Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
259 notek
101k odsłon
  50   0

Natura czasu czyni wirowanie

Technologie, nauka

Czas wirujący światłem?

Przesłanka: ufizycznienie.

W tej notce kontynuowana jest idea z notki pt. "Elektromagnetyczne i fotonowe urojenia w grafice i animacji", w której rozważana była inspiracja ułożenia formuł matematycznych i grafiki dotycząca fali elektromagnetycznej w układzie kartezjańskim XYZ oraz w układzie liczb zespolonych. Ponadto inspiracją są komentarze nickname Bjab pod notką pt. "Jak z notki na blogu powstaje projekt badawczy" oraz prezentacja pt. "Introduction to Ellipsometry and Polarized Light" (do 1:30).

W tym  ułożeniu, aby uzyskać obroty f.em. wybrane jest złożenie dwóch fal jednego pola (E) przesuniętych w fazie o 90 st.

Jedna fala reprezentowana jest przez wektor μ0 * ε0 * ∂E/∂t, a druga fala reprezentowana jest przez wektor B (E = c * B):

image

Patrząc wzdłuż kierunku rozchodzenia się f.em. będziemy widzieć te wektory prostopadle do siebie. Tak samo ich obraz w obróconym układzie zespolonym:

image

Umowny "ekran zespolony" - rzut prostopadły wektorów na część Re wektor μ0 * ε0 * ∂E/∂t i na część Im wektor B:

image

a = μ0 * ε0 * ∂E/∂t;  b = B ; z = a + ib

z = μ0 * ε0 * ∂E/∂t + i * B

Na ekranie zespolonym drgają dwa wektory, a w trzecim wymiarze układu XYZ są dwie sinusoidy, prostopadłe do siebie i przesunięte w fazie o 90 st.  (φ= ωt)

z = μ0 * ε0 * ∂(E0 * sin(φ - π/2))/∂t + i * B0 * sin(φ)
Emax = E0, Bmax = B0

z = μ0 · ε0 · ∂(E0 · sin(ωt - π/2))/∂t + i · 1/c · E0 · sin(ωt)

Zatem w tej idei są dodawane dwie fale dotyczące jednego pola (pola elektrycznego) prostopadłe do siebie i przesunięte w fazie o 90 st:

E0/c - reprezentuje B0
i - obraca płaszczyznę o 90 st. i wektory są ⟂ do siebie

Zatem na ekranie zespolonym (Re = x, Im = y) jest rzut sinusoidy reprezentującej obrót wektora będącego sumą wektorów w układzie XYZ:

image

*

Poprawne jest takie ułożenie, ufizycznienie?

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale