Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
11 obserwujących
146 notek
34k odsłony
108 odsłon

Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń „Florjanka” w Krakowie SA

Wykop Skomentuj

    Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń powstało w 1860 r. Jego założycielami byli miedzy innymi: Franciszek Trzecieski, Leon Gołaszewski, Karol Lariss, Władysław Sanguszko i Wiktor Lanckoroński, Kazimierz Starzeński oraz Józef Załuski. Przedmiotem działalności Towarzystwa były ubezpieczenia wzajemne na życie, od wypadków, od odpowiedzialności cywilnej, od ognia, od kradzieży, autocasco i od gradobicia. Mieściło się w Krakowie przy ul. Basztowej 6-9. Miało oddziały w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Warszawie i we Lwowie.

    Pod koniec lat 20. XX w. Prezydium Towarzystwa stanowili: Jan bar. Konopka (prezes), Mieczysław Urbański (I wiceprezes) i dr Adam Głażewski (II wiceprezes). Radę Nadzorczą w tym czasie tworzyli: Feliks Domański, dr Feliks Drużbacki, Aleksander Dworski, Jan bar. Goetz-Okocimski, Jan Guzikowski-Janicki, Zbigniew Horodyński, dr Faustyn Jakubowski, dr Edmund Kamieński, Stanisław Konopka, inż. Anatol Lewalski, dr Ferdynand Maiss, Leon Podlewski, inż. Karol Rolle, dr Stefan Skrzyński, Piotr Treter, dr Walerian Zaklika. Komitet Wykonawczy tworzyli: inż. Karol Rolle, Feliks Domański i dr Stefan Skrzyński. Dyrektorami byli: Edmund Ginwiłł-Piotrowski, Stefan Myczkowski i Karol Witkowski.

    Na początku lat 30. XX w. dyrekcję Towarzystwa stanowili Stefan Myczkowski i Karol Witkowski.

3.01 Polisa prolongacyjna na ubezpieczenie od ognia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie z 1918 r.

    W 1932 r. Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie przekształciło się w spółkę akcyjną Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń „Florjanka” w Krakowie Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym 2 500 000 zł, podzielonym na 25 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. Przedmiotem działalności Towarzystwa były ubezpieczenia wzajemne na życie, od wypadków, od odpowiedzialności cywilnej, od ognia, od kradzieży, autocasco i od gradobicia.

    Radę Nadzorczą tworzyli od tego czasu: Karol Rolle (prezes), dr Adam Krzyżanowski i Antoni Wieniawski (wiceprezesi) oraz Feliks Domański, Tadeusz Epstein, dr Adam Głażewski, Antoni bar. Görz-Okocimski, inż. Czesław Klarner, Jan bar. Konopka, Zbigniew Rozmanit i Franciszek Żaba. W skład Zarządu wchodzili: dr Stefan Skrzyński (prezes), Ananiasz Einhorn (wiceprezes), Jan Adam Jeziorański, dr Henryk Rittermann, dr Andrzej Śliwiński i Karol Witkowski. Dyrekcję stanowili: Karol Witkowski (dyrektor), Mieczysław Krajewski (wicedyrektor) oraz Marian Bośniacki, dr M. Kraus i Władysław Sowa (prokurenci). Towarzystwo miało oddziały w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

    Z Towarzystwem współpracowały następujące firmy: Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA Warszawa, Towarzystwo Ubezpieczeń „Port” SA Warszawa, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń „Patria” SA Warszawa i Towarzystwo Ubezpieczeń „Vita-Kotwica” SA Warszawa.

    Towarzystwo było notowane na giełdzie w Krakowie.

image

 Polisa ubezpieczenia od ognia Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Florjanka” Spółka Akcyjna w Krakowie z 1918 r.

image

Polisa ubezpieczenia od ognia Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Florjanka” Spółka Akcyjna w Krakowie z 1939 r. 


Polisy tego Towarzystwa oraz wiele innych dostępne są w książce Wilczek M.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.

Źródła:

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1932.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

 Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


P.S. Ostatnią pozycję można nabyć u autora bloga.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka