Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
118 notek
81k odsłon
  334   0

Tajemnicze ufizycznienia w przestrzeni Sleja

Pseudomagnetyczne pole w przestrzeni grawitacyjnej

Przesłanka: "Gdy tworzymy nową dziedzinę nauki i gdy wybieramy terminologię, stoimy przed alternatywą: albo wybieramy stare, dobrze znane słowa nadając im nowy sens, albo też tworzymy dla nowych znaczeń nowe słowa.  Gdy używamy starych, znajomych słów, nasza teoria wygląda przyjaźnie i zachęcająco, jednak ryzykujemy, że za każdym razem gdy te słowa będą użyte, będzie łatwo o nieporozumienia.  Gdy stworzymy nowe słowa, wtedy rzecz zaczyna wyglądać na "przegięcie" i możemy przy tym odstraszyć tych, którzy mogliby być tym zainteresowani" - Sidney Dancoff, w notce pt. "Czy neutrino/elektron/proton "rzeczywiście" istnieją?" -
Arkadiusz Jadczyk

Przesłanka wybrana w roli tarczy. Szkic notki jest próbą poszukiwania innowacji "fizyki w przestrzeni Sleja" ciał w ruchu obrotowym, wirowym, rotacyjnym, spinowym, np. "Szczegóły wektorów prędkości i przyspieszenia dla ruchu po orbicie eliptycznej".

Slej napisał wiele notek w tym zakresie, pod którymi jest wiele komentarzy wskazujących Slejowi w czym różni się jego fizyka "siły" od fizyki siły Newtona. Przydałoby się zestawienie tabelaryczne porównania zagadnień "Netwon - Slej". Generalnie wydaje się, że Slej majstruje konfiguracją, ułożeniem, miarą, w idei "zrozumieć przestrzeń", pomiędzy kierunkiem i zwrotem wektora siły działającej na ciało względem kierunku i zwrotu wektora prędkości tego ciała:

"W większości podręczników do Fizyki są opisane własności tych przyspieszeń, otóż:
-przyspieszenie dośrodkowe zmienia kierunek wektora prędkości ale nie zmienia jego wartości
-przyspieszenie styczne zmienia wartość wektora prędkości ale nie zmienia jego kierunku"
- Slej

Zatem np. w przestrzeni Sleja w ruchu ciała torem po okręgu wektor siły działającej prostopadle do wektora prędkości ciała może czynić zmianę szybkości. Przykład: wirujący kamień na sznurku o długości r, gdy w czasie ruchu pociągniemy sznurek tak, że zmniejszona zostanie dł r, to kamień będzie szybciej wirował, zatem istotna jest jego prędkość kątowa ω).

(1.) niech v = ωr, ω = v/r

image

Matematyczne zasady filozofii ufizycznienia u Newtona mają w sobie ułożenie nie tylko względem wielkości fizycznych, ale również w zapisie matematycznym, np. związek wektorowy: F = dp/dt. W przestrzeni Sleja zawsze, gdy na ciało o masie m działa siła i zmienia się prędkość tego ciała, to jest to zgodne z fizyką Newtona.

Popatrzmy zatem na wektor w (omega) z góry i z dołu. Możemy wówczas wprowadzić oznaczenie * - gdy patrzymy z góry oraz x - gdy patrzymy z dołu (iks jako oznaczenie rysunkowe kierunku obserwacji, a nie jako oznaczenie iloczynu wektorowego), i zamieńmy w sile Lorentza q (ładunek elektryczny) na m (masę), i niech wówczas E oznacza natężenie pola grawitacyjnego oraz zamieńmy pseudowektor indukcji magnetycznej na pseudowektor prędkości kątowej. I niech tak będzie w tej idei, choć niezdefiniowana, to co do nazwy - "pseudoprzestrzeń" - jako tarcza z przesłanki.

(2.)

F = q(E + v × B), ozn. × - iloczyn wektorowy

F = m(E + v × ω)

(3.) niech dla F = 0, E = vω, stąd po wprowadzeniu (1), E = v2/ r

Zatem Slej musiałby zdefiniować coś jakoby w idei "pseudomagnetycznego pola w przestrzeni grawitacyjnej" i w nim opisać dynamikę ciała (masy) w ruchu wraz z zapisem w postaci matematycznej, w której miarą byłoby również pojawienie się wektora przyspieszenia prostopadłego do wektora siły go czyniącej. Musiałby "zmagnetyzować" grawitację czyli dla pola grawitacyjnego ułożyć odpowiednik "magnetyczny" jak dla pola elektrycznego.

Slejowi potrzebny jest wzór "siły uniwersalnej" ujmujący konfiguracje kierunków działania wektora siły oraz sposobu zmiany pędu, z którego po wprowadzaniu do niego ładunku elektrycznego byłaby siła Lorentza, a po wprowadzeniu masy siła Newtona i "siła Sleja" w pseudopolu pseudoprzestrzeni.

*

Zatem każde ciało o masie m poruszające się bezwładnie w przestrzeni kosmicznej powinno samo się wprowadzić w ruch wirowy.

*

Internet:

Siła Lorentza

Siła odśrodkowa

Natężenie pola grawitacyjnego


Prawo Coulomba

image

Prawo powszechnego ciążenia

image

Wiązka elektronów poruszających się po orbicie kołowej w stałym polu magnetycznym

image


*

Mikser:

Sile grawitacyjnej odpowiada ułożenie natury oddziaływania ładunków elektrycznych różnoimiennych.

Odśrodkowej "sile" bezwładności odpowiada oddziaływanie ładunków elektrycznych jednoimiennych.

***

Dodane 15.08.2021 r. Rys. 1.

Siła zmieniła położenie ciała bez zmiany jego szybkości.

Pod wpływem działania siły ciało zmieniło tor i szybkość.

image

Dodane 16.08.2021 r. Rys. 2.

image


Dodane 17.08.2021 r. Rys. 3.

image

w polu magnetycznym elektron krąży po okręgu ~ działanie siły ~ prędkość kątową
prędkość kątowa ~ działanie siły ? ~ w polu grawitacyjnym planeta krąży po elipsie

F = mE + f(m, v, ad, ω), ozn. E - natężenie pola grawitacyjnego, którego źródłem jest masa gwiazdy

Lubię to! Skomentuj22 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie