59 obserwujących
314 notek
325k odsłon
  192   1

Kto z Was nie zna tego dokumentu?

7 października 1918 r. po 123 latach niewoli, w „Monitorze Polskim” została opublikowana Deklaracja Niepodległości Polski.

Na stronie Fundacji Książąt Lubomirskich przypominany jest niedostatecznie znany Polakom fakt ogłoszenia niepodległości Polski. Cytuję:

„Inicjatorem ogłoszenia niepodległości Polski był Książę Regent Zdzisław Lubomirski. Rada Regencyjna była jedynym organem polskiej władzy politycznej uznawanym przez inne państwa podczas I wojny światowej. Deklaracja niepodległości ukazała się 7 października 1918 roku w Monitorze w formie manifestu. Podpisana została przez wszystkich członków Rady. Była pierwszą odezwą, która miała realne znaczenie polityczne. Wzywała członków Narodu do odbudowy odradzającego się, wolnego państwa.

Dziś oficjalne święto odzyskania niepodległości obchodzone jest 11 listopada na pamiątkę przejęcia władzy wojskowej przez Józefa Piłsudskiego. Data została wykreowana przez jego zwolenników w okresie późniejszym. Jako święto narodowe została ustanowiona dopiero po śmierci Marszałka, który był przyjacielem księcia Regenta Zdzisława Lubomirskiego i jemu zawdzięczał władzę. Pamiętał również o tym, kto naprawdę ogłosił niepodległość Polski”.

https://www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/rod-ksiazat-lubomirskich/ciekawostki/ogloszenie-niepodleglosci-polski


Na stronie ISAP można odnaleźć dane dotyczące ogłoszenia w Monitorze w/w Deklaracji zatytułowanej Orędzie Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19180120023

Dz.U. 1918 nr 12 poz. 23

Dziennik Ustaw191812 poz. 23

Orędzie Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego

Data ogłoszenia:1918-10-21

Data wydania:1918-10-07

Data wejścia w życie:1918-10-21

Data obowiązywania:1918-10-21

Organ wydający: RADA REGENCYJNA

Tekst ogłoszony:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19180120023/O/D19180023.pdf


Orędzie Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego

Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybija.

Zbliża się pokój a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości.

W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna.

Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy na podstawie ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a obecnie przyjętych przez świat cały, jako podstawa do urządzenia nowego współżycia narodów.

W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utworzenia niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też z terytorjalną nienaruszalnością, co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowanem będzie.

Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż jeden i wytężyć wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana i uznana przez świat cały.

W tym celu stanowimy:

Radę Stanu rozwiązać.

Powołać zaraz rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych warstw narodu i kierunków politycznych.

Włożyć na ten rząd obowiązek wypracowania wspólnie z przedstawicielami grup politycznych ustawy wyborczej do sejmu polskiego, opartej na szerokich zasadach demokratycznych, i ustawę tę najpóźniej w ciągu miesiąca do zatwierdzenia i ogłoszenia Radzie Regencyjnej przedstawić.

Sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać jego postanowieniu dalsze urządzenie Władzy zwierzchniej państwowej, w której ręce Rada Regencyjna zgodnie ze złożoną przysięgą władzę swoją ma złożyć.

Polacy! Obecnie już losy nasze w znacznej mierze w naszych spoczywają rękach. Okażmy się godnymi tych potężnych nadziei, które z górą przez wiek żywili wśród ucisku i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech zabrzmi jeden wielki głos: Polska Zjednoczona Niepodległa.

Warszawa, 7 października 1918 r.

Aleksander Kakowski

Józef Ostrowski

Zdzisław Lubomirski

Prezydent Ministrów Jan Kucharzewski


Więcej info:

https://dzieje.pl/aktualnosci/100-lat-temu-rada-regencyjna-oglosila-odezwe-do-narodu-polskiego

https://historia.org.pl/2017/11/11/11-listopada-czy-7-pazdziernika-wokol-ksiecia-zdzislawa-lubomirskiego-oraz-daty-odzyskania-niepodleglosci/

https://cai24.pl/na-glowne/47948/dlaczego-11-listopada/


Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale