Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 90 notek 105514 odsłon
marek czeszkiewicz, 17 marca 2018 r.

wyrok TK z 16.03.2011 roku, a ustawy m.in. „degradacyjna”, „dezubekizacyjna” i inne.

312 4 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

a propo ustaw m.in. „degradacyjnej”, „dezubekizacyjnej” i innych, oponentom przypominam, że m.in. w wyroku z 16 marca 2011 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł, że dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 roku oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych.

„…akty te zostały wydane przez nieuprawniony podmiot. Naruszona została konstytucyjna kompetencja do wydania aktu normatywnego. Dekrety zostały wydane 12 grudnia 1981 roku. W tym czasie trwała III sesja Sejmu VIII kadencji. Rada Państwa mogła wydawać dekrety wyłącznie w okresach między sesjami Sejmu. Zatem wydanie dekretów grudniowych w trakcie sesji Sejmu było nielegalne, pozbawione podstawy prawnej. Działanie Rady Państwa naruszyło nie tylko szczegółowe przepisy konstytucyjne dotyczące procesu prawotwórczego, ale też ogólne zasady dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej.

Represje stosowane na podstawie dekretu o stanie wojennym dotyczyły obywateli którzy popełniali czyny mieszczące się w działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego"

Pytania retoryczne:

- dlaczego pomimo uznania  dekretów o stanie wojennych za niezgodnych z Konstytucją RP, jak i niezgodnych z Konstytucja PRL, czy niezgodnych z Międzynarodowym Paktem Praw Osobistych i Politycznych nikt z m.in. członków ówczesnej Rady Państwa, jak i „PZPR – przewodniej siły narodu” nie poniósł żadnej odpowiedzialności…..

- dlaczego żarliwi obrońcy Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych, który zgodnie z w/w wyrokiem TK został także wtedy naruszony, obecnie tak „żarliwie” bronią twórców i wykonawców dekretów o stanie wojennym, w tym m.in. funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów ……………

- czy ktokolwiek z w/w twórców i wykonawców, w tym także m.in. funkcjonariuszy, prokuratorów, sędziów lub ówczesnej siły przewodniej PZPR lub jej następców ponieśli jakakolwiek większą odpowiedzialność moralną, karną oraz majątkową za swoje działania, w tym ponosili osobiste skutki materialne swoich działań, chociażby za wypłacane przez Państwo odszkodowania dla rodzin osób zamordowanych, osób skazanych, represjonowanych……………

- dlaczego Państwo ma tak duże trudności w ustalaniu m.in. miejsc ukrycia zwłok pomordowanych, ujawnienia wszystkich mechanizmów zbrodniczych działań, osób za to odpowiedzialnych itd., pomimo, że taką wiedzę posiadają przynamniej niektórzy z w/w twórców i wykonawców tych zbrodniczych działań na Narodzie……

Opublikowano: 17.03.2018 11:48. Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018 19:27.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Bohdan Ozerski Tak składa się, że w Warszawie jestem codziennie, a ad do treści Pana...
  • @Harcownik  Podzielam i jest na to wiele argumentów...
  • @Harcownik  cdn. dodam, że inną kwestią jest także, czy bank dokonał należycie sprawdzenia...

Tematy w dziale Polityka