Tędy i owędy
Nie siedzę okrakiem na barykadzie!
81 obserwujących
2177 notek
2882k odsłony
  695   1

Płody i ludzie

Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1959 r., statuuje: "dziecko z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu,". Sformułowanie to zostało powtórzone w preambule Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez to samo gremium, tyle że 30 lat później - w 1989 r. Oba dokumenty zostały podpisane przez Polskę, nie zostały nigdy wypowiedziane ani zmienione, nie ulega więc wątpliwości, że na gruncie prawa nie mamy do czynienia z żadnym "zlepkiem komórki" czy "płodem", tylko po prostu z dzieckiem przed urodzeniem.

Między innymi na ten przepis powołał się Trybunał Konstytucyjny, który w 1997 r. w orzeczeniu o sygnaturze akt K 26/96, uznając, że prawo polskie chroni życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Nie jestem w stanie zrozumieć, jak w nowoczesnym społeczeństwie mogą istnieć osoby tak ograniczone intelektualnie , tak zupełnie oderwane od realiów, tak kompletnie pozbawione elementarnej wiedzy, by krzyczeć w kontekście zabijania nienarodzonych dzieci krzyczeć "mój brzuch, moja sprawa". No nie do pojęcia, jak można być aż takim ciemniakiem .

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf

Lubię to! Skomentuj37 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo