14 obserwujących
104 notki
114k odsłon
312 odsłon

wyrok TK z 16.03.2011 roku, a ustawy m.in. „degradacyjna”, „dezubekizacyjna” i inne.

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj4

a propo ustaw m.in. „degradacyjnej”, „dezubekizacyjnej” i innych, oponentom przypominam, że m.in. w wyroku z 16 marca 2011 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł, że dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 roku oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych.

„…akty te zostały wydane przez nieuprawniony podmiot. Naruszona została konstytucyjna kompetencja do wydania aktu normatywnego. Dekrety zostały wydane 12 grudnia 1981 roku. W tym czasie trwała III sesja Sejmu VIII kadencji. Rada Państwa mogła wydawać dekrety wyłącznie w okresach między sesjami Sejmu. Zatem wydanie dekretów grudniowych w trakcie sesji Sejmu było nielegalne, pozbawione podstawy prawnej. Działanie Rady Państwa naruszyło nie tylko szczegółowe przepisy konstytucyjne dotyczące procesu prawotwórczego, ale też ogólne zasady dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej.

Represje stosowane na podstawie dekretu o stanie wojennym dotyczyły obywateli którzy popełniali czyny mieszczące się w działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego"

Pytania retoryczne:

- dlaczego pomimo uznania  dekretów o stanie wojennych za niezgodnych z Konstytucją RP, jak i niezgodnych z Konstytucja PRL, czy niezgodnych z Międzynarodowym Paktem Praw Osobistych i Politycznych nikt z m.in. członków ówczesnej Rady Państwa, jak i „PZPR – przewodniej siły narodu” nie poniósł żadnej odpowiedzialności…..

- dlaczego żarliwi obrońcy Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych, który zgodnie z w/w wyrokiem TK został także wtedy naruszony, obecnie tak „żarliwie” bronią twórców i wykonawców dekretów o stanie wojennym, w tym m.in. funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów ……………

- czy ktokolwiek z w/w twórców i wykonawców, w tym także m.in. funkcjonariuszy, prokuratorów, sędziów lub ówczesnej siły przewodniej PZPR lub jej następców ponieśli jakakolwiek większą odpowiedzialność moralną, karną oraz majątkową za swoje działania, w tym ponosili osobiste skutki materialne swoich działań, chociażby za wypłacane przez Państwo odszkodowania dla rodzin osób zamordowanych, osób skazanych, represjonowanych……………

- dlaczego Państwo ma tak duże trudności w ustalaniu m.in. miejsc ukrycia zwłok pomordowanych, ujawnienia wszystkich mechanizmów zbrodniczych działań, osób za to odpowiedzialnych itd., pomimo, że taką wiedzę posiadają przynamniej niektórzy z w/w twórców i wykonawców tych zbrodniczych działań na Narodzie……

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka