News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
2 obserwujących
377 notek
33k odsłony
30 odsłon

Potęga Prawdy /times,News,info Poezja24 SH

Wykop Skomentuj
Potęga Prawdy

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
  
    Salon Poezji pl
    Info Poezja............
    Poezja wytworna
    Poezja News
    Prawda News
    Prawda User
    Potężna Prawda
    Duch Narodu....
    .Polska - Poezja..
    Info Poezja Polska
    Poezja net
    Poezja for
    Poezja.pl
    Poezja info
    Potęga Poezji
    Poezja pol.
    poezja'''''''''''
    POGROM LUCYFERA
    Osnowa życia
    AS Prawda
    Poezja 24
    Moja Poezja-
    Info Prawdy
    Prawda Edu
    Prawda info
    .CC - Prawda.
    Prawda com
    FM Prawda
    Ogromna Polska
    Prawda coop
    CCPrawda
    Prawda Edu
    Prawda COOp
    Prawda com
    Poezja SH
    Poezja S
    Poezja H
    Polska Pl
    Gazeta Poezji
    Gazeta poezja pl
    Gazeta pl
    Polska poezja user
    News media user
    Sumienie
    Styl
    Poezja pol

Polsko
Moja ojczyzno
To w tobie moje pragnienie utopiłem
By się podzielić swoim darem
Jaki mi dany
Nie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała
I rozpoznała naszego wroga w całości
wprost
TAGI

Droga do Prawdy

    poezja user
    Prawda info pl
    Poezja org
    Poezja 24
    UŚWIĘCENIE PRAWDY
    POEZJA POLSKA/ info.
    PATRIOTYZM-RODZINA../
    POTĘGA- PRAWDY./
    POEZJA FORMACJI--
    POEZJA INFO PL-
    INFO POEZJA POLSKA PL
    POTĘGA POEZJI
    POEZJA POLSKA
    Poezja 24
    Potęga Poezji
    Potęga - Prawdy/
    Info Poezja
    Info Poezja Pl
    Poezja Info Org
    Poezja Pl Onet
    Poezja Polski Pl
    PL Poezja
    Info Poezja Org
    Poezja Info / Pl.
    Edu Prawda
    Poezja Polska
    Prawda-CC
    Prawda AS
    Prawda --- FM
    Wielka - poezja
    Ogrona - Polska/
    Ogromna -Polska/
    Iskra poezja
    Poezja Patriotyczna
    Poezja Polska
    Droga do Prawdy/
    lechistan Polska
    Ogromna -Polska
    Ogrom - Prawdy/
    Masoni Lucyfer
    Potężna Prawda
    Potęga Prawdy
    Prawda org
    Wiad. Pol
    Info Prawda
    Lucyfer
    Dr.Pol
    Info Głos Polski
    Z.Polski
    W.Polskie
    Poezja- Pol./
    Godz.Prawdy
    Lucyfer - Masoneria
    Info Wiadomości Polska
    Polska - pl.
    Czarna Biała - Magia
    Poezja rekin
    P.tw.
    S.H
    Poezja.T
    Info informacji
    Poezja twórcza
    Poezja.pl
    Lucyfer mason
    Poezja patriotyczna
    INFO-CYWILIZA-
    Puls Poezji
    Info Drzewo Życia
    WIADOMOŚCI POLSKIE
    Poezja user

Prawda

Potęga Prawdy
Polsko
Jak lawina ognia co
Erupcja wulkanu wyrzuca
Kęsy ognia gorącego
skały

Tak nasza miłość
Gorąca
Co w Polski grunt poruszaj
Co wzruszy Polską
I światem odnowy

Polskiej oazy
Mieczem języka
Poruszy głowy
Polskiej miłości
Tak by nie stracić głowy

Co miękkim językiem władają zdrady
Nie tam jest Polska
Nie fałszywe układy
A w prawdzie na imię jej Prawda
Tam ugruntujesz swe korzenie Polskie

Ku pokoleń
Narodowej sławy
By nie ośmielił się nikt
Oszwabić
Polaka

Nie biorąc grosz od tego
Co lichwy interes ma dla ciebie zgody
To nie przyjaciel a pasożyt
Twojej zguby

rekin oceanu

Polsko

Nie daj się zwieść
Nie daj podeptać Polskiej ziemi
Nie daj się podpuszczać
I szczuć
Myśląc że coś zmieni ubliżając

Nawet wilka się uskromni
I gada ograniczy
A byś ty szukała mądrości
Jad złowieszczy i zawistny
Jest padliną tej ziemi
A ty dajesz się kalać swe sumienie
Pod flagą Bandery

Nie do końca wszyscy plują Niedźwiedzia
A lucyfer odpłynie
Do lodowej krainy
Gdzie Bóg go zamrozi
I co powiesz panie K- ki
Na co pragniesz Polskę zamienić.
Przez swoją Bojaźń coś nabroił.

Nie czyń tego
Pamiętaj Polska to nie ty
A cały Naród
Jeszcze jest prawo ponad prawo nie twoje
Niektórzy wiedzą co wyprawiała szlachta
Boje
Toć ci Bandera w głowie
I szabelka
Mędrzec i rozumny nie nie wojuje mięśniami
A rozumem co nienawiść to zaślepia
To mądrość w Prawdzie sprawia ugody Narodowe

Kto czym wojuje od tego ginie
Kto stawia dom na Prawdzie
Prawdziwie stawia

rekin oceanu


Prawda

Wznoś jej ciężar oblicza
W świecie wzmagań zepsucia
To boli przestępców
Wierzgają
mową
Zastawiając sidła
Które w nie wpadają
A ty chodża z głową uniesioną
Nie bój się tej zarazy
Ona boli
Nękaniami swymi
Walcz
mieczem słowa
By ci nikt nie dorównał
Gdyż w prawdzie
I miłości odnowa
Narodów
Poezja Polska
https://sites.google.com/site/ccprawda/

 Prawda Prawdziwa
Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm
Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu
https://sites.google.com/site/prawdacom/
Polsko
Co odrętwiała twa dusza
Serce twoje w katiuszach męki
Co wzdychasz jak byś żyła nie na swoim
Co za smyk podgryza ci nogi
Byś upadła jako Naród ubogi

Chodząc omacku
Nie wiedząc gdzie ciemność gdzie noc
Co życie gdzie dzień
Co rozkwita
W naszej duszy
By przynieść kroplę miłości
Co serce poruszy
Byś istniała

Poezja Polska
Polsko

Na uosobieniu i w odrębnym wcieleniu
Myśli jesteśmy piaskiem
Niczym rozbity głaz
W miał i pył rozdroży
Nikt się z nami nie liczy
Bo po co i z kim
Jesteśmy jako bezwartościowy cierń
Który domaga się praw
Od instytucji obcym nam ciału
Co można nas poniewierać
I dręczyć bezkarnie


Prawda

Nie jesteśmy sami
Choć nam się wydaje
To samotność sami sobie stwarzamy
Nie jesteśmy biedni
Choć nam się wydaje
Bo cóż jest skarb duszy
Czym go zastąpisz
I czym się wzruszysz
by istnieć
Tam gdzie człowiek nie może
Tam jest nasz Stwórca
Abyś umiał władać
jego mową
I go zrozumiałDuch Poezji

Wznosząc prawdy życia dzień
Idąc udręką codziennej
Krzątaniny ducha
Wołać nam trzeba pierwej miłości
Niech Bóg Ojciec nas wysłucha
W potędze swoich wyznań
Do których dociekamy byśmy byli razem
Naszej ziemi do której zabiegamyNiech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem
Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna
A ona nas woła
By da niej siły jej nieść
I światłem swoim
Ogarnie duszę naszą
By ofiarę całą
Dla niej
Jest nasze życie
Jej światło
Nie ma skarbu i ceny
Ponad wszystko
Gdyż tam jest życie
https://sites.google.com/site/prawdacoop/

 Prawda

Prawda jest łańcuchem procesów wzbierającym się w jedną całość
Budująca życie bezkresie.
W wielką bryłę scalenia w biblijnym językiem przenośni skały jako fundamentu nowego życia
Jeśli się nie narodzicie czy odrodzicie na nowo.nie wejdziecie do królestwa Niebiańskiego.
To jest zachęta pokusy do odnowienia biologicznego naszego uduchowienia
To Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

https://sites.google.com/site/eduprawda/Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
Ale tylko na tej warstwie
której istniejemy
Procesy którą toczone są we wszechświecie
Są nieograniczone,
Te procesy które są nam przekazane
Przez naszego mesjasza
Nazwane są białym kamieniem
A jądrem jego rozwoju
Jest Duch Prawdy.
Który nas sprowadza do całej prawdy.
Wydłużając nasz czas w nieskończoność.

https://sites.google.com/site/prawdaedu/poezja polska


Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.
https://sites.google.com/site/asprawda/

Łowcy dusz

nie próżnują
Dom bez opieki i zabezpieczeń
bezpańskim się ostaje
W państwie o rozluźnionych łożyskach
Kultury
Nie ma dobrobytu
i poszanowania
Mów Polaku prawdy mową
Wznoś swój sztandar polskiego ducha Narodu
Nie daj się kąsać
I woniał swe złe uczucia
Którymi chcą kierować nasi wrogowie

https://sites.google.com/site/asprawda/

Prawda
A z nią słowo
Jest jak miecz obosieczny
Nie lękaj się słowa
Nie lękaj się tego co oświeca nasze dusze
Nie powracaj do pokuszeń
Lucyfera które bolą
Pod pozorami dobroczynności i słabych
Chcą nas związać zepsutym prawem i jego
Zakazem
Nie dając rozkwitu ducha
https://sites.google.com/site/ccprawda/


Prawda

Niech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem
Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna
A ona nas woła
By da niej siły jej nieść
I światłem swoim
Ogarnie duszę naszą
By ofiarę całą
Dla niej
Jest nasze życie
Jej światło
Nie ma skarbu i ceny
Ponad wszystko
Gdyż tam jest życie

https://sites.google.com/site/prawdacoop/


Oficjalny
Portal poetycki
Wznoszący poezję
i kunszt Prawdy
O to która potrzebna jest jak
Woda -Słońce -Pokarm
Dożycia
Byśmy mogli budować
Jeden dom pokoju
Walka z samym oprawcą
Bez wizji nowego

Walka z samym oprawcą jest tylko pobożnym wołaniem
Czy wycie wilka na pustyni
Cóż nam będzie znaczył piękny dom
Który wybudujemy
Jak on w środku będzie pustym
I bez radości z opuszczoną
Obyczajowością zrozumienia rodzinnego
Gdzie spójnia rodzinna jest w rynsztoku
A siła ducha w koszu
A na zewnątrz nie będzie miał bezpieczeństwa
Naszego bytu.
Tak Polska potrzebuje kultury pro rodzinnej
I siły ducha które się stworzy
Przez jej upokorzenie.
Które przechodzimy.
Jakie nam jest dane z dopustu grzechu
Jaki do nas przywarł
To sam Bóg mówi do nas
Kogo kocham tego wzmagam.
Byśmy byli mistrzami swej potęgi
Jaka jest Polska
Tak tylko ci jej dostąpią
którzy pojmą  tego sens.
I wyrodzą się ze swych wynaturzeń
Które są przywarą i wyniszczeniem
Naszej Ojczyzny
Gdzie jest bałagan tam jest smród
I szczury hasając żerując na bezprawiu.
Najpierw uporządkujmy samego siebie
A dobroczynna organizacja w nas
Przegoni szczury.
Gdyż zabraknie dla nich żeru
I przestraszą się przed ich rozliczeniem
Ich brudów i chałtury jakiej się dopuścili
Droga do wolnej Polski

rekin oceanu
https://sites.google.com/site/ogrompolska/


Na Pograniczu Wojny

Człowiek jest tak skonstruowany że
Przyzwyczajamy  się do największego zagrożenia - i nasz umysł wchodzi w stan
uśpienia obojętności
Choć ono wisi
Zagrożenie wojną jest - ale nie arsenały
wojenne  które człowiek zbudował.
Są przyczyną bezpośrednią.
Przyczyna leży w języku niezrozumienia


https://sites.google.com/site/prawdamil/


POLSKO
Nie o opodal prawdy mądrość stoi
i czego ty człowiecze się boisz
Na wyciągnięcie ręki brylanty- skarby odwieczne
Tylko ci brać i ubierać swą dusze
W odświętne szaty wieczne
By zasiadać przy prawdziwym stole ze swoimi
https://sites.google.com/site/fmprawda/Prawdziwy dom Polska
Kto buduje dom to i swoje miejsce w nim- gdzie zagnieździ swój byt.
Jeśli masz spichlerz to i magazyn do którego wkładasz
Jeśli się tam zagnieździły szczury i myszy to czy nie ma lekarstwa?
Jeśli tam wilki i lisy mają swoje lokum - to padlinożerna gadzina
Ale czy my; nie mamy mądrości i rozumu co nam ofiarował Stwórca
Czy nie znajdzie porządnego kija by je przegonić
Ale czy my jesteśmy wstanie przejąć tą piękna krainę?
Czy przypadkiem nasze zęby nie są spokrewnione z naszymi oprawcami dusz i ciała

https://sites.google.com/site/prawdacom/

. .
    
Prawda
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/
----------------------------------
Kim jesteś
Gdzie jesteś
Kim masz być

Wychodząc z niskości
Idąc do wysokości.

Prosta a jednak trudna droga

Co za tym stoi na przeszkodzie?
Co nas dzieli
dalej............................
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/

Przetrwanie

By nasz duch mógł odejść od wszeteczeństwa
W podążaniu gór
Na które ma wchodzić.
To jego cel i zadanie
Aby żyć
W bezkresie życia
Ten świat nam to zabiera
Który w swoim nie wytrwał.
Dalej....................
https://sites.google.com/site/prawdaeu/


Fundamentu jaki
To Naród
Wykona swoim przekonaniem
Prawdy
Jakim to iskierką nadziei nosił nasz Naród
By ona nie wygasła.
Jak i masoneria
jej nie zgasi
W brew jej zamierzeń NWO
Na których to roztrzaska
swe zamierzenia.
Jeśli na nią upadnie
Się roztrzaska
Jeśli go przyciśnie to go zmiażdży
https://sites.google.com/site/prawdainfopl/

.Poezja Nasza Polska

Mądrość
W mądrości płomień
W rozgorzałej duszy
Wije się i wzmaga
Potęgi czas
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

Trudno szukać prawdy w tłumie. Prawda jest priorytetem tych, którzy szukają jej własnymi siłami ponosząc duże trudności. Kłamstwo i nie zdrowe poglądy są mylne i gorzkie w owocach
Lepiej 1000 000 podeprzeć tych co szukają prawdy niżeli jednego przekonać gdyż tylko na podatnym gruncie owoce prawdziwej pracy są obwite
https://sites.google.com/site/ccprawda/
    
Prawda Światłem Narodów
Potęgi Poezji czas

Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

https://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Na poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin
https://sites.google.com/site/stylpoezja/
.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/
.
A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

https://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień
Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski
To nie człowiek a oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
Nosi w sobie gniew i obrzydzenie
Naszego Boga
Który jest wszech mocny
https://sites.google.com/site/salonpoezjipl/.

Poezji
Tęsknoty polskiej
Mówisz słowem
Wołasz głosem ducha

Niech sumienie się otwiera
Niech duch nasz zapiera nad wolnością
Jako to tworzysz w sobie
Harmonię piękna co
Prawdy jej źrenice ducha
Śpiewają ci pieśń
Spokojną milsza niżeli
Tryumf harmonii jaką to może stworzyć
Człowiek
https://sites.google.com/site/poezjatimespl

Tam gdzie ojczyzna twoja
Tam twa energia życia
Tam gdzie twój
Dom
Tam i duch i sumienie
Życiem tętni
Twój puls
Tętna bije czas
Co jak zapas wody żywej
We wnętrzu twoim
Zaznacza czas
Życia
Co ci pozwala
Zapomnieć
o zmartwieniach
Spokój ciszy
https://sites.google.com/site/poezjapolskanet/

Polsko moja

Wznoś potęgę swojej mowy
Ta co prawdy
Jej ulice
W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna
https://sites.google.com/site/poezjisalon/

Jak oktawy na instrumencie
Które nam trudno
Wydobyć z siebie

I to od nich zależy nasze życie
Umiejąc
Stworzyć jej harmonię piękna
Naszego ducha
To nam dał nasz Stwórca
Byśmy nasze Talenty
Powielali ku naszemu
Szczęściu
https://sites.google.com/site/stylpoezji/

Polsko
Jak kraina twoja
Co rosą poranną
Wzmacniasz siły twoje

Wytężając ducha swego
A tu nic nie twoje
Kościół umasowiony
Duch umartwiony
Ciało omdlałe
Czy to tak nam dane
Iść Prawdy stronice
Pisać sumieniem czystym
W swojej krwawicy krwi
Po próżnicy
A wróg z nas żywcem drwi
https://sites.google.com/site/wiadomosciprawda/

Co z głębin ducha dochodzisz
Źródeł cel
Nie wyrośnie ona sama
Nie rozkwitną jej pędy
Uroczysku
Sadzonek sad

Jej wyrobnikiem jest
Twój cel i gorliwość
Ducha wspomnień co rozwija duszy rdzeń
By ją wznosić podarunków trunek
Naszego sumienia
https://sites.google.com/site/poezjitworczej/

Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe.
https://sites.google.com/site/poezjawytworna/


W tęsknocie - błocie i brudzie
W grudzie i mitrędze wzmagań
Idziesz tam gdzie wolność
Prawdziwie wije dzień
Cóż powiesz tym co bezwstydne
Cienie przymrużają oczy
Patrzą na hi hot w mroku i północy
Ogarnia ich srebrne oko telewizora
W złodzieju czasu i nikczemności
Rozlewa ci di duszę w niepamięć
Nikczemności
Jak ta zaraza co obala ci sumienie
Która ci zmywa z twej duszy
Co Bóg ci napisał
Byś go nie zrozumiał
Tarzając się w bezprawiu
http://rekin.pinger.pl/

Ależ ci tylko zwycięzcami
Co wytrwali
Wiatry burze
Huragany
Strachy i straszydła
Zwątpienia i zatopienia
A powstali z martwych
Dalej torując drogę zwycięstwa
Tytany
W swych drogach
Co im nikt nie stanie
Na drodze do Prawdy
I jej zwycięstwa.
A nazwali ich umarłymi
https://sites.google.com/site/salonorg/
rekin.

Tak każda rana otwarta
Boli

Do której wróg dosypuje soli
Byśmy mu duszę oddali
Za kromkę
Spleśniałego chleba.
Gdyż nie umiemy szanować
Polskiej racji stanu

Co obyś ty jako Ojczyzna moja
Wielka była w potędze swego ducha
Jako ziarno wśród
Narodów
Swojej Ojczyzny.

https://sites.google.com/site/salonpoezja/

https://sites.google.com/site/uswiecanieprawdy/
Co światłem
Swoim otoczyć możesz człowieka
Przenikasz nerki
wątrobę serce
i duszę w pokorze
By mogła jeść chleb z twojej
świętej ręki

I dajesz siłę
Znosić udręki
Którą dla ciebie poświęca człowiek
Który dla ciebie
Oddaje swą dusze
By zawiesić sztandar zwycięstwa
Bez pokuszeń.
Oddalając się od
Czarnej materii złudzeń
Jaką niesie śmierć
Otchłani Lucyfera
. Twórz wyspę
W świecie pustyni
Oddalaj zarazę
Choroby Niszczeń
Niezrozumienia
Gdzie jej
Nienawiść
To priorytet
Władzy
Na oceanach wzburzony
Tak prze do
Zniszczeń śmierci
Wmawiając nam wolność
A śmierć coraz bliżej.
https://sites.google.com/site/poezjahs24/
H.S


Tak Prawda nie ma
sobie równych
Gdy swoje mi promieniami
Przenika duszę
I sumienie

A jej mądrość
Nie ma równych
A wytchnienie
Każe nam
Śnić
Latami

Jego owoc
Przynosi stokroć
Pożytku
I dalekie jest od strat
https://sites.google.com/site/poezja24sh/
H.SNie !
Nie ta droga nasi wrogowie
Co zwierzęcym jadem
Gadów
I potworów zwierzęcych
Nękacie Narody
Nie ta droga nie ten cel
Nie ten Mord
Co syci się
Pożogą uśmiercanie serc
Nad światem
Który ma inne przeznaczenie.
https://sites.google.com/site/poezja24hs/
HS


Któż może mieszać między nami -
Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy
Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe
https://sites.google.com/site/poezjapolska/
rekin

Polsko to ty i ja
Oni i my
Stanowimy Polskę
Tak nas widzi Stwórca
A nasze wyrobnictwo to nasz spichlerz ducha
I materii której
To on tylko nam poszczęści
Jako nasz Stwórca
Nie ma innej drogi.
https://sites.google.com/site/gazetaxpoezji/


News -Wiadomości
Polska
Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą

https://sites.google.com/site/poezjapolska/Na poróżnieniu słowa
Łączone
Kajdanami prawa
Nie służące człowiekowi
Jakże nie są spoiną między Ludzką
Zwane demokracją
Które rozpływają się
Jeziorami łez
Bezprawia
Dające bezprawie
Tym
Co widzą siebie na szczytach
Zapominając co ich wynieśli
Dlatego toną wszyscy
I ich fundamenty
Osuwają się z pod kontroli
Niosący postrach
I śmierć
Broń wolności człowiecze

https://sites.google.com/site/gazetapoezjapl/

Potęgi czas

Wznosić nam ducha
Kazano
A miłość jej pełni
Dodawać do naszej przyprawy
Sumień

A byśmy Pojęli Potęgę Prawdy
A bez trudu
Wzmogli
Się z naszą słabością
Jaki czas uwił
W nas uzależnienie
Największym wrogiem człowieka
Jakim jest nasza słabość
Do naszych grzechów
Które w nas uwiły
Pasmo nieszczęść.

Bo jakże pokonasz wroga
Z zasłoną swego sumienia
Gdy jej
Strażnik usnął
W jej czujności

A wróg balansuje w naszym mieszkaniu
Sumień
I miesza bezkarnie
Niestety mając nas
Za niepokumane durnie
Okłamując nas
Z naszego
Niedowiarstwa przysypane garścią
Bezmyślności
To jak mamy być w poszanowaniu.
Otwórzmy oczy co czyni masoneria kościelna
A jej wodzowie
Przy jej wsparciu
Obiera nas
Nas do bólu
Obiecując złote góry.
Mówiąc Człowiek ma dłużej Nie żyć.
To głos dzisiejszych polityków.
Których to my
W czasie ich seansu medialnej hipnozy
Żeśmy wybrali
Polaku nie śpi
Nie dość że cię okradną
To zmordują.
Co nie wiesz co do jedzenia dosypują
Polak rocznie średnio zjada 2kg chemii
Znaczy trucizny
https://sites.google.com/site/gazetaxpl/


Obudźże swe tętnice
Porusz serce
I wytęż swojego ducha
Nie ze zwierza człowiek
Ani z jego ducha
dalej
https://sites.google.com/site/polskapoezjauser/

Moc Boga ogłuszy przemoc
I Potęga rozniesie
Wiary treść
Abyś zrozumiał człowiecze
Że tylko Stwórca twój Bóg
I tylko jemu oddawaj cześć
Abyś otrzymał wolność

reszta to ciemność
Która owiła nas znieczulicą
dalej........................................
https://sites.google.com/site/newsmediauser/


Polsko

Idź za głosem Prawdy
Abyś nie doznała
Zawodu i pogardy
Jaką to nosisz
Na swoich nękaniach

Przez i od

Ludzi co wyzuli się z sumień
Człowieczych
Co zatracili swe korzenie
Rodzicielstwa
Uczłowieczenia

To podłe nieznośne
I Pogardliwe
Jakich to człowiek
Potrafił się dopuścić
Aby stać się wilkiem
Człowiekowi

Aby ty moja Ojczyzno
doznała poznania
Otworzyły się oczy sumienia
I duch twój zawołał
Językiem
Prawdziwego imienia
I poznał jego wolę. Stwórcy
A w ten znajdziesz słowo do Prawdy
A w nim język zagubiony
Który nosi znamiona pogardy
Który nie znosi
Nasz Stwórca
Gdyż to nie jest język
zrozumienia
Naszego Boga
Jakim nas opętała
Masoneria.

Polsko z jego woli wyszliśmy
Z jego woli żyjemy
To jakże się godzi
By z woli wrogów nas płodził nasz wróg
Ku naszej zgubie.

Tylko dlatego że wróg
Lucyfer w skórze masonerii
Pomieszał języki zrozumienia

Dryfując i grając naszym życiem
Ja hazardzista w pokera
Narażając nasz Naród
Na ogrom cierpień.

A tylko i tylko dlatego
Że nie umiemy wołać
Jego wolą mądrości
Jaką to mason
Nas poróżnił

Podstępem medialnej
Mowy poróżnień.
https://sites.google.com/site/infowiadomosciuser/
Wolność
Nie masz wolności tam
Co końcem stoi twoje życie

Co upadek jako
śmierć
Przed twoim pokryciem
Gdzie ziemia przerobi cię
w nicość
Prochu

Tam nie masz życia ani wolności
Tam był czas twoich
Marzeń który się skończył

Życie a wolność

Tworzy twoje podboje
Walki wyzwoleń
O które należy ci się zabiegać
Na innej przestrzeni

Mięśnie ustają
Serce ustaje
Ta siła obumiera

Lecz siła ducha
Która dotyka Prawdy
I twe sumienie
Posłucha
Zaczyna bić swoim pulsem
A świat zaczyna być
Pełny
Prawdy pouczeń
tam jest życie

Czy tego słuchasz
Bóg Jezus Chrystus
Tego pouczał

Gdy twoje sumienie wzrasta wzrasta zrozumienie
Prawdy
A w ten
Rozumiesz słowa Pisma świętego
Sam Bóg cię poucza.
Gdy strumienia światła
Wplatają się w twoje życie
Zaczynasz Poznawać
Prawdę.
A nikt cię nie poucza

Jak napisano

Tak nikt nikogo nie będzie pouczał
A wszyscy będą mnie znali.
https://sites.google.com/site/infomagazineor/


Polsko nie dopalaj się
Jak ogień w pogorzelisku

Jako Sodoma i Gomora szła śladami swego
Upadku
Tak Nasza cywilizacją
Nie może istnieć bez
Jądra życia
https://sites.google.com/site/infomagazineuser/


Magazyn Polski
Nie ta droga co szerokie ma bezgraniczne
cele
Ale te w Parceli swego człowieczeństwa
Która nie da się rozwodnić
Na myśli zwierzęce
Co na nich upadła
Sodoma i Gomora.
https://sites.google.com/site/magazynpolskiuser/
.


Fundament Polski

Walczyć swoje słabości
Co kłodami związują zrozumienie
Nie ta droga
Do Polskiej
Racji stanu wymogów
Buduj dom
Przyszłości

.Poezja Nasza Polska

Mądrość
W mądrości płomień
W rozgorzałej duszy
Wije się i wzmaga
Potęgi czas

Poezja Polska
Poezja Naszej Ojczyzny

Tej drogi której
Pokochasz swoją wolność jest twa ojczyzna
A gorliwość
I zacietrzewienie do Prawdy wyzwoli cię.

Nowe Novum Świata
Nie to co wchodzi do ust ale to co wychodzi z ust świadczy o człowieku.
Całkowita Prawda nie od ludzi Pochodzi Ale od samego Boga
Który może nas uświęcać swoją obecnością.
Są trzy drogi uświęcenia.
Urodzili się o trzebieni znaczy czyści.
O Trzebili się przez ludzi czystych
O trzebili się sami silną wolą, wiarą i siłą ducha
Która uczyniła ich świętymi.
Kto wytrwa w tym do końca wybawiony będzie.
Tym procesom Lucyfer w ciele Masonerii wystawił ciężką artylerię
Począwszy od USA,Brukselę i po nasz kraj Polskę.

Taki grzech jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Przeciwko odrodzeniu Nowemu światu jaki ma powstać
Zapowiadanemu przez proroków w Pismach świętych.
Tak będziemy światkami ogromnych wydarzeń.
Będą wzruszone pagórki i góry Morza i oceany.
Niebo i ląd
Bohaterstwie staną się uciekinierami swego strachu.
Nie znajdując kryjówki
By się skryć.
Te sprawy nie są nowe.
Pisma nam to opisują.
A ucieczka jest tylko jedna.
Droga do Prawdy naszego Boga.
Który nas odnowi.
W Duchu Świętym naszego Boga do natury
Pierwotnej jaką nam dał Bóg w raju.
Na podobieństwo swoje.
rekin oceanu.

.https://sites.google.com/site/prawdaaa/ Nie o opodal prawdy mądrość stoi
i czego ty człowiecze się boisz
Na wyciągnięcie ręki brylanty- skarby odwieczne
Tylko ci brać i ubierać swą dusze
W odświętne szaty wieczne
By zasiadać przy prawdziwym stole ze swoimi

Czego się lękasz czego rozmyślał
Rekin poprzerywał sieci
I podzielił się i dzieli się ze wszystkimi
Tym co najcenniejsze
A wróg ze złości zęby łamie
Troi się i dwoi co ja teraz zarobie
Gdy ten stanie na granicy prawa
I wypowie mi prawdzie winy moje które nadwyrężyłem
W jego imieniu.
Grom z wami czego się lękacie
Bracia i siostry moje
rekin oceanu

Co wznosi swoją mądrość w swym Bogu
Nie podaż swej tęsknoty
Powiedz w swej miłości
Której wróg może pozazdrościć
W której upada nikczemnie
Jako nikczemnik
Wszech-czasów co uchodził za bohatera swych kłamstw
A teraz jako swój fałsz okazał swoją zdradę swej duszy
Gdzie zamyśliwszy że wszystkich oszukał.
A najbardziej oszukał sam siebie
Obdarty ze swych szat swej duszy nikczemnik
Odrzucając drogę I innym zakładając kłody
O zwierzęcym imieniu
Co jej nikt nie skruszy
Jest ona miłością
Co duszę wzruszy Narodów
Oceany
Nikt niech się nie waży
Jej godność podważyć
Gdyż jest jej nikczemnik
Czasu śmierci
To ona zwycięskim bojem
Z tryumfuje Narody
To ona skleja i jest fundamentem zgody
To na niej stoi wieczność nie pokonana
Z dala od wiatrów nikczemności
Co masoński tryumf jak zaraza
To on nikczemnik gada
To on
Do niej nam iść nie pozwala
Byśmy poupadali w jego piekle
Rozbijając nasze rodziny
Wołając demokracji
Tak by poróżnienie Narodów było po jego stronie
A nawet jej nie wypełnia
Łamiąc wszystkie
Przywileje
Parszywa zaraza
Co jego fundament to bagno
Starej macierzy
Na której to tonie
W otchłań swej ciemności
Ale nie z nami
Co nas zechce do reszty zniewolić
To jego koniec
Polsko
Co na swym tryumfie Prawdy się
Ostoisz
Abyś poznała swój czas

rekin oceanu


rekin w ciele oceanu
Z którego zrodzi i odrodzi się prawdziwy tryumf Polski.

Czego się lękacie
Nad nami i koło nas potęga której nie poznajecie

Czyż musicie zobaczyć by uwierzyć.
Czyż nie powiedział Jezus Chrystus
To Błogosławieni są ci co nie zobaczyli a uwierzyli
Potędze Prawdy

Niech moi wrogowie
Wiedzą co ich czeka
Nie skonam aż skończę
Aż ujrzy me oko jak Naród mój w prawdzie wolny będzie Grom Lucyfera Nie jego ofiary - których opętał

Księga  Rodzaju
Rodzaju 3:14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».
Droga

Księga rodzaju okazuje nam proces
Proces drogi od stworzenia po upadek po zwycięstwo do ziemi z której zostaliśmy wygnani
Na etapie tej drogi mieliśmy wielkich wojowników i Proroków.
Ależ Nad prawdziwym zwycięstwem tej drogi stanął prawdziwy mistrz potęgi wszech czasów Jezus Chrystus.
Bóg mesjasz sam syn Boga jedynego naszego Ojca
To on zwyciężył nam tory drogi do raju przez Ducha Świętego
Którego nam ześle i doprowadzi nas do całej prawdy.
Toteż czas jest bliski gdyż Lucyfer koncentruje swoje wojska ku wiernym Bogu.

Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą twoje
pokolenia Niech w tęsknocie naszej
duszy - co rozkoszą
Pragnie pałać
Prawdy
Miłość
I zapali
Iskry nić poczęcia
Co roznieci rozkosz ognia
Naszej duszy powiedz o -
Jej wielkości naszemu Narodowi
By o niej nie zapomniał - na której
To stoją Narody
Nie wiedząc o tym
Że jej litość
Ją trzyma
Jeszcze
Gasząc jej zarzewie
Które gaśnie
pnąc
Ku swej
Zagładzie
Nie sądźmy
Jako drzewo
Samo wyrośnie
Bez użycia siły ducha
Pozbywając się resztek
Które mikro ślady
Usuwa nasz wróg Lucyfer
Jako zezwierzęcając nas
W ten ograniczając
Nasze myślenie
W ciemności nie ma Prawa
A jeno jest katowanie

rekin oceanu

Polacy

Nie dajmy sobie narzucać
słowom kajdany
Ani ducha kalać
Jako Brzeziński pod pozorami Polaka
Jako duchowo nie był nim do końca
Gdyż jako wpływowy człowiek
Nie załatwił Polskim obywatelom wiz do USA
Jaki miał w tym cel jego tajemnica
Podkręcając nienawiść mowie
Szczuciem Jak
Rosję trzeba straszyć.
Podkręcił Ukrainę i faszystowskie odłamy
Czy to Polsce służy.
Wrzód powojenny usechł jako UPA
Po co go i wzniecać.
Brzeziński osłabia Europę
Dokładnie w całym calu.
Jako w kulturze pogańskiej masonerii.
I jako gospodarczo robi wszystko by nas cofnąć.
I cofa.
Choćby ostatnie kryzysy.
I kosmiczne terapie.
To nie te drogi Staruszku.
Bóg cię zawoła na spowiedź.
Tam sobie porozmawiamy prawdziwie.
Tylko tam nie będziesz sędzią.
rekin oceanu

Poetyckość w słowie
Nurkujesz jej pogłowie
Wychodzisz na jej dzielnice
Polska poezja
Jak pieśń co przenika sumień treść
Aby ją zjeść naszej duszy
I stać się Prawdziwym Polakiem
Gdyż Polska dzisiaj ginie
Ginie jej Kultura
bytności
Poufność straciła wierność
Wstrzemięźliwości
Cnoty Ojczystej
Jej władczy cel
Polsko
wstawaj z martwych
to twój cel
Poematu wiersz
W patriotycznej mowie
Co wrogą
Gorzkość
tej mowie
Jest zdrada
Naszej tożsamości
Lecz prawdy okopy treść
Zlinczuje
Wrogości cel
Na wieki
Gdyż z nami
Przeogromne siły

rekin oceanu

Prawda

To ze skał
Twardych i mocnych
Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

Portal poetycki Polski
Wzywający do
Opamiętania
Aby Polska
Była Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskanetpl/

Prawda

Potęga Prawdy
Polsko
Jak lawina ognia co
Erupcja wulkanu wyrzuca
Kęsy ognia gorącego
skały
Tak nasza miłość
Gorąca
Co w Polski grunt poruszaj
Co wzruszy Polską
I światem odnowy
https://sites.google.com/site/formacjapoezja/

Polski

Patriotyczny
Portal poetycki
Oparty na fundamencie
cnoty Narodu Polskiego
Jaki mu dany
Jest wznosić
Wolność ducha
W PRAWDZIE
https://sites.google.com/site/poezjainfopl/

Portal

Poezji Polskiej
Podnoszący Prawdziwy
Patriotyzm
Polsko rwij kamień
z płodnej ziemi
Wzmagaj swoim
Ogniem płonącym
Swego ducha
Aby cię twój Ojciec
Nieba i ziemi
Wysłuchał
https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/


Nie w różnicach Myśli
A jako w Prawdzie
Odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
https://sites.google.com/site/potegapoezji/


Portal poetycki
Podnoszący wartości takie jak
Polska Co
w twej odnowie
Poezja ojczysta
rodzi miłość
Polskiej ziemi
Obyś lśniła
Czystą pochodnią
Nieba
Do wzgórz które cię
Poprowadzą tam
Co czysty chleb
Pożywać będą twoje
pokolenia

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
Portal
Poezji Polskiej
Podnoszący Prawdziwy
Patriotyzm
Polsko rwij kamień
z płodnej ziemi
Wzmagaj swoim
Ogniem płonącym
Swego ducha
https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/


Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
https://sites.google.com/site/pogromlucyfera/
Polaku
Bądź zwinny jak żmija
A niewinny jak gołębica
By cię nie użądlił
jadem swojego zakwasu
Zabijając duszę i ciało.
Mason
---------------------
Po Barykadach

Na roztoczach dróg
Rozmytych naszych myśli
Co kłamstwem
Obmytych fałszem
Pod pozorami prawd
Zwodził nas oszust
https://sites.google.com/site/osnowazycia/

Poezji

Tryumf
Bijesz na alarm
Tam gdzie jutrzenki
dzień
Otwiera źrenice
życia
Walcz
To twoja kropla
Wody
Która cię ożywia
https://sites.google.com/site/poezja24/

Prawda

Wznoś jej ciężar oblicza
W świecie wzmagań zepsucia
To boli przestępców
Wierzgają
mową
Zastawiając sidła
Które w nie wpadają
A ty chodża z głową uniesioną
Nie bój się tej zarazy
Ona boli
Nękaniami swymi
Walcz
mieczem słowa
By ci nikt nie dorównał
Gdyż w prawdzie
I miłości odnowa
Narodów
Poezja Polska
https://sites.google.com/site/ccprawda/

Prawda Prawdziwa
Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm
Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu
https://sites.google.com/site/prawdacom/
Polsko
Co odrętwiała twa dusza
Serce twoje w katiuszach męki
Co wzdychasz jak byś żyła nie na swoim
Co za smyk podgryza ci nogi
Byś upadła jako Naród ubogi

Chodząc omacku
Nie wiedząc gdzie ciemność gdzie noc
Co życie gdzie dzień
Co rozkwita
W naszej duszy
By przynieść kroplę miłości
Co serce poruszy
Byś istniała

Poezja Polska
Polsko

Na uosobieniu i w odrębnym wcieleniu
Myśli jesteśmy piaskiem
Niczym rozbity głaz
W miał i pył rozdroży
Nikt się z nami nie liczy
Bo po co i z kim
Jesteśmy jako bezwartościowy cierń
Który domaga się praw
Od instytucji obcym nam ciału
Co można nas poniewierać
I dręczyć bezkarnie


Prawda

Nie jesteśmy sami
Choć nam się wydaje
To samotność sami sobie stwarzamy
Nie jesteśmy biedni
Choć nam się wydaje
Bo cóż jest skarb duszy
Czym go zastąpisz
I czym się wzruszysz
by istnieć
Tam gdzie człowiek nie może
Tam jest nasz Stwórca
Abyś umiał władać
jego mową
I go zrozumiałDuch Poezji

Wznosząc prawdy życia dzień
Idąc udręką codziennej
Krzątaniny ducha
Wołać nam trzeba pierwej miłości
Niech Bóg Ojciec nas wysłucha
W potędze swoich wyznań
Do których dociekamy byśmy byli razem
Naszej ziemi do której zabiegamyNiech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem
Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna
A ona nas woła
By da niej siły jej nieść
I światłem swoim
Ogarnie duszę naszą
By ofiarę całą
Dla niej
Jest nasze życie
Jej światło
Nie ma skarbu i ceny
Ponad wszystko
Gdyż tam jest życie
https://sites.google.com/site/prawdacoop/

Prawda

Prawda jest łańcuchem procesów wzbierającym się w jedną całość
Budująca życie bezkresie.
W wielką bryłę scalenia w biblijnym językiem przenośni skały jako fundamentu nowego życia
Jeśli się nie narodzicie czy odrodzicie na nowo.nie wejdziecie do królestwa Niebiańskiego.
To jest zachęta pokusy do odnowienia biologicznego naszego uduchowienia
To Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

https://sites.google.com/site/eduprawda/Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
Ale tylko na tej warstwie
której istniejemy
Procesy którą toczone są we wszechświecie
Są nieograniczone,
Te procesy które są nam przekazane
Przez naszego mesjasza
Nazwane są białym kamieniem
A jądrem jego rozwoju
Jest Duch Prawdy.
Który nas sprowadza do całej prawdy.
Wydłużając nasz czas w nieskończoność.

https://sites.google.com/site/prawdaedu/poezja polska


Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.
https://sites.google.com/site/asprawda/

Łowcy dusz

nie próżnują
Dom bez opieki i zabezpieczeń
bezpańskim się ostaje
W państwie o rozluźnionych łożyskach
Kultury
Nie ma dobrobytu
i poszanowania
Mów Polaku prawdy mową
Wznoś swój sztandar polskiego ducha Narodu
Nie daj się kąsać
I woniał swe złe uczucia
Którymi chcą kierować nasi wrogowie

https://sites.google.com/site/asprawda/

Prawda
A z nią słowo
Jest jak miecz obosieczny
Nie lękaj się słowa
Nie lękaj się tego co oświeca nasze dusze
Nie powracaj do pokuszeń
Lucyfera które bolą
Pod pozorami dobroczynności i słabych
Chcą nas związać zepsutym prawem i jego
Zakazem
Nie dając rozkwitu ducha
https://sites.google.com/site/ccprawda/


Prawda

Niech Prawda
będzie naszym prawdziwym sztandarem
Twoją ziemią i darem
Do której podążasz
Idąc w mozole tej ziemi
Głębi jej otchłań
Podąża cierń
Co zasłania jej widok piękna
A ona nas woła
By da niej siły jej nieść
I światłem swoim
Ogarnie duszę naszą
By ofiarę całą
Dla niej
Jest nasze życie
Jej światło
Nie ma skarbu i ceny
Ponad wszystko
Gdyż tam jest życie

https://sites.google.com/site/prawdacoop/


Oficjalny
Portal poetycki
Wznoszący poezję
i kunszt Prawdy
O to która potrzebna jest jak
Woda -Słońce -Pokarm
Dożycia
Byśmy mogli budować
Jeden dom pokoju
Walka z samym oprawcą
Bez wizji nowego

Walka z samym oprawcą jest tylko pobożnym wołaniem
Czy wycie wilka na pustyni
Cóż nam będzie znaczył piękny dom
Który wybudujemy
Jak on w środku będzie pustym
I bez radości z opuszczoną
Obyczajowością zrozumienia rodzinnego
Gdzie spójnia rodzinna jest w rynsztoku
A siła ducha w koszu
A na zewnątrz nie będzie miał bezpieczeństwa
Naszego bytu.
Tak Polska potrzebuje kultury pro rodzinnej
I siły ducha które się stworzy
Przez jej upokorzenie.
Które przechodzimy.
Jakie nam jest dane z dopustu grzechu
Jaki do nas przywarł
To sam Bóg mówi do nas
Kogo kocham tego wzmagam.
Byśmy byli mistrzami swej potęgi
Jaka jest Polska
Tak tylko ci jej dostąpią
którzy pojmą tego sens.
I wyrodzą się ze swych wynaturzeń
Które są przywarą i wyniszczeniem
Naszej Ojczyzny
Gdzie jest bałagan tam jest smród
I szczury hasając żerując na bezprawiu.
Najpierw uporządkujmy samego siebie
A dobroczynna organizacja w nas
Przegoni szczury.
Gdyż zabraknie dla nich żeru
I przestraszą się przed ich rozliczeniem
Ich brudów i chałtury jakiej się dopuścili
Droga do wolnej Polski

rekin oceanu
https://sites.google.com/site/ogrompolska/


Na Pograniczu Wojny

Człowiek jest tak skonstruowany że
Przyzwyczajamy się do największego zagrożenia - i nasz umysł wchodzi w stan
uśpienia obojętności
Choć ono wisi
Zagrożenie wojną jest - ale nie arsenały
wojenne które człowiek zbudował.
Są przyczyną bezpośrednią.
Przyczyna leży w języku niezrozumienia


https://sites.google.com/site/prawdamil/


POLSKO
Nie o opodal prawdy mądrość stoi
i czego ty człowiecze się boisz
Na wyciągnięcie ręki brylanty- skarby odwieczne
Tylko ci brać i ubierać swą dusze
W odświętne szaty wieczne
By zasiadać przy prawdziwym stole ze swoimi
https://sites.google.com/site/fmprawda/Prawdziwy dom Polska
Kto buduje dom to i swoje miejsce w nim- gdzie zagnieździ swój byt.
Jeśli masz spichlerz to i magazyn do którego wkładasz
Jeśli się tam zagnieździły szczury i myszy to czy nie ma lekarstwa?
Jeśli tam wilki i lisy mają swoje lokum - to padlinożerna gadzina
Ale czy my; nie mamy mądrości i rozumu co nam ofiarował Stwórca
Czy nie znajdzie porządnego kija by je przegonić
Ale czy my jesteśmy wstanie przejąć tą piękna krainę?
Czy przypadkiem nasze zęby nie są spokrewnione z naszymi oprawcami dusz i ciała

https://sites.google.com/site/prawdacom/


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale