0 obserwujących
9 notek
11k odsłon
3024 odsłony

447.. 446.. 440 Not found!.. czyli neutralizacja JUST Act w siedmiu krokach

Wykop Skomentuj80

    Politycy Konfederacji zaprezentowali tajną notatkę MSZ, z której wynika, że USA w osobie przedstawiciela Departamentu Stanu Thomasa Yazdgerdi próbują wywrzeć na Polskę nacisk w celu realizacji postulatów zawartych w ustawie Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act. Można się oczywiście zastanawiać nad prawdziwością przecieku, co zrobił już w swym komentarzu redaktor geos, ale nie da się ukryć, że ustawa istnieje i zobowiązuje przedstawicieli rządu USA do tego typu działań, więc niezależnie od zaangażowania z jakim je realizują nie można chować głowy w piasek. A skoro partner oczekuje od nas działań, to proponuję siedem kroków do zneutralizowania owego nacisku:

1) Zadbać o jawne prowadzenie spraw związanych z próbami egzekwowania na Państwie Polskim jakichkolwiek "rekompensat", czy innych środków finansowych, uświadamiając partnerom, że wszelkie rozmowy na te tematy toczyć się mogą jedynie w warunkach pełnej transparentności. To podejście powinno zostać zapewnione uchwałą Sejmu, na którą każdorazowo mógłby i musiał powołać się przedstawiciel Rzeczypospolitej pod groźbą postawienia przed Trybunałem Stanu.

Dyplomacja realizowana po cichu bywa trudna. Wielka presja społeczna w postawionej jasno i przejrzyście kwestii jest olbrzymim elementem wsparcia wszelkich negocjacji i mocnym argumentem za odrzucaniem prób nacisku w tej kwestii. Liczę, że projekt odpowiedniej uchwały, który bardzo trudno będzie odrzucić, trafi do Sejmu za sprawą narodowej opozycji.

2) Przygotować dotyczący strat Polski w związku z II wojną światową raport, który będzie równocześnie podstawą do dalszych działań w sprawie domagania się reparacji i odszkodowań wojennych wobec rządów Niemiec i Rosji. W raporcie tym utworzyć sekcje dotyczące WSZYSTKICH mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej. Każda z sekcji będzie zawierać historyczny zarys relacji mniejszości narodowej z Państwem Polskim zarówno w okresie II, jak i I Rzeczypospolitej oraz stan majątku instytucjonalnego, w którego powstanie istotny wkład mieli przedstawiciele mniejszości narodowych. Istotnym elementem raportu będzie wskazanie strat związanych z tym majątkiem w ramach całości strat Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem odpowiedzialnych za te straty w okresie okupacji. Raport ten powinien być systematycznie aktualizowany, uszczegóławiany i publikowany po polsku i angielsku na stronach IPN.

Taki raport, którego podwaliny zostały położone przez zespół ds. reparacji wojennych posła Mularczyka,  powinien być na podorędziu służb dyplomatycznych - raport zwięźle pokazujący, że termin Holocaust w Polsce w tym samym stopniu dotyczy Polaków, jaj i Żydów, że cały Naród, całe Państwo, poniosło ogromne straty, które wciąż nie zostały wyrównane, a nad czym jednak polski Rząd pracuje. Rzecz jasna, po uzyskaniu reparacji będziemy zdolni do wyrównania proporcjonalnie części strat poniesionych również przez społeczności mniejszości narodowych - kolejny punkt wskaże w jakim zakresie taka operacja może być realizowana:

3) Przygotować raport dokumentujący dotychczasowe działania Państwa Polskiego w okresie III Rzeczypospolitej na rzecz rozwoju kultury i tożsamości oraz upamiętnienia spuścizny mniejszości narodowych. Raport ten będzie nie tylko podsumowaniem i rozliczeniem dotychczasowych działań i środków rozdysponowanych przez Skarb Państwa, ale również podstawą do planowania dalszych działań i wydatków. Powinien zawierać zarówno koszty dotychczas poniesione przez Skarb Państwa oraz samorządy na tworzenie, odtwarzanie instytucji kulturalnych i edukacyjnych związanych z tożsamością mniejszości, czy koszty renowacji związanych z ich tożsamością zabytków, dzieł sztuki, cmentarzy, miejsc kultu religijnego, jak i stałe pozycje w budżetach związane z tego typu wydatkami. W tym raporcie powinien zostać zawarty wniosek co do celowości uchwalenia ustawy (bądź nowelizacji istniejącej) dotyczącej tej działalności Państwa, w której zawarty zostanie bezpiecznik określający maksymalny promil budżetu na wydatki w tej dziedzinie oraz zakaz preferencji niektórych mniejszości, jako proporcjonalne ograniczenie, np. do 30% całości tych wydatków. Ponadto ustawa powinna jednoznacznie precyzować, że wszelkie poniesione przez Państwo Polskie wydatki tego typu mogą być wykorzystywane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej i nie mogą być przedmiotem transferów zagranicznych.

Wymowa powyższego raportu powinna podkreślać, że Państwo Polskie traktuje tego typu wydatki jako element własnej tożsamości i różnorodności, którą się szczyci. Sam raport może być jednak wykorzystywany jako argument w rozmowach dotyczących praw mniejszości polskiej w innych krajach.

Wykop Skomentuj80
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka