Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
291 notek
213k odsłon
462 odsłony

Dumni Ich męstwem – Święto Pułkowe 12 PP Ziemi Wadowickiej

Fot. Robert Szkutnik
Fot. Robert Szkutnik
Wykop Skomentuj

Mszą św. w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach rozpoczęły się w sobotę 5 sierpnia 2017 r. obchody tradycyjnego Święta Pułkowego 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Uroczystości z okazji Święta Pułkowego są elementem lokalnej tradycji, wpisującej się w wielką historię naszej Ojczyzny. Tegoroczne Święto zorganizowane zostało w ramach cyklu imprez patriotycznych z cyklu „Bóg I Ojczyzna”, przez posła na Sejm RP prof. Józefa Brynkusa i starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego.

Święto wadowickiego pułku przypada 1 sierpnia, dla upamiętnienia całodziennej bitwy 12 PP pod Leszniowem na Wołyniu, podczas której pułk powstrzymywał wielokrotnie liczniejsze siły sowieckiej 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego, w której komisarzem był Józef Stalin. Bitwa pod Beresteczkiem, Leszniowem i Brodami skutecznie opóźniła marsz bolszewików w kierunku Lwowa i uniemożliwiła im zwrot w kierunku Warszawy. W tym roku obchody zorganizowano w sobotę, 5 sierpnia, aby umożliwić udział w tym Święcie jak największej liczbie zainteresowanych.

Mszę św. celebrowali ks. infułat Jakub Gil i karmelita bosy, ojciec kapelan Państwowej Straży Pożarnej i wadowickiego Zakładu Karnego, młodszy kapitan PSP Ryszard Stolarczyk. Patronat honorowy nad obchodami przyjęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk i Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski. Obecni byli przedstawiciele Wojska Polskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu podpułkownik Andrzej Bandoła, reprezentujący Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płka Marcina Żala, wraz z kapitanami Wojciechem Olejarzem i Lucjanem Paździorą, oraz reprezentujący Dowódcę Garnizonu – 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, płka pilota Krzysztofa Szymańca – major Andrzej Głownia.

Służby mundurowe powiatu wadowickiego reprezentowali: zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Wojciech Grzybczyk,  naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji nadkomisarz Sławomir Urbanowski i zastępca dyrektora Zakładu Karnego, major Zbigniew Zadora, zaś dyrektora krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu reprezentowali naczelnicy Rafał Dyrcz i Jacek Kwilosz.

Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, Hufca Ziemi Wadowickiej Związku Harcerstwa Polskiego, szkół średnich z powiatu wadowickiego, w tym klas mundurowych, oraz Zespołu Szkół w Jaroszowicach, noszącego imię 12 Pułku Piechoty, a także przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Podczas nabożeństwa odczytany został list, jaki do uczestników obchodów skierował abp. Marek Jędraszewski.

Po zakończeniu mszy św. zebrani złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkowa 12 PP umieszczoną na frontonie świątyni oraz u stóp Pomnika św. Jana Pawła II przed kościołem. Warto przypomnieć, że papież Jan Paweł II – Karol Józef Wojtyła, był synem oficera 12 PP i garnizonu wadowickiego, porucznika Karola Wojtyły seniora. W latach nauki w szkole średniej uczestniczył w zajęciach Gimnazjalnego Hufca Przysposobienia Wojskowego, który prowadzili oficerowie i podoficerowie 12 PP. Wielokrotnie wspominał 12 PP i żołnierzy garnizonu wadowickiego. W 1986 r. odznaczony został Odznaką Pamiątkową 12 PP zaś w 1997 r. Odznaką Honorową 12 PP Armii Krajowej.

Po złożeniu kwiatów przed bazyliką zebrani przemaszerowali przed dawne koszary imienia generała Stanisława Fiszera przy ul. Lwowskiej, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbyła się oficjalna część Święta Pułkowego, z asystą honorową oddziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego, wystawionego przez 5 batalion Dowodzenia z Krakowa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra reprezentacyjna Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wadowice, złożona z muzyków z Choczni i Kleczy Dolnej, pod batutą kapelmistrza Jarosława Mitoraja.

List skierowany do uczestników uroczystości przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło odczytał starosta Bartosz Kaliński, a list od wiceministra Obrony Narodowej prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego poseł prof. Józef Brynkus. W swoim wystąpieniu poseł Józef Brynkus przypomniał o znaczeniu patriotyzmu lokalnego oraz o tym, że wadowicki pułk bronił w 1939 r. zarówno Ziemi Wadowickiej, jak też Podhala. Przedstawił także ideę niedawno powstałego Środowiska Patriotycznego „Bóg i Ojczyzna” oraz zapowiedział cykl imprez mających na celu krzewienie patriotyzmu i wartości chrześcijańskich. Starosta Bartosz Kaliński pytał w swoim przemówieniu, jaki jest współczesny patriotyzm? Przypomniał także o historycznym znaczeniu pułku i garnizonu dla Wadowic.

Stanowiący istotny element wojskowego ceremoniału uroczystości, Apel Pamięci był dla wielu słuchaczy wielką ogromną lekcją patriotyzmu i przypomnieniem zarówno o znaczących faktach z dziejów ojczystych, jak też o wielu ważnych postaciach i wydarzeniach z historii lokalnej, z dziejów pułku i regionu. Pięknie, z przejęciem i godnością poprowadził go dowodzący uroczystością kapitan Krzysztof Rybicki. Takiego Apelu Pamięci jeszcze w Wadowicach nie było. Dla wielu uczestników, w tym najmłodszych, ale także wielu najstarszych, atrakcją była wieńcząca Apel salwa honorowa. Zbieracze łusek ruszyli nałów jeszcze w czasie trwania uroczystości.

Na zakończenie oficjalnych obchodów Święta złożono kwiaty pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 12 PP. Złożyły je delegacje kombatantów, młodzieży, w tym ZHP, Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Instytutu Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszeń Obrony Terytorialnej „Granit” z Wadowic i „Skała” z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po uroczystości przed dawnymi koszarami zgromadzeni powrócili na pl. Jana Pawła II, gdzie po odprowadzeniu kompanii honorowej WP i krótkim koncercie orkiestry zakończyła się oficjalna część uroczystości. Zgodnie z wieloletnią wadowicką tradycją o zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości zarówno w Bazylice jak i przed Pomnikiem zadbał Michał Siwiec-Cielebon, wnuk zastępcy dowódcy 12 PP, prowadzący uroczystość w imieniu środowiska „Bóg i Ojczyzna”.

Uczestnicy Święta oraz wszyscy wadowiczanie i odwiedzający miasto goście mogli do późnego popołudnia odwiedzać stosika i oglądać prezentacje formacji, instytucji i organizacji proobronnych, które przygotowano w ramach pikniku patriotycznego towarzyszącego obchodom Święta. Zaprezentowały się: 8 BLT z Krakowa-Balic, WKU z Oświęcimia, Hufiec ZHP Ziemi Wadowickiej, SOT „Granit” Wadowice i SOT „Skała” Kalwaria Zebrzydowska, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 56 austriackiego galicyjskiego pułku piechoty (56 Infanterie Regiment Graf Daun – galicyjski pułk nazywany wadowickim, głównie z jego żołnierzy powstał w 1918 r. Pułk Ziemi Wadowickiej – 12 PP) i Związku Strzeleckiego. Były atrakcyjne pokazy uzbrojenia i sprzętu, a chętni mogli także skosztować żołnierskiej grochówki.

Zdjęcia Robert Szkutnik.


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo