113 obserwujących
633 notki
1381k odsłon
1346 odsłon

W 82. rocznicę ogłoszenia Pięciu Prawd Polaków

Wykop Skomentuj5

W okresie międzywojennym na terytorium ówczesnych Niemiec mieszkało półtora miliona Polaków. 27 sierpnia 1922 roku na zjeździe regionalnych organizacji polonijnych w Berlinie został powołany Związek Polaków w Niemczech. Powstanie Związku było jednym z efektów wejścia w życie korzystnych dla Polski zapisów Traktatu Wersalskiego, a także stanowiska niemieckich elit politycznych, wyrażonego przez feldmarszałka Paula von Hindenburga już 30 czerwca 1919 r. : „Największa klęską Niemiec w Wersalu jest odbudowa niepodległej Polski. Nigdy Niemcy z tym się nie pogodzą”. 

Związek zrzeszał niemieckich obywateli pochodzenia polskiego, podporządkował sobie większość polskich stowarzyszeń i pracował na rzecz utrzymania świadomości narodowej polskiej ludności. Zadaniem Związku Polaków w Niemczech, przedstawionym w statucie założycielskim było "zdobycie dla ludności polskiej w Niemczech praw mniejszości narodowej i obrona jej interesów we wszystkich dziedzinach". Związek prowadził działalność wydawniczą, spółdzielczą i oświatową.

Z inicjatywy Związku Polaków w Niemczech powstał Centralny Bank Spółdzielczości Polskiej, tzw. Bank Słowiański z siedzibą w Berlinie, który odegrał ważną rolę w finansowaniu Związku i działań Polaków w Niemczech (zlikwidowano go w 1939 roku). Polacy mieli wówczas swoje spółki rolno-handlowe, spółdzielnie i zjednoczenia zawodowe, drukarnie, gazety, szkoły, bursy, instytucje opieki socjalnej, stowarzyszenia kulturalne, zespoły artystyczne oraz kluby sportowe.

Członkowie Związku katalogowali akty bezprawia dokonywane w Niemczech na członkach mniejszości polskiej, zarówno w czasach Republiki Weimarskiej jak i III Rzeszy. Związek udzielał pomocy poszkodowanym i ich rodzinom oraz reprezentował ich interesy przed wymiarem sprawiedliwości.

W 1933 roku Związek Polaków w Niemczech za swój symbol przyjął zaprojektowany przez Janinę Kłopocką znak rodła, przedstawiający bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem. Kolory biały i czerwony odwoływały się do polskiego godła i flagi narodowej. Zdaniem działacza Związku ze Śląska Opolskiego Stanisława Wasylewskiego rodło mówiło: „Jesteśmy Polakami, należymy do narodu polskiego, którego kultury kolebką jest Kraków, wierną rzeką Wisła”.

Szefami związku w okresie międzywojennym byli: od 3 grudnia 1922 do 9 lutego 1933 – Stanisław Sierakowski, a po tym jak zmuszono Sierakowskiego do wyjazdu do Polski, przewodnictwo objął ks. Bolesław Domański (9 lutego 1933 – 21 kwietnia 1939), proboszcz parafii w Zakrzewie. Ks. Domański został w 1929 r. wybrany patronem Rady Nadzorczej Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech i od tego czasu zaczęto go nazywać „księdzem Patronem”.

Z inicjatywy „księdza Patrona”, obradująca w Zakrzewie Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech 3 grudnia 1937 roku podjęła uchwałę o zorganizowaniu w marcu 1938 r. w Berlinie Kongresu Polaków. Kongres odbył się 6 marca 1938 roku w sali Theater des Volkes. Uczestniczyło w nim 5 tysięcy Polaków z całych Niemiec.

W przemówieniu inaugurującym obrady kongresu ks. Bolesław Domański przedstawił Pięć Prawd Polaków:

• Jesteśmy Polakami!

• Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!

• Polak Polakowi bratem!

• Co dzień Polak Narodowi służy!

• Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!


W grudniu 2017 r. Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 „Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła”. W uchwale senatorowie napisali:

"Prawdy Polaków spod Znaku Rodła przypominane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie są, dzięki ich uniwersalnemu przesłaniu, wyjątkową okazją do pojednania narodowego i wyeksponowania wspólnotowego charakteru skarbca ideowego naszych przodków. Na Prawdach Polaków spod Znaku Rodła wciąż jesteśmy, jako Naród Polski, oparci - jak na opoce - pewnie i mocno. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod Znaku Rodła z okresu międzywojennego XX wieku, Polakom, którzy trwali przy mowie i wierze ojców" .

Od przyjęcia tej uchwały Senatu minęły dwa lata. 16 stycznia 2020 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciwko Polsce i Węgrom, w której wzywa Komisję Europejską do „wykorzystania w pełni dostępnych narzędzi, w szczególności przyspieszonych postępowań ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed TSUE” oraz żąda „zastosowania środków tymczasowych, aby wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, na których opiera się Unia”

Za rezolucją opowiedziało się 446 posłów; przeciw było 178; od głosu wstrzymało się 41.

Wśród europosłów którzy opowiedzieli się za przyjęciem rezolucji byli polscy europosłowie wybrani z list Koalicji Europejskiej i Wiosny. Ich listę zamieścił na Twitterze zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Są to:

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka