5 obserwujących
226 notek
37k odsłon
  233   0

Pomiary Internetu Ludzi

Łatwo już było. Naturalną konsekwencją różnicowania spoistości kulturowej społeczeństw Europy, będzie różnicowanie kierunków modernizacji edukacji.

Encyklopedyści z Bieżanowskich drożdży

W jednym z wątków rozważanych na Bieżanowskiej Konferencji Bezbronne Dziedzictwo powiedziałem, że gdyby trzecie pokolenie wykorzystało cyfrowe przeglądarki zasobów wiedzy autoryzowanej przez instytucje kultury w celu ułatwiania samodzielność młodzieży w poznawaniu tożsamości narodowej, obyczaj solidarnego rozwoju wiedzy wzmocniła by „społeczność cyfrowych encyklopedystów”.

Przywołałem w ten sposób francuskie podwalinami państwowego standaryzowania rozwoju wiedzy, które Oświecenie wprowadziło do systemów szkolnictwa całej Europy. Przywołałem z przekonaniem o sensie cyfrowej humanizacji edukacji, przez co rozumiem oparcie procesu integracji szkoły i innych instytucji kultury indywidualizowanej edukacji przez całe życie na paradygmacie samokształcenie w rodzinie.

Tymczasem we Francja, w odpowiedzi na zagrożenie rozbicia integralności państwa przez społeczności islamistyczne, Prezydent Makron ogłosił radykalne ograniczenia dla domowej edukacji. Zwiększając tym samym i tak wysoki stopień państwowego administrowania edukacją.

Francja już nas wiele nie nauczy

Decyzje Paryża mają dla nas w Bieżanowie o tyle znaczenie, że pokazują jak różne są w Europie warunki dla modernizacji systemów edukacji. Modernizacji absolutnie koniecznych, wobec procesu indywidualizacji uczenia korzystającego z cyfrowo otwartych zasobów wiedzy.

Niestety postkolonialne obciążenia, z którymi musi się zmierzyć Francja, utrudni wymianę dobrych praktyk pomiędzy Europejskimi narodami. A nawet gorzej, bo dostarczy nowych przykładów administracyjnego nadzoru szkolnictwa, rzecznikom centralnego sterowania naszym życiem.

Szukając samodzielnie ścieżek modernizacji, trzeba nam w Polsce pilnie polepszyć metody ocen polityk rozwoju społecznego oraz ocen popytowego wprowadzania innowacji. Metody wykorzystujące między innymi informacje pozyskiwane z Internetu.

Potrzeby mierników zmian

Na rysunku 1 w tekście Bezbronne Dziedzictwo przedstawiłem kilkanaście instytucji znaczących dla podnoszenia kompetencji samokształcenia w procesie cyfrowej humanizacji edukacji. Na rysunku 1 w tekście Owocowanie Karola Wojtyły przedstawiłem trzy zasoby znaczące dla tego procesu.

Dla analizy realności tych wizji, trzeba przyjąć miary oceny polityk rozwoju społecznego, które podejmowane będą dla wprowadzania nowych instytucji czy instrumentów służących przyjętej politycznie strategii zmian. Trzeba odpowiedzieć na pytanie o narzędzia wykorzystywania informacji internetowych dla statystycznego określania wzrostów lub spadków istotnych wartości.

Pytanie kierowane do ekonomistów, zgodnie z systematyką wagi ekonomii wśród przedmiotów narodowej refleksji na rysunku 1 tekstu Infrastruktura kultury pamięci. Gdzie rozważania o zmianach w ekonomii jako nauce określającej właściwe miary rzeczy, postawione są przed rozważaniami o zmianach w naukach o uczeniu czy leczeniu.

image

Rys. 1 Trzy wymiary procesu cyfryzacji kultury poznania z perspektywą integracji edukacji wokół potrzeb rodziny pod merytorycznym nadzorem Kolonii Akademickich. Opracowanie własne Andrzej Madej.  

Co przedstawiam na rysunku 1 w trzecim (niebieskim) wymiarze wprowadzania konkretnych standardów i narzędzi nowych mierników wartościowania zmian kompetencji społecznych. Odpowiednio do publicznych potrzeb demokratycznej kontroli polityk rozwoju społecznego i prywatnych potrzeb właścicielskiej kontroli popytowego wprowadzenia innowacji gospodarczych.

Petycja o opłacenie badań ekonomicznych

Trzy lata temu zapraszałem ekonomistów do podjęcia prac nad opartym na Internetowych źródłach danych wskaźnikiem dobrostanu społecznego Solidarny Rozwój Wiedzy. Niestety bez rezultatu.

Tym razem, przesłałem Petycję o uruchomienie programu badawczego skupionego na zmianach kompetencji społecznych do Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Uważamy w Krakowie, że to z perspektywy tego Ministerstwa powinny być w Polsce stawiane problemy cyfrowej modernizacji uczenia, leczenia i pracy wspomaganej cyfrowymi technologiami.

(…)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

W związku z potrzebami wprowadzenia samokształcenia w rodzinie do strategii cyfrowej modernizacji systemu systemu edukacji oraz systemu ochrony zdrowia jako kompetencji społecznej ułatwiającej samodzielność rodzin (gospodarstw domowych), działając w interesie publicznym zwracam się w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, o zainicjowanie prac badawczych nad nowymi wskaźnikami zmian kompetencji społecznych, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane, określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie