News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
220 notek
21k odsłon
176 odsłon

News /info salon 24 poezja Times PAPIEŻ FRANCISZEK ZMIENIA TEKST MODLITWY OJCZE NASZ

Wykop Skomentuj2

News /info salon 24 poezja Times


Koniec świata znaczy Ery jako nam zapowiadają i mówią o tym znaki na niebie i ziemi.

papiez-franciszek-zmienia-tekst-modlitwy-ojcze-nasz


https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/papiez-franciszek-zmienia-tekst-modlitwy-ojcze-nasz/pelgyfn


Pope - Francis - changes - text - prayers - father - ours

As God Himself, the Father allows the temptation of his son Jesus Christ alone.
There is a sense in this. Higher generation of human benefit.
Probably the present Pope does not know the case or acts on the side of Masonic occultism in the name of false charity.
Associated with the Second Vatican Council.
As a faith, all unite.
Contrary to the rebellion, hundreds of bishops.
And, contrary to the law of the Ten Commandments, you will not have transcendent Gods.

As the catechism itself changed the values ​​of reasoning to the 10 commandments.
Although his mission is to remember a man not to be completely saved.
This tool is an apostolic mission whose mission is gradually being degraded step by step.

LET THIS IS NO THOUGHT SIGNS IN HEAVEN AND EARTH SHOW FOR CHANGING OLD FOR THE NEW.
THIS IS THE LAST DAYS OF SATAN.
THIS REFUSED US MESSIAH

shark

Papież - Franciszek - zmienia - tekst - modlitwy - ojcze - nasz

Jako i sam Bóg Ojciec dopuszcza Kuszenie samego swego syna Jezusa Chrystusa.
Jest w tym jakiś sens. Wyższej generacji pożytku człowieka.
Zapewne Papież teraźniejszy nie zna sprawy albo działa po stronie okultyzmu masońskiego w imię fałszywej dobroczynności.
Związanym z drugim Soborze Watykańskim.
Jako wiary wszystkie łączcie się.
Wbrew buncie setki Biskupstwa.
I wbrew prawu 10 przykazań nie będziesz miał Bogów cudzych prze denną.

Jako Już sam katechizm zmienił wartości rozumowania do 10 przykazań.
Choć jego misją jest opamiętania człowieka nie całkowitego wybawienia.
Tym narzędziem jest misja apostolska której misja systematycznie krok po kroku jest degradowana.

NIECH TO NIKOGO NIE DZIWI ZNAKI NA NIEBIE I ZIEMI POKAZUJĄ O ZMIANIE STAREJ ERY NA NOWĄ.
TO OSTATNIE DNI SZATANA.
TO ZAPOWIEDZIAŁ NAM MESJASZ

rekin

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale