Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
9 obserwujących
126 notek
30k odsłon
96 odsłon

Cukrownia „Chybie” SA

Wykop Skomentuj

    Cukrownia w Chybiu została wybudowana w 1884 r. z inicjatywy Komory Cieszyńskiej. Początkowo był to zakład przeróbki buraków produkujący tylko żółtą mączkę. Z czasem został rozbudowany i wyposażony w urządzenia do rafinowania cukru. Pierwszymi zarządcami cukrowni byli: Niemiec Man i Czech Kratochwil – urzędnicy habsburskiej komory, do której należała fabryka. Po I wojnie światowej część ziemi cieszyńskiej znalazła się w granicach państwa polskiego, a właścicielami Cukrowni „Chybie” byli m.in. Paweł książę Sapieha, Adam i Zdzisław hr. Tarnowscy oraz Stefan Lubomirski. W 1922 r. została ona przekształcona w spółkę akcyjną notowaną na giełdzie w Krakowie i we Lwowie. Założycielami Spółki byli: Paweł książę Sapieha, Zdzisław hr. Tarnowski, Władysław Żeleński, Władysław Kiślański oraz Bank Dyskontowy Warszawski i Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie. Spółka miała siedzibę w Krakowie przy ul. Brackiej 1, a w latach późniejszych w Warszawie przy ul. Chmielnej 32.

    Kapitał  założycielski  Spółki  wynosił  300 000 000 mkp.  Kapitał  akcyjny  Spółki  w 1926 r. wynosił 3 000 000 zł i podzielony był na 30 000 akcji na okaziciela o nominale 100 zł.

    W 1926 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali Władysław Żeleński (prezes), dr Henryk Aschkenazy i dr Natan Loewenstein (wiceprezesi), oraz P. Heilperin, dr A. Benis, dr M. Boziewicz, K. Sachs, A. hr. Tarnowski i inni. Plantacje miały powierzchnię 2334 ha, produkcja wynosiła 46 200 q cukru.

    Zatrudnienie w połowie lat 30. XX w. wynosiło ponad 1000 osób, a przerób – 270 000 q rocznie. W Radzie Nadzorczej w tym czasie zasiadali: Antoni hr. Lanckoroński (prezes) oraz Eugeniusz ks. Lubomirski (wiceprezes). Prezesem Zarządu w 1937 r. był Adam Piotrowski.

image

Akcja na okaziciela Cukrowni „Chybie” SA o nominale 100 zł z dnia 15 grudnia 1927 r. 


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 15.12.1921, nr 285.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

Wilczek M.T.: Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe [do 1945 r.] AE Katowice 2006.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka