quwerty quwerty
90
BLOG

Błędy p.Marka Dąbrowskiego w polemice z Podkomisją; Smoleńsk.

quwerty quwerty Polityka Obserwuj notkę 1

https://drive.google.com/file/d/1mkOcW2G65_eaoLRR4fsuC0inYTO59I1k/view

Załącznik nr 2 do zdania odrębnego do Raportu
końcowego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania
Wypadku Lotniczego

UWAGI KOORDYNATORA ZESPOŁU LOTNICZO-

NAWIGACYJNEGO – tom 1

Marek DĄBROWSKI – koordynator Zespołu

członek ISASI

The International Society of Air Safety Investigators


Stan na 30.04.2021 r.

1. 6. Przy wnioskowaniu w sprawie wystąpienia wybuchów Podkomisja potraktowała
ich udowodnienie jako cel sam w sobie. Nie wzięto poważnie pod uwagę, iż
zjawiska te występują w wielu katastrofach lotniczych, i mogą mieć podłoże
naturalne.

serio ?

   Pan chyba nie zapoznał się z raportami z katastrof typu  CFIT

- gdzie,  w której katastrofie- niech Pan wskażę- miały miejsce takie

 "naturalne wybuchy" i jakie rzekomo podobne  dały skutki ?

  Podpowiedź: niech Pan znajdzie sam - ale  może Pan skorzystać  też z moich notek - jest tam wiele na ten temat -

katastrofę typu CFIT o podobnych parametrach ( energia zderzenia  do 50% wyższa niż w Smoleńsku),

w której wyrwana została z ogona czarna  skrzynka;

wyrwana i to  bez fragmentów  konstrukcji samolotu, do którego była przytwierdzona - jak na tych ilustracjach

imageimage


W ogóle nie podjęto prób
weryfikacji hipotezy o możliwym wybuchu materiału wysokoenergetycznego
wewnątrz objętości ciekłego paliwa w zbiorniku centropłata, jak również
oszacowania zniszczeń nie od wybuchowej fali uderzeniowej w powietrzu lub w
mieszaninie paliwowo - powietrznej, lecz w cieczy, poruszającej się z bardzo dużą
prędkością.

sorry ale to jest jakiś bełkot:

-zniszczeń w (od) cieczy, poruszającej się z bardzo dużą
prędkością.

***

Przy wnioskowaniu w sprawie wystąpienia wybuchów Podkomisja potraktowała
ich udowodnienie jako cel sam w sobie.

sorry- nie zauważą Pan że Pan postępuje symetrycznie ?  skupiając się na swoich idee fix a pomijajając inne ?


Niestety, skupiono się wyłącznie na przyjętym a priori, domniemanym
przebiegu zdarzeń. Dowody przeczące przyjętej tezie były ignorowane lub
kwestionowane jako „fałszywe”, zaś cała narracja przy próbie wyjaśnienia
rzeczywistych lub wyimaginowanych zdarzeń skupiła się wokół domniemanego,
szeroko rozgałęzionego spisku, jednak bez jednoznacznego wskazania sprawców.
W efekcie przekierowano uwagę odbiorców przekazu z rzeczy istotnych (np. ze
sprawności układu sterowania samolotu) na drugorzędne oraz łatwe do
zakwestionowania (jak np. wątpliwości co do sprawstwa zniszczenia drzew na
trasie przelotu Tu-154M „101”).

- jak wyżej

2. Istnieją bardzo poważne przesłanki na niesprawność układu sterowania (ABSU-
154.2) samolotu Tu-154M „101” w SMOLEŃSKU, której zakres spowodował
opóźnienie w odejściu na drugi krąg.

ma się to nijak - czego Pan nie zauważa-  do stopnia zniszczeń, rozdrobnienia wraku;

nawet gdyby  samolot rzeczywiście  spadł w pozycji odwróconej wskutek łańcuchach zdarzeń:

awaria ABSU , oderwanie końcówki skrzydła, półbeczka

to zniszczenia winny być o wiele, wiele mniejsze

- a Pan czy  wierzy w  wyniki NIAR - przeciążenia w sekcji 5 na poziomie podłogi do 239 g??

niby takie przeciążenia a cześć ofiar katastrofy wyglądała "jakby spały" bez wyraźnych uszkodzeń  głowy, twarzy


Pan to zignorował; zignorował te fakty, dowody

w Sekcji 5 to przeciążenia w katastrofie typu CFIT byłyby podobne , a ich skutki podobne jak w znanej tym co się tematem interesują , katastrofie Boeinga 727 Flight 66

imageRadzę  poprawić Pana stanowisko

- bo  w obecnej formie to kompromitacja.


Kolejne kwestie, które  Pana Zespół pominął , zlekceważył:

UWAGI KOORDYNATORA ZESPOŁU LOTNICZO-NAWIGACYJNEGO – tom 1
Marek DĄBROWSKI – koordynator Zespołu


1.  nierealne  parametry  manewru go-around

-odejście z wysokości 20 m ( faktycznie przy przewyższeniu nad terenem ok 12-13 m( przy uwzględnieniu wznoszącego się terenu)

przy prędkości pocz. zniżania ok 7 m/s

co jest "potwierdzone" także w stenogramie:  40..30..20m co sekunda a 30,..20m to mniej niż sekunda !!!

image

to są przesłanki by twierdzić, że parametry ostatnich sekund lotu zostały  sfałszowane

image


2. zwiększenie prędkości zniżania w odległości  ok. 3100 m od pasa


ZESPÓŁ tego nie zauważył ?????

image

do tego punktu  samolot celował w miejsce  blisko początku pasa( to ta górna czerwona strzałka)

- I co ?

 Zespół to ignoruje , nie próbuje dociekać przyczyn ?

- Kompromitacja.
quwerty
O mnie quwerty

Od maja 2010 wskazuję na sprzeczność narracji MAK z elementarnymi faktami,śladami oraz prawami fizyki. "Jeszcze nigdy tak niewielu nie stanęło przeciw tak Wielu by bronić prawdy dotyczącej tragicznego zdarzenia lotniczego." "Jeszcze nigdy tak nie skompromitowało się środowisko techników, ekspertów, naukowców milcząc gdy do narzucania kłamliwej narracji łamie się elementarne prawa fizyki i ignoruje wiedzę."

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka