Każdy uczestnik PPK może w każdym momencie wypłacić swoje środki zgromadzone w ramach programu.
Każdy uczestnik PPK może w każdym momencie wypłacić swoje środki zgromadzone w ramach programu.
PFR Portal PPK PFR Portal PPK
743
BLOG

Jak wypłacić PPK? Warto jednak oszczędzać długoterminowo

PFR Portal PPK PFR Portal PPK Finanse osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Wielką zaletą Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że w każdej chwili można wypłacić zgromadzone środki. Bo to rzeczywiście nasze osobiste środki. Warto jednak oszczędzać jak najdłużej.


Pracowniczy Plan Kapitałowy to jedna z najlepszych propozycji dla wszystkich, którzy poważnie myślą o życiowej stabilizacji i oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Środki, które wpłacamy są praktycznie niezauważalne dla domowego budżetu, a fakt, że dokłada się do nich pracodawca i państwo powoduje, że z niewielkich kwot, jakie sami przeznaczamy z naszego domowego budżetu na PPK z biegiem czasu zbiera się suma, która pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wszystko to ma tym większe znaczenie, gdyż prognozy co do przyszłych emerytur nie dają powodów do zbyt dużego entuzjazmu.

Jak wypłacić PPK?

Każdy uczestnik PPK może w każdym momencie wypłacić swoje środki zgromadzone w ramach programu. Oczywiście warunki wypłaty będą różne przed i po osiągnięciu 60. roku życia. Osoby, które zdecydują się oszczędzać w PPK do 60. roku życia lub dłużej, same podejmą decyzję o formie i terminie wypłaty. Skorzystać ze zgromadzonych środków można dokonując wypłaty 25% swoich oszczędności jednorazowo i 75% oszczędności w minimum 120. miesięcznych ratach.

Jak działają PPK. Zobacz rozmowę z naszym ekspertem:


Można też wypłacić 100% oszczędności w minimum 120. miesięcznych ratach. Obie te formy wypłaty są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), z tym zastrzeżeniem, że jeśli uczestnik zdecyduje się na wypłatę 75% lub 100% środków w min. 120. ratach, ale wysokość pierwszej raty - wyliczona przez podzielenie zgromadzonych oszczędności przez zadeklarowaną liczbę rat - będzie mniejsza niż 50 zł, środki zostaną wypłacone jednorazowo, a uczestnik PPK będzie zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Uczestnik PPK może także zdecydować o jednorazowej wypłacie wszystkich zgromadzonych oszczędności lub w dowolnej liczbie rat (mniejszej niż 120), ale w takim przypadku należy mieć na uwadze obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych. W razie jednorazowej wypłaty 100% środków podatek od zysków kapitałowych będzie należny tylko od 75% środków.

PPK - kalkulator

By przekonać się, jakie wymierne korzyści daje uczestnictwo w programie dokonajmy wyliczenia.

Przyjmijmy, że do PPK zapisaliśmy się w wieku 35 lat, a nasze wynagrodzenie brutto wynosi 7 tys. zł miesięcznie. Załóżmy również, że chcemy razem z pracodawcą wpłacać tylko obligatoryjną część składki. Dla nas jako pracownika to 2% wynagrodzenia brutto, a dla naszego pracodawcy 1,5%. Trudno się nie zgodzić, że to naprawdę niewiele. Dla potrzeb naszej symulacji ustalmy również, że będziemy oszczędzać do 60. roku życia, a wypłat dokonamy w domyślnej konfiguracji, czyli 25% stanowić będzie wypłata jednorazowa, a pozostała część zgromadzonych środków będzie do nas trafiać w 120. ratach. Po 25 latach oszczędzania mamy więc do dyspozycji w sumie aż 162932 zł. Jednorazowa wypłata w wysokości 25%, którą od razu dostaniemy to 40733 zł, a ponadto miesięcznie przez 120 miesięcy będziemy otrzymywać 1166 zł. I pamiętajmy, że kwota wpłacona ze składek pracownika to tylko 59668 zł. Reszta, czyli ponad 100 tys. zł, jest, jakby na to nie patrzeć, prezentem. Środki z PPK podlegają również dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Oblicz swoje PPK - kalkulator 

Dziedziczenie PKK 

Przy takiej konfiguracji pracownik nie płaci podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, w wysokości 19%.Uczestnik może również zadeklarować chęć wypłaty 100% zgromadzonych środków w 120. ratach. Wówczas również nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Istnieje również możliwość zawnioskowania o zwiększenie liczby rat, w których będą wypłacane środki, czy też ich zmniejszenie, jednak wypłata środków w mniej niż 120. ratach będzie obligowała pracownika do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, czyli od zysku, jaki osiągnął fundusz podczas inwestowania 75% środków pracownika. Z opodatkowania zawsze zwolniony będzie zysk od 25% zgromadzonych środków.

Pracownik, który osiągnął 60. rok życia może również przeznaczyć zgromadzone w PPK środki na: wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego. Inaczej mówiąc, jeśli pracownik i jego małżonek osiągnęli 60. rok życia i posiadają PPK w tej samej instytucji, mogą zawnioskować o połączenie ich rachunków w PPK w jeden rachunek małżeński, z którego pieniądze wypłacane są w minimum 120. miesięcznych ratach bez potrącania podatku, a w przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi nadal będzie otrzymywał wypłatę ratalną w ustalonej uprzednio wysokości. Może również przeznaczyć środki na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do okresowego lub dożywotniego świadczenia, albo na lokatę terminową.

Dlaczego warto zostać w PPK?

Czy jeszcze trzeba kogoś przekonywać, dlaczego warto zostać w PPK?

Przed ukończeniem 60. roku życia, uczestnik może wypłacić środki z PPK. Wypłatę pieniędzy z PPK przed 60. rokiem życia nazywamy „zwrotem”. Zwrotu można dokonać w każdym momencie, bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiednią dyspozycję instytucji finansowej, w której mamy nasz rachunek PPK.

Wówczas klient traci kwotę, która stanowi równowartość opłaty powitalnej i dopłat od Państwa, a także traci 30% wpłat pochodzących od pracodawcy (zostaną one przelane na indywidualne konto w ZUS), zaś od pozostałej kwoty potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi. Może także wypłacić środki w PPK w postaci jednorazowej wypłaty do 100 % wartości środków zgromadzonych w PPK na pokrycie wkładu własnego do kredytu na zakup domu albo mieszkania, czy też w przypadku poważnej choroby pracownika, jego współmałżonka albo dziecka pracownika - w postaci wypłaty 25% środków. Katalog chorób, które podlegają pod taką wypłatę określony został ustawowo, zaś do wniosku o wypłatę środków należy dołączyć niezbędne dokumenty poświadczające chorobę.

W przypadku wypłaty na cele mieszkaniowe pracownik musi spłacić wypłaconą z PPK kwotę w wartości nominalnej, przy czym zobowiązany jest rozpocząć spłatę tej kwoty nie później niż 5 lat od jej wypłaty, zaś całość kwoty musi spłacić w ciągu 15 lat. Wycofanie (zwrot) środków oraz wypłata nie oznaczają rezygnacji z PPK. Nadal na rachunek uczestnika PPK będą wpływały wpłaty od pracodawcy i – po spełnieniu warunków – dopłaty roczne państwa. Nie ma żadnego limitu, ile razy można dokonać zwrotu. Warto jednak gromadzić środki na czas po zakończeniu aktywności zawodowej, ale jeśli chcemy skorzystać z oszczędności teraz, możemy to zrobić w każdej chwili.

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym budujesz swoje prywatne oszczędności na przyszłość. A teraz, biorąc udział w Akademii Korzyści PPK, dowiesz się więcej o zasadach i korzyściach programu PPK. Dodatkowo możesz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. Kliknij w obrazek.

image

Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiadamy za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak, aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie, a nasza spółka była centrum kompetencji w programie PPK. Robimy to przede wszystkim poprzez prowadzenie strony www.mojeppk.pl, jedyne oficjalne źródło informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach zarządzania portalem dostarczamy niezbędnych informacji pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym, prezentujemy oferty instytucji finansowych oraz informujemy o przeprowadzanych przez nas szkoleniach i konferencjach. Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla pracodawców i pracowników, zapewniając niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego prawa. Bierzemy udział w wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną, a także świadczymy konsultacje indywidualne dla największych firm w Polsce. Nasze szkolenia są bezpłatne i odbywają się w formie stacjonarnej i internetowej. Regularnie na stronie www.mojeppk.pl umieszczane są materiały informacyjne, najnowsze interpretacje prawne i podręczniki PPK do pobrania bezpłatnie przez wszystkich zainteresowanych. Publikujemy je z myślą o pracownikach zatrudnianych przez polskie firmy, zarówno w języku polskim, jak i po ukraińsku czy angielsku.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka