Michał Jaworski Michał Jaworski
895
BLOG

Matematyczne dzieła wybrane blogera WTC911 z komentarzem, wydanie drugie uzupełnione

Michał Jaworski Michał Jaworski Technologie Obserwuj notkę 204

Abstrakt
opisana jest historia tego, jak znamienity bloger śledczy smoleński trojga nicków, nie rozpoznawszy w obrazie 

image

znaku "∫" stworzył własną teorię całki i miary wraz z odgałęzieniami w arytmetykę (unikalna teoria mnożenia przez 1) i algebrę (unikalna teoria grup).

Po napadzie kalafiorów aerozolek pod nickiem WTC911 odrodził się jak feniks i kontynuuje reformy matematyki.
image

Aktualizownie notek z 2019 roku z prozaicznego względu, iż z każdym nowym odkryciem WTC911 musiałem je odszukiwać stało się kłopotliwe więc postanowiłen je na nowo wydać. Od teraz tylko tę notkę będę aktualizował.

Materiały do notki, czyli po prostu cytaty odkryć matematycznych dokonywanych przez aerozolka sukcesywnie gromadziłem w notkach:

https://www.salon24.pl/u/mjaworski/975718,matematyczne-dziela-wybrane-blogera-ae911truth-org

https://www.salon24.pl/u/mjaworski/1000010,notka-dla-aerozolka

Odkrycia aerozolka dowodzą, że uszkodzony umysł ludzki potrafi tworzyć głupoty niewyobrażalne z punktu widzenia normalnego człowieka, że kompletny analfabetyzm w danej dziedzinie zamiast być powodem niewypowiadania się na jej temat może stać się zachętą do tworzenia idiotyzmów uzasadnianych przez jeszcze większe idiotyzmy.

Poniżej ponumerowane dzieła aerozolka i ich sprosowania:

1. "Nie istnieje zapis ∫dx"

1a. "Powiem tylko tyle, jak zobaczyłem całkę z niczego, to mrugałem oczami przez 2 minuty"

"istnieje zapis ∫dx". Aerozolek pisze, że po kilku dniach wycofał się z tego odkrycia. Skoro tak to znaczy, iż przed kilkoma dniami, czyli wtedy kiedy odkrywał, po raz pierwszy zobaczył znaczek "∫" i od razu stał się znawcą rachunku różniczkowego i całkowego. Kolejne jego odkrycia tu wymienione świadczą, iż nie jest znawcą ale genialnym twórcą idiotyzmów.

2. "Wzór ogólny na całkę nieoznaczoną: ∫xdx=x2/2+C jest wzorem skróconym wzoru (x*y)/2+C."

Nie jest z prostego powodu: d/dx((x*y)/2+C) = y/2 a nie x.

3. "Całkowanie nie tworzy grupy multiplikatywnej. Taka grupa to np. 1*∫1dx"

Bełkot.

Grupa multiplikatywna to zbiór, w którym określone jest działanie mnożenia a 1 to oznaczenie elementu neutralnego, czyli takiego, że działlanie z jego udziałem nie zmienia tego drugiego elementu: 1a = a.

Liczby rzeczywiste są jeszcze grupą addytywną z elementem neutralnym 0 czyli a + 0 = a.

4. "po mojej walce (bez poparcia piszących tu mądrych głów), o stosowanie prawidłowego zapisu ∫1dx, a nie ∫dx (bo tak się pisze, albo co gorsza wyciąga się 1 przed znak ∫)"

Zapis ∫dx jest jak najbardziej prawidlowy i powszechny np. ∫ds = ∫v(t)dt bo ds = v(t)dt.

Wyciąga się: ∫1dx = 1∫dx = ∫dx

5. "można dokonać przekształcenia ∫1dx=1*∫dx z czego wynika, że ∫f(x)dx=f(x)*∫dx."

Nie wynika.

Natomiast z ∫f(x)dx=f(x)*∫dx wynika, że f(x) == const.

6. "Ale nadal odcinek nie jest równy prostokątowi, a ∫1dx≠∫dx."

6a. "∫1dx to nie to samo co ∫dx."

6b. "∫1dx = ∫dx co oznacza, że 1m^2=1m"

6c. "Eufemistycznie pisząc - Banach zapisał, że Fichtenholz nie ma racji."

6d. "Nie tylko Banach, ale też Deda nie zgadzają się z Fichtenholzem."

7. "Wyciągać można stałą, ale nie funkcję ∫1*1dx=1*∫1dx ale ≠ ∫dx"

Poniżej skan fragmentu podręcznika Fichtenholza (z polskiego wydania siódmego, potem było jeszcze kilka, podręcznik jest również po niemiecku czyli kanon prawie jak Rudin, w Polsce powszechnościa konkurował tylko Leja).

image

Z podręcznika musieli uczyć sie autorzy wykładów, które  aerozolek linkuje i po swojemu rozumie czyli po prostu nie rozumie oraz ich nauczyciele. Autorzy innych podręczników i tablic posługują się pierwszym (rzadziej) albo drugim. Rzadko używa się ∫f (konwencja bez dx jest kłopotliwa w przekształceniach).
Zabawne, że również Banach, którego ciągle przywołuje aerozolek, używa nieistniejącego według aeozolka zapisu  ∫dx tylko znak  ∫ jest gorzej widoczny.
image

Odcinek nie jest równy prostokątowi a interpretacja geometryczna to nie definicja całki Riemanna.

∫1dx = ∫dx wynika z równości 1dx = dx.

1 się nie zmienia, czyli jest stałe.

8. "Od stwierdzenia, że ab1dx to długość odcinka świat się nie zawali, ale dla każdego dobrze wykształconego jest to głupstwo"'

ab1dx to oczywiście długość odcinka a nawet szczególny przypadek wzoru na długość łuku krzywej. Z aktualnych komentarzy (luty, marzec i kwiecień 2023 roku) aerozolka wnioskuję, iż według niego tę długość należy koniecznie pomnożyć przez 1, co pozostawałby w zgodzie z jego odkryciami 9, 9a i 10. Moim zdaniem byłby to ten 1, który jest  równy 1 ale moje zdanie nie musi pokrywać się z aerozolkowym.

Wynika też wprost z defincji całki Riemanna oraz rozdzielności mnożenia względem dodawania, co kiedyś usiłowałem pokazać aerozolkowi na linkowanym przez niego wykładzie.
image

Powyższe traktuję jako alibi na ewentualne zarzuty, że nie usiłowałemm aerozolkowi wytłumaczyć, jak sprawy się mają w matematyce nauczanej i stosowanej.

9. "Jak ogarniesz tę tajemną dla ciebie wiedzę że 1 może nie być =1 , to daj znać"

9a. "Banach nie odnosił się do zapisu 1x, ale do zapisu 1."'

10 "zapis 1≠1 jest prawdziwy”.

Bełkot nieprzytomny.

Gdyby aerozolek poszedł w ślady Witkacego i swoje odkrycia podpisywał środkami odurzającymi, te podpisy mogłyby zrewolucjonizować równocześnie wiele nauk medycznych i pokrewnych. 

11. "Wyjaśnij jak to jest z mnożeniem za znakiem całki,"

11a. "Zrozum, że za znakiem całki 1dx to nie jest 1*dx"

Z mnożeniem jest normalnie ponieważ 1dx to 1*dx gdyż ludzie tak się umówili, że znak mnożenia można opuszczać kiedy jest oczywiste, że o mnożenie chodzi.
Jednocześnie to bełkot pokazujący, że dla aerozolka "1*" to "grupa" o równie tajemniczym, jak generator zmiennej deklinacji magnetycznej działaniu, które tylko jemu dane jest rozumieć.

Poza tym skan z Fichtenholza pod punktami 6 i 6a.

12. " jak pokazałem: ∫0dx=∫0*1dx=0*∫1dx= 0(x+C)= 0."

∫0dx = C ponieważ dC/dx = 0.

Idea, że calkowanie i różniczkowanie są opraracjami odwrotnymi względem siebie była znana jeszcze zanim została formalnie ujęta w twierdzenie opatrzone przymiotnikiem podstawowe lub zasadnicze.

Patrz też skan z Fichtenholza pod punktami 6 i 6a.

14. " wytłumacz, czy 1 to jest stała, czy funkcja w twoim zapisie całki ∫1dx"

14a. "nie wiesz co "wyciągłeś" ∫1dx=1*∫dx. Stała to czy funkcja".

Wbrew temu co twierdzi (pkt 9 i 10 ) salonowy geniusz zidiocenia 1 się nie zmienia to znaczy, że jest stałe.
Bełkot jednocześnie wyjaśnaijący, że dla aerozolka "1*" to "grupa" o równie tajemniczym, jak generator zmiennej deklinacji magnetycznej działaniu, które tylko jemu dane jest rozumieć.Poza tym skan z Fichtenholza pod punktami 6 i 6a.

16. "Ewidentnie zachodzi przenikanie się obszarów fizyki i matematyki, co sprawia niezrozumiałe problemy w kwestiach tak prostych jak mnożenie przez 1.
Nie jestem na bieżąco i piszę to z pamięci naruszonej kilkudziesięcioma latami przerwy, ale z tym mnożeniem na osi, to chyba zły przykład.O ile pamiętam, to na osi mnoży się przez dodawanie.Mnoży się na płaszczyźnie. Mamy oś mnożnych i oś mnożników, a na płaszczyźnie mamy zbiór iloczynów.Choć oczywiście na osiach mamy punkty "osobliwe", pełniące dwie "funkcje".Jeżeli nawet nie odnosi się to do zasad ogólnych, to z definicji odnosi się to do całki."

Bełkot totalny, ale zawierający informację, iż na drodze edukacji matematycznej aerozolek dotarł do wypisanej na kartce i naklejonej na tekturke tabliczki mnożenia do 10.
Patrz też wyjaśnienia do pkt 3.

Kiedyś wyznaczyłem nagrodę dla kogoś, kto wymieni większe idiotyzmy matematyczne od tu zacytowanych dzieł aerozolka i to podtrzymuję. Warunkiem jest przekonujący opis okoliczności, w jakich idiotyzmy zostały wypowiedziane lub napisane.

Aerozolek pod żadną postacią nie może w konkursie brać udziału, czyli że kolejne idiotyzmy napisane przez niego nie wezmą udziału w konkursie a tylko podniosą poprzeczkę dla pozostałych. Nagroda to 0,7l 12-letniej whisky z Biedronki (cośtam Loch i cośtam King tylko na specjalne życzenie:))))

Notkę uzupełniam notką o niebagatelne  odkrycia aerozolka z obszarów fizyki i techniki.

17. "Zdawało mi się, że 80 ton działa z siła ok. 800 Ton"

17a. "F=m*g = 80 ton*10 m/s^2 = 800 Ton"

Ten błąd nie jest unikalny.  

18. "kiedy cię poinformowałem, że brzoza to wspornik, a nie belka wolnopodparta."

18a. "Jako inżynier"

Ani dr Morce 
http://konferencjasmolenska.pl/materialy/20.pdf , Rys, 2 i 3)
ani nawet Biniendzie   
http://konferencjasmolenska.pl/materialy/17.pdf , Pkt 1.2.)
nie przyszło do głowy modelowanie brzozy Bodina jako wspornika (choć Biniendzie  różne niespotykane rzeczy przychodziły do głowy) z prostego powodu - wspornik złamałaby się u podstawy natomiast brzoza złamała się w miejscu kolizji. Stało się tak dlatego, że korona brzozy wykazywała bezwładność i opór powietrza ponieważ zdarzenie zaszło z prędkością wykluczającą zachowania czysto statyczne. Morka modelował a Binienda pisał, że modelował kolizję quasi-statycznym  trójpunktowym zginaniem belki. NIAR pewnie miał bardziej skomplikowany model belki, ale na pewno nie wspornika.

Bardzo były fizyk teoretyk, do 1982 pracownik naukowy. Autor referatu na I Konferencji Smoleńskiej. Dzisiaj sam zdziwiony, skąd w tym temacie i miejscu się znalazł. Archiwalne notki: http://mjaworski50.blogspot.com/ Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności ale też podejrzany o przynależność do niedorżniętej watahy współpracowników gestapo.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie