5 obserwujących
153 notki
246k odsłon
514 odsłon

Rekompensata dla mediów publicznych. PiS zgłosiło w Sejmie projekt ustawy

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Wykop Skomentuj13

Projekt został zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i dotyczy zmiany ustawy o opłatach abonamentowych. Chodzi o możliwość rekompensaty dla nadawców publicznych z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych. Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, stanowiących  rekompensatę, nie może przekroczyć kwoty 1.260.000. tys. zł. Czyli wyniesie dokładnie 1 miliard 260 tysięcy złotych. 

Jak czytamy w uzasadnieniu - Potrzeba wydania projektowanej ustawy wynika z braku adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce. Na niedostatek ten w dłuższej perspektywie składa się m.in. narastające przez lata, od 1993 r., poszerzanie kręgu osób zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Do największego poszerzenia tych zwolnień doszło na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych,1 która weszła w życie w dniu 1 marca 2010 r. W toku dyskusji nad tą ustawą wskazywano, że godzi ona w konieczność zapewnienia adekwatnego finansowania realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji oraz, konsekwentnie, że ewentualnemu poszerzeniu zwolnień od opłat abonamentowych powinno towarzyszyć zrekompensowanie ubytku wpływów, wynikających z takiego zabiegu. W przeciwnym razie nie zostanie wykonany obowiązek Państwa zapewnienia warunków finansowych dla realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji.

Wnioskodawca, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości w swoim projekcie zwrócili również uwagę na to, że samo finansowanie mediów publicznych w Polsce jest na niedostatecznym poziomie - W rezultacie finansowanie mediów publicznych w Polsce od lat utrzymuje się na niedostatecznym poziomie. Poszerzanie kręgu osób zwolnionych z opłat abonamentowych i ułatwienie korzystania przez niektóre z tych osób ze zwolnień zasadniczo pogłębiło ten niedostatek i przyczyniło się do stanu systematycznego, kumulującego się niedofinansowania polskiej publicznej radiofonii i telewizji.

Wyliczenie ubytku wpływów z tytułu rozszerzenia katalogu zwolnień abonamentowych:

image

Z powyższych wyliczeń wynika, iż rekompensata przyznana za każdy rok nią objęty nie może przekraczać 956 653 344 zł. W związku z powyższym maksymalna rekompensata, która mogłaby na tej podstawie przysługiwać jednostkom publicznej radiofonii i telewizji za lata 2018 i 2019 wynosiłaby 1 913 306 888 zł. Proponuje się jednak, aby rekompensata przyznana jednostkom publicznej radiofonii i telewizji na podstawie projektowanej ustawy z tytułu ubytków wpływów z opłat abonamentowych wynikających z ustawowych zwolnień od tych opłat w latach 2018 i 2019 wyniosła 1 260 000 000 zł. Zaproponowany w projekcie ustawy mechanizm rekompensaty bazuje na emisji skarbowych papierów wartościowych. Jest jednak zbliżony w swojej istocie od mechanizmu zastosowanego dla rekompensaty za lata 2010 – 2017. 

Wnioskodawcy podkreślają, że rozwiązanie w formie rekompensaty wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne.

Na Woronicza (chociaż nie tylko TVP będzie beneficjentem rekompensat) można powoli otwierać szampany. Strumień pieniędzy nie przestaje płynąć. Będzie na wszystko. Sylwestra Marzeń 2019/2020 można już organizować. Funduszy nie zabraknie. 

Pełny tekst projektu dostępny na stronie Sejmu pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6D579C5C3D47F6C5C125837F004FACD3/%24File/3123.pdf Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura