Uczestnik, który podjął decyzję o rezygnacji z dokonywania wpłat, może w każdej chwili wrócić do oszczędzania.
Uczestnik, który podjął decyzję o rezygnacji z dokonywania wpłat, może w każdej chwili wrócić do oszczędzania.
PFR Portal PPK PFR Portal PPK
2186
BLOG

PPK - jak działa? Czy opłaca się rezygnować z PPK?

PFR Portal PPK PFR Portal PPK Finanse osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 31
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to szansa na to, by zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Czytelne zasady, wymierne korzyści przy niewielkich wysiłku finansowym ze strony pracownika sprawiają, że PPK to rozwiązanie, którego brakowało na polskim rynku. To dodatkowy, osobisty rachunek oszczędnościowy.

Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ma obowiązek zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, która określa najważniejsze zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK. Po jej zawarciu podmiot zatrudniający zapisuje do PPK osoby zatrudnione, tj. zawiera w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, o ile pracownicy nie złożyli deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Instytucję finansową pracodawca wybiera w porozumieniu z reprezentacją pracowników, a zapisu do PPK dokonuje automatycznie. Oznacza to, że każdy pracownik spełniający warunek dotyczący ubezpieczenia i będący w wieku od 18 do 55 lat nie musi podjąć żadnych działań, żeby zostać zapisanym do PPK. Pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia do PPK pracownika, który ukończył 55 lat, ale taka osoba może złożyć wniosek o zgłoszenie i pracodawca musi ten wniosek uwzględnić. Wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK można znaleźć na portalu mojeppk.pl. Do PPK nie mogą przystąpić tylko pracownicy, którzy ukończyli 70 lat.

Czy PPK są bezpieczne? Zobacz rozmowę z naszym ekspertem:


Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to, że chociaż zapis do PPK jest dla większości pracowników automatycznie dokonywany przez pracodawcę, to pracownik zawsze i w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w programie. Wystarczy, że złoży pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, która – oprócz jego danych i danych pracodawcy – będzie zawierać oświadczenie o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Jej wzór opracowało Ministerstwo Finansów.

Autozapis PPK – kogo dotyczy?

Przed nami pierwszy autozapis do PPK. Z końcem lutego 2023 r. wygasają wszystkie złożone przed tą datą deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione, w imieniu których - na skutek złożenia tej deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Jeżeli uczestnicy PPK nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od wypłacanego im wynagrodzenia będą obliczanie i pobierane wpłaty do PPK.

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje pracowników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK i termin autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK.

Czy opłaca się rezygnować z PPK?

Uczestnik, który podjął decyzję o rezygnacji z dokonywania wpłat, może w każdej chwili wrócić do oszczędzania. W takim przypadku składa pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Taki wniosek - podobnie jak deklaracja rezygnacji - obowiązuje od chwili złożenia. Pracodawca musi naliczać i pobierać wpłaty do PPK za tego uczestnika, począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie po złożeniu wniosku, a następnie przekazywać je do instytucji finansowej.

Oszczędzanie w PPK się opłaca. Przede wszystkim jest to spowodowane wpłatami pracodawcy oraz dopłatami państwa. Przyjmując podstawowe wpłaty do PPK, pracodawca do oszczędności pracownika (2% wynagrodzenia) dopłaca minimum 1,5% wynagrodzenia, natomiast państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną (250 zł po trzech miesiącach) oraz dopłatami rocznymi (240 zł). Średnio każda złotówka wpłacona przez pracownika zyskuje drugie tyle.

Jeszcze większymi zyskami mogą się cieszyć osoby, które zarabiają mniej niż 120% płacy minimalnej. Tacy pracownicy mogą obniżyć wpłatę własną do 0,5% wynagrodzenia, ciesząc się jednocześnie niezmienną wpłatą pracodawcy w wysokości co najmniej 1,5%.

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym budujesz swoje prywatne oszczędności na przyszłość. A teraz, biorąc udział w Akademii Korzyści PPK, dowiesz się więcej o zasadach i korzyściach programu PPK. Dodatkowo możesz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. Kliknij w obrazek.

imageJesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiadamy za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak, aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie, a nasza spółka była centrum kompetencji w programie PPK. Robimy to przede wszystkim poprzez prowadzenie strony www.mojeppk.pl, jedyne oficjalne źródło informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach zarządzania portalem dostarczamy niezbędnych informacji pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym, prezentujemy oferty instytucji finansowych oraz informujemy o przeprowadzanych przez nas szkoleniach i konferencjach. Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla pracodawców i pracowników, zapewniając niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego prawa. Bierzemy udział w wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną, a także świadczymy konsultacje indywidualne dla największych firm w Polsce. Nasze szkolenia są bezpłatne i odbywają się w formie stacjonarnej i internetowej. Regularnie na stronie www.mojeppk.pl umieszczane są materiały informacyjne, najnowsze interpretacje prawne i podręczniki PPK do pobrania bezpłatnie przez wszystkich zainteresowanych. Publikujemy je z myślą o pracownikach zatrudnianych przez polskie firmy, zarówno w języku polskim, jak i po ukraińsku czy angielsku.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka