Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
11 obserwujących
146 notek
34k odsłony
175 odsłon

Śląskie Zakłady Elektryczne SA

Wykop Skomentuj1

    Spółka „Schlesische Elektrizitätswerke” w Gliwicach była właścicielem m.in. utworzonej w 1898 r. elektrowni w Chorzowie. Po podziale Górnego Śląska spółka ta powołała do życia spółkę filialną pod nazwą „Oberschlesische Kraftwerk” SA. Miała ona siedzibę w Katowicach przy ul. Mariackiej 1, a jej rejestracja nastąpiła w dniu 2 maja 1922 r. Zaopatrywała w prąd elektryczny górnośląski przemysł, znajdujący się między Tarnowskimi Górami i Mysłowicami.

    W połowie lat 20. XX w. elektrownia dysponowała mocą 81 000 kW i posiadała linie przesyłowe o łącznej długości 370 km. W 1927 r. jej produkcja wynosiła 400 000 000 kWh, jednak w kolejnych latach uległa zmniejszeniu na Skutek światowego kryzysu.

    W 1933 r. Spółkę przemianowano na Śląskie Zakłady Elektryczne, z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 9. W latach 1926-1930 Spółka wypłacała dywidendę w wysokości 8%−10%, a w latach 1930-1931 – 4%−5%. W 1937 r. jej akcje zostały wykupione przez konsorcjum utworzone przez miasta Katowice i Chorzów oraz Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla i Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn” w Sosnowcu. Radę Nadzorczą w 1937 r. tworzyli: Marian Wojciechowski (prezes), Oskar Vogt (wiceprezes), Karl Geibel oraz Karol Petschek, a Zarząd: Jerzy Buzek i Roman Podolski.

    Kapitał Spółki wyniósł w dniu 1 kwietnia 1939 r. 50 000 000 zł, podzielony na 50 000 akcji o wartości nominalnej 1000 zł.

image

 Akcja na okaziciela Śląskich Zakładów Elektrycznych SA o wartości nominalnej 1000 zł z dnia 1 kwietnia 1939 r.


Źródła:

Chorzów. Zarys historii miasta. Red. J. Kantyka. Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1977.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

Wilczek M.T.: Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe [do 1945 r.] AE Katowice 2006.


Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka