Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
9 obserwujących
106 notek
26k odsłon
91 odsłon

Powszechne Zakłady Budowlane „PEZET” SA we Lwowie

Wykop Skomentuj4

     Statut   Spółki   został   zatwierdzony   w   dniu   8   czerwca   1920 r.   Jej   kapitał   zakładowy   wynosił 10 000 000 mkp i był podzielony na 20 000 akcji o wartości nominalnej 500 mkp. Założycielami Spółki byli: Akcyjny Bank Związkowy dla stowarzyszeń zarobkowych we Lwowie, trzy lwowskie spółki z ograniczoną poręką: „Budulec”, Towarzystwo Odbudowy i Powszechne Towarzystwo Budowlane, Kamieniołomy Jaremcze Jamna, a także dr Teodor Bałłaban, Karol Grodzki, inż. Arnold Kolischer, dr Tadeusz Piłat, Marian Turski, dr Leonard Stahi, Alfred Zacharyewicz i inż. Witold Jakimowski. Celem Spółki było wykonywanie wszelkich robót budowlanych, montaż maszyn, prowadzenie robót instalacyjnych, robót wodnych i ziemnych oraz projektów technicznych i kosztorysów, a także budowa mostów, wiaduktów, doków, śluz, dróg i chodników. Innymi zamierzeniami Spółki było: nabywanie i prowadzenie przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych przerabiających lub produkujących materiały budowlane, zakup bądź dzierżawienie lasów lub kamieniołomów, jak również prowadzenie magazynów artykułów budowlanych.

image

10 akcji na okaziciela spółki „PEZET” SA po 25 zł każda, z dnia 8 kwietnia 1925 r.


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 24.06.1920, nr 140.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka