Teraz Polska
Teraz Polska
Krzysztof Przybyl Krzysztof Przybyl
114
BLOG

Szukamy „Pracodawcy Jutra”

Krzysztof Przybyl Krzysztof Przybyl Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Od kilku lat mamy sytuację, w której bezrobocie przestaje być problemem dla gospodarki, ale pozostaje nadal problemem społecznym. Część zawodów i branż jest dotknięta geriatryzacją, gdyż coraz więcej pracujących jest w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Z kolei młodzi nie wiedzą jakie kariery wybierać. Chcą zdobyć wykształcenie gwarantujące im dobrą pracę, przy czym do potencjalnych pracodawców manifestują mocno brak zaufania. Pracodawca jutra powinien zdawać sobie z tego sprawę.

Globalne problemy z łańcuchem dostaw, presja inflacyjna, wysokie i rosnące stopy procentowe, wysoka niepewność makroekonomiczna (w tym podatkowa) i geopolityczna, spadający optymizm przedsiębiorców, kurczenie się zasobów siły roboczej o ponad 200 tys. osób rocznie częściowo kompensowana napływem migrantów m.in. z Ukrainy, rosnąca presja (w tym technologiczna) na wydajność pracy, spowalniające inwestycje, malejąca dostępność źródeł finansowania, ograniczone inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki pracowników, symptomy tzw. wielkiej rezygnacji, to tylko niektóre uwarunkowania dla polskiego rynku pracy, szczególnie silnie odczuwane przez mniejszych przedsiębiorców.
Dlatego Fundacja Teraz Polska przyłączyła się do organizacji konkursu „Pracodawca Jutra”, gdyż ważne jest promowanie firm, które realizują modelowe projekty na styku biznesu i edukacji. Jaki jest cel takich inicjatyw? Uświadamianie potrzeby ustawicznego kształcenia, angażowanie środowisk lokalnych w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja konkursu obejmuje dwie kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie „mikro i mały przedsiębiorca”, a także w segmencie „średni i duży przedsiębiorca”.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizują inicjatywy edukacyjne na rzecz pracowników oraz innych grup społecznych.  Szczegóły można znaleźć pod tym linkiem.  Przypominam, że na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca, a udział w konkursie jest bezpłatny.
Jeszcze jedna ważna kwestia. Na problem zatrudnienia nie możemy patrzeć jedynie z perspektywy wielkich miast. Kreowanie karier zawodowych związanych z lokalnymi rynkami pracy powinno być oparte nie tylko na niezbędnych kwalifikacjach, ale także na pozycji społecznej w lokalnej społeczności. Całe pokolenia wyrastały bowiem w przekonaniu, że pożądane zawody są w metropoliach a rzemieślnik, weterynarz czy inżynier działający lokalnie ma mniejszy prestiż. Potrzebujemy wielkiej zmiany. Temu służy konkurs „Pracodawca Jutra”, gdyż pozwala wyłowić dobre przykłady na lokalnych rynkach pracy, choćby wśród laureatów Godła „Teraz Polska”.

Krzysztof Przybył jest prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, znanej od ponad trzydziestu lat jako organizator konkursu „Teraz Polska”. W ramach tej inicjatywy wyróżniono setki polskich firm, oferujących najlepsze produkty i usługi, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Cel Fundacji to promocja dobrych, polskich marek, a jednocześnie przyczynianie się do wzmacniania marki Polska w Europie i na świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka