Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
9 obserwujących
127 notek
30k odsłon
348 odsłon

Zakłady Hohenlohego SA w Wełnowcu

Wykop Skomentuj1

    W 1905 r. książęta Hohenlohe założyli wraz ze znanym berlińskim bankierem Carlem Fürstenbergem Spółkę Hohenlohe-Werke A.G. Jej siedziba mieściła się w Wełnowcu. Spółka była właścicielem kopalń węgla kamiennego: „Maks” w Michałkowicach, „Oheim” (później „Wujek”) w Katowicach Hałdzie, a także połączonej kopalni „Hohenlohe-Fanny” w Wełnowcu. Własność Spółki stanowiły również huty: cynkownia „Hohenlohe” w Wełnowcu, walcownia cynku „Hohenlohe” w Wełnowcu, huta „Schellera” i prażalnia blendy cynkowej wraz z fabryką kwasu siarkowego w Małej Dąbrówce oraz zakłady wzbogacania rudy cynkowej „Christian Kraft” w Szarleju. Do Spółki należały również kopalnie rudy gwarectw „Nowa Helena” i „Brzozowice” w Szarleju. Oprócz wymienionych zakładów Spółka posiadała wiele majątków rolnych i leśnych oraz własne cegielnie. Kapitał założycielski Spółki wynosił 40 000 000 RM i w kolejnych latach kilkukrotnie wzrastał.

    W wyniku podziału Górnego Śląska większość zakładów Spółki znalazła się po stronie polskiej, a Spółka utworzona z tego majątku przyjęła nazwę „Zakłady Hohenlohego SA”. Jej kapitał w 1923 r. wynosił 24 000 000 zł. Celem uniknięcia obciążeń podatkowych Spółka zbyła 15% akcji na rzecz holdingu „Skarboferm”. Skutkiem niepłaconych w kolejnych latach podatków było przejęcie majątku Spółki w czerwcu 1939 r. przez państwo polskie.

image

Akcja Zakładów Hohenlohego SA o wartości nominalnej 1000 marek z 1909 r. przestemplowana na 250 zł 30 października 1923 r.

image

Akcja Zakładów Hohenlohego SA o wartości nominalnej 250 zł z lutego 1931 r.

Źródła:

Janeczek Z.: Od Sancovic do Siemianowic, Katowice 1993.

Księga informacyjno-adresowa polskiej części Śląska Opolskiego. Red. E. Romer. Atlas, Lwów 1922.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

Wilczek M.T.: Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe [do 1945 r.] AE Katowice 2006.

www.bankowa.pl


Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka