78 obserwujących
612 notek
904k odsłony
1540 odsłon

Zderzenie ( walka ) Cywilizacji - polemika

Wykop Skomentuj70

Dyskusja pod tekstem https://www.salon24.pl/u/szeremietiew/1076141,wojna-cywilizacji-jest-czy-jej-nie-ma dowodzi, iż w tej dziedzinie panuje wielkie pomieszanie pojęć wywołane głównie błędami obu cytowanych autorów rozważań o Cywilizacjach. Zarówno Koneczny jak Huntington po prostu przegapili jeszcze inną Cywilizację, w której zresztą żyli. O ile Koneczny pisał przed 90 laty i zwyczajnie nie miał potrzebnej aparatury badawczej, o tyle Huntington wystąpił w roli ślepca, badającego słonia.

Ale zacznijmy od początku choć w wielkim skrócie - Cywilizacja jest to system organizacji danego społeczeństwa na podstawowym ( zasadniczym ) poziomie. Możemy wyróżnić trzy poziomy rozwojowe dowolnej Cywilizacji :

1. Plemienna - najniższy poziom,  obecnie istnieje tylko na obrzeżach, jak Eskimosi w Arktyce, Hotentoci na pustyni czy Indianie w Puszczy Amazońskiej. Ich głównym wyróżnikiem jest Szaman, pełniący obowiązki Pośrednika z Bogami, Centrum Informacji o świecie, znawcy praw i mitów plemienia. Bez niego jest niemożliwe samo istnienie plemienia.

2. Państwowo-religijna - powstała na skutek Rewolucji Neolitycznej,  czyli życia osiadłego, uprawy roli, budowy miast, w końcu powstania państwa. Na tym poziomie konieczna jest znajomość pisma, utworzenie biurokracji i podział społeczny, zaś najważniejszym czynnikiem jest stan Kapłanów, tworzących strukturę piramidalną i pełniąca rolę Szamana, tylko na znacznie wyższym poziomie.

3. Cywilizacja Naukowo-Techniczna ( CNT ), powstała w Europie, w wiekach XVI -XIX, której dziełem była Wielka Rewolucja Przemysłowa, dokładniej o niej później. Jedna ważna uwaga- w żadnym społeczeństwie nie ma Cywilizacji w czystym stanie, zawsze są jakieś wtręty i pozostałości po poprzednich. Szczególnie dotyczy to CNT i Łacińskiej, które w Europie i Amerykach przeplotły się nawzajem, stale przy tym ewoluując.


Wszystkie Cywilizacje rozwijają się, rywalizując ze sobą w ramach praw Darwina, gdzie wygrywają lepiej rozwinięte, czyli umiejące sprawniej wykorzystywać potencjał umysłowy własnego społeczeństwa. Plemiona ( narody ) które nie sa w stanie przyjąć nowej, sprawniejszej Cywilizacji sa spychane na nieużytki lub znikają ( rozpływają się )w masie zwycięzców. Jest to bardzo długotrwały, wielowiekowy proces, jednak bezlitosny. Przykłady to społeczeństwa, które w Europie nie przyjęły Cywilizacji Łacińskiej, gdzie sa teraz Prusowie, Wieleci czy Redarowie?

W Europie Zachodniej , a później i Centralnej po upadku Cywilizacji Antycznej ( Greko-rzymskiej ) powstała nowa Cywilizacja Łacińska, której cechy wymienił dokładnie min. Szeremietiew. Nie była ona podobna do innych, jak Bizantyjska, Islamu czy Chińska, jako jedyna w dziejach Ludzkości rozwijała się nieustannie, przekraczając kolejne bariery wzrostu, które zatrzymały rozwój pozostałych. W rezultacie doszło do jej ekspansji na Oceany i lądy położone poza Europą. Jest wiele przyczyn tego rozwoju, jednak najważniejsze to :

-po raz pierwszy to w Europie  praca najemna  ( czyli gdy wolny pracownik SPRZEDAJE swoją pracę, mogąc zmienić pracodawcę ) okazała się bardziej opłacalna od pracy niewolników,  siłą zaganianych do roboty. Wynikły z tego przewrót nie tylko ekonomiczny, ale i mentalny na zawsze zmienił świat.

-Europa ( CŁ ) jako jedyna na stałe przyjęła i wykorzystała dorobek intelektualny Antyku, a szczególnie  system naukowego myślenia opartego na logice Arystotelesa.  W nowo powstałych Uniwersytetach stał się on podstawą nauczania, a po dodaniu zasady potwierdzania hipotez naukowych poprzez eksperymenty i wprowadzenia języka matematyki dla ich opisu stworzył kręgosłup nowej, sprawniejszej CNT. Inne cywilizacje, jak Islam czy Bizancjum po okresie rozwoju naukowego porzucały system Arystotelesa, co było jedną z ważniejszych przyczyn ich przegranej.


Stały, coraz szybszy rozwój nauki, techniki i przemian społecznych w Cywilizacji Łacińskiej doprowadził do narodzin CNT i związanej z tym Rewolucji Przemysłowej.  CNT nadal gwałtownie się rozwija i ekspanduje na resztę globu,  nie zważając na wszelkie próby jej przeciwdziałania. Jest to proces całkowicie żywiołowy, niezależny od naszej woli czy chęci. Jej najważniejszą różnicą w porównaniu do Drugiego Poziomu jest  przejęcie roli Kapłana w wyjaśnianiu świata przez Uczonego.  Początkiem tego przełomu była Teoria heliocentryczna Kopernika, dopracowana przez Galileusza i Keplera,  która obaliła kościelny paradygmat nieruchomej Ziemi jako Centrum Wszechświata.  Po tej porażce Kościół już tylko cofał się coraz bardziej, tracąc swoje znaczenie na rzecz państwa i jego urzędników no i naukowców.

Ważną cechę Nauki jest jej całkowity internacjonalizm, dane odkrycie czy wynalazek może dokonać absolutnie każdy,  Hindus, Eskimos, Żyd czy Europejczyk, jeśli zostanie potwierdzony przez innych badaczy, powiększa zasób wiedzy ogólnej. Dlatego zasady badań naukowych i opracowań wynalazków mogą się rozchodzić swobodnie po świecie niezależnie od przeważającej w danym społeczeństwie Cywilizacji i tylko od elastyczności oraz jego mentalności zależy powodzenie tego procesu.

Największą barierą dla powszechnego przyjęcia CNT jest jej zasadnicza różnica w porównaniu do wszystkich Cywilizacji Drugiego Stopnia. O ile ich paradygmatem jest nauczanie  o niezmienności dogmatów zawartych w Świętych Księgach oraz autorytetów religijnych ( Mahomet czy Budda ), Nauka jest oparta na zasadzie stałego kwestionowania zastanych paradygmatów, swobodnej, wręcz heretyckiej dyskusji i ciągłej kontroli uzyskanych rezultatów.  Jest to podstawowa sprzeczność różniąca Naukę od Religii, dowolnych religii, dlatego opór wobec nadchodzących zmian jest tak powszechny, choć z góry skazany na porażkę.

Wobec coraz przyspieszającej Rewolucji Informatycznej, dającej praktycznie natychmiastowy dostęp do dowolnej, nawet zakazanej cenzurą informacji społeczeństwa żyjące w ramach poprzednich Cywilizacji ulegają gwałtownym wstrząsom. Próby zablokowania dostępu do nowej wiedzy czy wytworów show biznesu z góry sa przegrane, jak te słynne wieszanie telewizorów na drzewach przez Talibów. Przy czym  to oddziaływanie ma szereg negatywnych, wręcz niszczących skutków dla wcześniej odizolowanych społeczeństw.  Tyle, że jak to powtarzam jest to proces żywiołowy, nic sobie nie robiący z naszych życzeń, coś na kształt lawiny.

Jak widać, obaj wymienieni badacze nie zwrócili uwagi na nową CNT, będącą całkiem nową jakością, przewracającą dotychczasowe  ludzkie dzieje

Temat Zderzenia ( wojny, walki ) Cywilizacji jest oczywiscie ogromny, mój tekst jest tylko wstępem do szerszego opracowania, które chciałbym stworzyć. Dotąd napisałem tylko brudnopis cyklu, którego początkiem jest - https://www.salon24.pl/u/marek-w/490886,ewolucja-cywilizacji.  Dla przeczytania kolejnych tekstów wystarczy do tytułu - ewolucja cywilizacji -dodać - część II, III...itd.  Napisałem go kilka lat temu, wymaga poważnego przepracowania, ale w sumie przybliża moje tezy, zapraszam do lektury.


Wykop Skomentuj70
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo