Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
12 obserwujących
162 notki
40k odsłon
252 odsłony

Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja” SA

Wykop Skomentuj2

    W dniu 4 października 1920 r. Akcyjne Towarzystwo „The Anglo Galician Oil Company Limited, Ofenheim & Co.” oraz Antoni hr. Wodzicki, Wilhelm Ofenheim i dr Natan Loewenstein zarejestrowali Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja” SA. Jego celem było nabycie istniejącej od 1904 r. firmy „The Anglo Galician Oil Company Limited” i kontynuowanie jej działalności. Spółka, z siedzibą we Lwowie przy ul. Kościuszki 8, posiadała kopalnie ropy i gazu ziemnego w Borysławiu, Mraźnicy, Tustanowicach, Schodnicy, Grabownicy, Krośnie, Trepczy oraz Strachocinie, a także gazoliniarnie w Borysławiu, Drohobyczu i Grabownicy. Jej własnością były również rozległe pola naftowe i jedna z największych rafinerii w kraju, zaopatrzona w nowoczesne urządzenia o zdolności przetwórczej ok. 180 000 ton rocznie. Zajmowała się wytwarzaniem benzyny, parafiny, asfaltu i koksu, a ponadto gazoliny z gazu ziemnego. W 1927 r. urządzono destylację systemu Crossa o zdolności przetwórczej 21 000 ton rocznie. W 1936 r. uruchomiono aparaturę do destylacji rurowej (Pipe-Still) oraz urządzenie do stabilizacji gazoliny. Rafineria miała własną centralę elektryczną, która wytwarzała około 2 000 000 kWh miesięcznie. Spółka posiadała rurociągi, za pomocą których kopalnie połączono z rafinerią i stacjami kolejowymi. Dysponowała łącznie 124 szybami. W 1936 r. wydobycie wyniosło prawie 38 000 ton ropy i ponad 14 000 000 m3 gazu.

    W 1937 r. Spółka zatrudniała 1157 robotników, 62 osoby personelu technicznego i 259 urzędników. Znaki towarowe Spółki to m.in.: „Galtol” (oleje i smary samochodowe), „Lot” (specjalna benzyna samochodowa), „Galbit” i „Molfalt” (asfalty specjalne do budowy dróg), „Drogol” (oleje do impregnowania dróg), „Szczelnit” i „Wodo-Chron” (bitumiczne materiały izolacyjne), „Elbet” (wosk szewski), „Detektol” (środek do nawaniania gazów), „DENOXOL” (środek denaturacyjny i rozpuszczalnik naftalenu) oraz wiele innych. Spółka była notowana na giełdach we Lwowie, w Wiedniu i Krakowie. W 1937 r. dysponowała kapitałem 36 000 000 zł.

image

10 akcji na okaziciela Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego „Galicja” SA o wartości nominalnej 238 mkp każda, z dnia 28 lutego 1924 r., z pieczęciami potwierdzającymi przeszacowanie na 10 × 75 zł z 1926 r. i 10 × 100 zł z 1928 r.


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 5.11.1920, nr 251.

Historia polskiego przemysłu naftowego. Red. R. Wolwowicz, Brzozów-Kraków 1995.Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka