry 24 Poland Times

This is the Secret Plan of Polish Disassembly

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/ujawniono-tajny-plan-tuska-jak-chce-pokonac-pis-krystyna-pawlowicz-w-furii-aa-wpHC-Ks4K-fVUn.html
Tusk's secret plan was revealed. Yes, I want to beat PiS. Krystyna Pawłowicz in furyWithout the centralization of the Polish State, it would otherwise lead to the decomposition of your country and its power and strength in strategic areas such as the Energy State
After Paliwowa or Electricity, after the Central Bank and regulating the rudders and tools of the Polish State over which no one will have control. To the end. Only Tusk and Merkel.
The rest of your promises are not fulfilled too.
Only a madman can have such a Plan.
It is like the robbers to give the law of lawlessness in dealing with the honest Nation. This is a Nightmare.
Greedy presidents of cities may be inclined in this direction.
Not knowing that in the further consequence it will disintegrate you and nobody will secure your safety.
And the Polish currency will become a paper worth nothing.

I wonder how many years he worked on it to save his ass.
And so many victims that he did in this country.
You will not do it at the cost of the Polish Victims never.
That's what these decisions are for. Rescuing your ass.
Polish divorces and Poles to further break up and dissociate.
Your promises are false. Continue.
And they baked up most Plaques.
With me, too. Where I suffered for about 30 years as a black sheep.
And you brother, you sealed it with your decisions.
I do not belong to those who complain.
But I know your intentions for your Lucifer Hooves ...
To consume us on a fiery heat in a pan
Flamed with pain on charred greaves. Human flesh.
That's how I see these intentions.
And my hidden suffering. By you.
To which, too, Mr. Tusk, you belong.

shark

Oto Tajny Plan Demontażu Polski


Oto Tajny Plan Demontażu Polski

Ujawniono tajny plan Tuska. Tak chce pokonać PiS. Krystyna Pawłowicz w furiiBez centralizacji Państwa Polskiego inaczej doprowadził by do rozkładu Państwa kraju i jego mocy i siły w strategicznych dziedzinach jak Energetycznej Państwa
Po Paliwowej czy Energi elektrycznej po Bank centralny i regulacji po stery i narzędzia Państwa Polskiego nad którymi nikt nie będzie miał kontroli.Do końca. Tylko Tusk i Merkel.
Reszta na śmietnik twoje obietnice niespełnione też.
Tylko szaleniec może mieć taki Plan.
To tak jak zbójom dać prawo bezprawia w rozprawieniu się z uczciwym Narodem. To jest Koszmar.
Łakomi prezydenci miast mogą się skłonić w tym kierunku.
Nie wiedząc że w dalszej konsekwencji to rozkład Państwa i nikt nie zabezpieczy sobie bezpieczeństwa.
A Polska waluta stanie się papierkiem nic nie wartym.

Ciekawe ile lat nad tym pracował by uratować swoje dupsko.
I tyle ofiar które w tym kraju uczynił.
Nie uczynisz to Kosztem Ofiar Polskich nigdy.
Ku temu prą te decyzje.Ratowania swojej dupy.
Rozwodnienia Polskich i polaków do ich dalszego rozbicia i poróżnienia.
Twoje obietnice są Fałszywe.W dalszym ciągu.
I przypiekły co większość Plaków.
Ze mną Też. Gdzie cierpiałem około 30 lat będąc czarną owcą.
A ty bratku to przypieczętowałeś swoim decyzjami.
Nie należę do tych co się żalą.
Ale znam twoje intencje do twoich Kopyt Lucyfera..
By nas skonsumować na ostrym ogniu na patelni
Podpalanej do bólu na zwęglone skwarki Ludzkich ciał.
Tak widzę te intencje.
I moje skrywane cierpienie. Przez was.
Do których też panie Tusk Należysz.

rekin

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale