JakiTaki JakiTaki
114
BLOG

Jak @QUWERTY oszukuje, w dwóch odsłonach

JakiTaki JakiTaki Polityka Obserwuj notkę 10

Odsłona I.

Dotyczy notki

https://www.salon24.pl/u/niegracz/1291847,z-pomoca-badan-nasa-pokazuje-bzdure-niar-przeciazenia-bledne-o-rzad-wielkosci

@quwerty wyszukał raport

https://www.tc.faa.gov/its/worldpac/techrpt/ct83-23.pdf

A w tym raporcie kilka wykresów użył wybiórczo.

Ten raport dotyczy metodzy opisu uśrednionych przeciążeń całości samolotu przy zderzeniu z ziemią oraz stokami o różnych nachyleniach przy pomocy programu KRASH. Bazowali na dawnych danych z crash testów ale ich postać nie była dogodna do zastosowania w tym programie. Dane były zbyt szczegółowe by program je uwzględnił, a do badanych celów taka szczegółowośc była zbędna. Przykład danych wyjściowych z tego raportu.

https://iv.pl/images/a4476b70949953e6ce5f2ec188cb3bf0.png

image

Postanowiono dokonać filtracji usuwając z widma częstości , częstości najwyższe. Ponad 50 Hz i ponad 20 Hz. Można do zrobić przy pomocy Transformacji Fouriera.

Przykład z raportu.

https://iv.pl/images/877b5d020afb62a25977e7648bee3143.png

image

Jak widać, to filtrowanie najbardziej zniekształca najbardziej strome części wykresu. Dla przykładu (obok NO FILTR) wartość niefiltrowana wynosi 13 g, filtrowana do 50 Hz wynosi 6 g, filtrowana do 20 Hz daje 1,1 g. Czyli najwyższe przeciążenia, zwłaszcza te zabójcze, są najsilniej filtrowane. Dopiero takie dane program KRASH jest w stanie przyjąć i dalsze obliczenia bazują na danych odfiltrowanych. @quwerty traktuje tak przeliczone wartości jako rzeczywiste i na nich opiera swoje oszczerstwa.

Natomiast działanie na osoby w naszym Tu-154M zabójczo działaly przeciążenia m.in. takie jak oszacował NIAR, a przed nim inni. Największe przeciążenia nie powstawały przy wibracjach podłogi, ale przy zderzaniu się ciał bezpośrednio z ziemią i rosnącymi tam drzewami. 

Dla @quwerty to tłumaczono wielokrotnie, ale on jest zatwardziałym kłamcą i powtórzy to samo jeszcze setki razy, ale inni mogą go po tym oceniać.


Odsłona II.

Dotyczy notki https://www.salon24.pl/u/niegracz/1290831,sfalszowanie-parametrow-ostatnich-sekund-lotu-tu-154-c-d

A w niej tego co na rysunku.

https://m.salon24.pl/c19795a61f337b319e14d95cfcd067ec,860,0,0,0.jpg

image

Chodzi o górną część rysunku ze strzałką przy liczbie 280.

W obliczeniach @quwerty w ciągu 2,5 sekundy następuje spadek o 10 km/h. Wylicza z tego hamującą siłę oporu powietrza  na 8,8 Tony. 

Z prawa Newtona F*dt = M*dv, stąd F = (78 ton * 2,78 m/s)/(2,5 s) = 8,8 Tony. Ale błąd jest czymś innym. Chodzi o prawidłowe uwzględnienie zaokrągleń, zwłaszcza gdy dzielimy ptrzez małą wartość.

Poniżej łatwy do obliczeń wykres spadku z 4 km/h do 1 km/h w ciągu 3 sekund. Czyli spadek o 1 km/h w ciągu sekundy. Byłaby to linia prosta. Ale będziemy zaokrąglać do całkowitych km, w odstępach czasu 0,2 s. Otrzymamy linię łamaną.

https://iv.pl/images/c6fa8923a2829330df6f5db56d330949.png

imageNiebieska linia to prędkość zaokrąglona, czerwona linia to błąd, czyli odchylenie od linii prostej.

@Quwerty zaznaczył odcinek czasu od początku spadku z 280 km/h do początku wypłaszczenia, czyli końca spadku  z 273 km/h.

Obliczmy te wartości dla trzech czasów według takiego ustawienia.

od 3,6 do 3,4 spadek 1 km/h w ciągu 0,2 s daje opóźnienie 1/0,2 km/h/s= 5 km/h/s. Pięć razy za dużo.

od 3,6 do 2,4 spadek 2 km/h w ciągu 1,2 s daje opóźnienie 1,67 km/h/s. Znów za dużo.

od 3,6 do 1,4 spadek 3 km/h w ciągu 2,2 s daje opóźnienie 1,36 km/h/s. Znów za dużo.

Poprawnie jest wtedy, gdy weźmiemy różnice w tej samej fazie. Na rysunku raportu odpowiada temu spadek z 280 do spadku z 273, czyli tylko 7 km/h. Wtedy siła hamująca wynosi 7,7 Tony.

Czy taka siła oporu może powstać?

Z parametrów Tu-154M (Piatin) odszukamy współczynnik Cx

https://iv.pl/images/27806129437126209859.png

image

Na wykresie (kolorowe linie) mamy Cx dla wychylenia klap 28 stopni (zielona linia) i 45 stopni (czerwona linia). W rzeczywistości było 36 stopni, czyli tak jak linia (5) leżąca pośrodku. Ma ona minimum Cx=0,18.

F = Cx*ro*S*v^2/2

Cx=0,18; gęstość powietrza ro=1,25 kg/m^3; powierzchnia przeliczeniowa skrzydeł S=180 m^2; prędkość srednio v=77 m/s. Po podstawieniu mamy 

F=120 kN = 12,2 Tony.

Czyli wystarczy siły oporu nawet na dodatkowe 4,5 Tony siły ciągu.

Należy pamiętać, że obliczenia na podstawie wielkości zaokrąglonych mogą prowadzić do horendalnych błędów, gdy bierzemy zbyt krótkie odcinki czasowe, a do tego w niewłaściwy sposób. 

Obliczenia @quwerty są w sposób zamierzony (wybór punktów wykresu do obliczeń) podwyższone. Nie obliczył rzeczywistej siły oporu i na tej  podstawie oskarża innych o fałsz. Taką ma metodę i bezczelnie z niej korzysta. Może się jednak naciąć np. gdy członkowie Komisji Millera podadzą go do sądu za oszczerstwa.
JakiTaki
O mnie JakiTaki

No właśnie Jaki Taki. Sporo wiem i potrafię ale nie wszystko. Chętnie dalej się uczę i doceniam tych, którzy w tym pomagają, niezależnie od formy douczania. Polityką nie interesuję się dopóki ona nie interesuje się mną.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka