publicysta publicysta
331
BLOG

Crimson Route: komunikat na konferencję Europa Karpat 21.02.2020

publicysta publicysta Podróże Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

image

Stare Miasto Przemyśl, pomnik historii, z zabytkowym renesansowym rynkiem. Nid.pl


Propozycja Karmazynowego Szlaku turystycznego „Crimson Route” w ramach projektu Via Culturalia Kłajpeda-Saloniki


Extract


informacja na temat projektu turystycznego szlaku wzdłuż VIA CARPATHIA Kłaipeda-Saloniki, pod nazwą Crimson Route, Karmazynowy Szlak. Idee, wstępne założenia, kryteria typowania obiektów, wymogi niezbędne. Wersja krótsza I odcinek polski Suwałki-Dukla. Uwagi wstępne do Wersji II dłuższej Kłajpeda-Saloniki. Relacje do szlaków komplementarnych GreenVelo i E8. Relacja do idei VIA CULTURALIA. Różnice między VIA CARPATHIA, VIA CULTURALIA, Crimson Route, Szlakiem Appalachów /USA/, Green Velo i E8. Wnioski.


Tekst zgłoszony jako komunikat na międzynarodową konferencję „Europa Karpat” w dniach 21-23 luty 2020 Przemyśl / Krasiczyn, Województwo Podkarpackie, Polska


Extract in English


information about the tourist route project along the VIA CARPATHIA Klaipeda-Thessaloniki under the name Crimson Route, The Karmazine Route. Ideas, initial assumptions, criteria for selecting objects, necessary requirements. Shorter version I of Polish section Suwalki-Dukla. Introductory notes to Version II of longer Klaipeda-Thessaloniki. Relations to complementary trails GreenVelo and E8. Relation to VIA CULTURALIA idea. Differences between VIA CARPATHIA, VIA CULTURALIA, Crimson Route, The Appalachian Trail, Green Velo and E8. Conclusions.


Text submitted as a communication to the international conference "Carpathian Europe" on 21-23 February 2020 Przemyś l/ Krasiczyn, Podkarpackie Voivodeship, Poland


Version One: november 2019 – february 2020

*Polish Crimson Tourist Route* along Via Carpathia: Klaipeda – Tessaloniki:

Polish section Bialystok-Lublin-Rzeszow.

Trail: Segment Suwalki – Segment Dukla : 760 km


Track colour, the color of the trail: : Crimson. Kolor szlaku karmazynowy

co-ordinating colours: grey - easy for hikers. Podszlak szary - łatwy dla turystów pieszych

green - located close to outstanding natural areas. Podszlak zielony: wybitne obiekty przyrodnicze

classic blue - World Heritage Sites UNESCO. Podszlak błękitny – obiekty Listy UNESCO


Wersja I listopad 2019 – luty 2020

Karmazynowy Szlak – Crimson Route: turystyczny szlak wzdłuż Via Carpathia od Kłajpedy do Salonik.

Segment Suwałki – Segment Dukla 760 km

na osi węzłów polskiego odcinka trasy Via Carpathia Białystok-Lublin-Rzeszów


< edycja blogerska z linkami aktywnymi, za zgodą organizatorów>


1/ Idea Via Culturalia 20 październik 2019, Łańcut


20 października 2019 na zaproszenie dyrektora Zamku Muzem w Łańcucie Wita Wojtowicza odbyło się spotkanie na temat projektu szlaku kulturowego pod nazwą Via Culturalia. Szlak ten biegłby wzdłuż Via Carpathia od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji i pokazywałby ważne obiekty kulturowego dziedzictwa w poszczególnych krajach na całej trasie.

Pomysłodawcą Via Culturalia jest Wit Wojtowicz.

O spotkaniu tym poinformował oficjalnie na swoim Facebook poseł Marek Kuchciński jeden z jego uczestników.

W spotkaniu wzięli udział ludzie doświadczeni w działalności na rzecz ochrony i propagandy obiektów kulturowych oraz przyrodniczych /pomników historii, obiektów UNESCO, regionu Karpat Płd-Wsch, parków narodowych, parków krajobrazowych/.

Współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń, wymiana uniwersytecka i instytutów naukowych, muzeów, ekspertów - wzmocniłaby poczucie jedności mieszkańców tej części Europy, i pokazała oryginalne wielowiekowe dziedzictwo tych terenów. Od typowo europejskich założeń miejskich i rozwiązań w architekturze aż po grecki oikos - klasyczne, antyczne wille, i złoty podział w proporcjach architektonicznych, będące wzorem dla kultury europejskiej od ponad 2,5 tysiąca lat.


2/ projekt Crimson Route, Karmazynowy Szlak, listopad 2019 – luty 2020


Po spotkaniu w Łańcucie, autor niniejszego tekstu zaproponował w ramach Via Culturalia szlak turystyczny, dostępny dla przeciętnego turysty poruszającego się najtańszymi środkami komunikacji i pieszo, turystów samochodowych i motocyklowych. Będącym łatwym nawet dla dzieci i seniorów. O nazwie Karmazynowy Szlak, Crimson Route.

Poznanie obiektów klasyki europejskiej kultury: architektonicznych z listy UNESCO, pomników historii i innych – to główny cel szlaku. Integralnie związany z poznaniem obiektów przyrodniczych leżących blisko Karmazynowego Szlaku o wyjątkowych walorach: obiektów UNESCO, Parków Narodowych i Krajobrazowych, rezerwatów biosfery.

Pomyślany jest w maksymalnej linii prostej od wjazdu z Kłajpedy z Litwy w granice Polski do Suwałk, aż do Dukli /Barwinek/ przejścia do Słowacji na odległości 760 kilometrów

Komunikat stanowi resume z ponad 40 postów i tekstów zamieszczonych na moim Facebook i blogu „Świat jako teatr” na platformie Salon24.pl. Idei Karmazynowego Szlaku nikt nie skrytykował, raczej odnoszono się do niego z sympatią.


2.1/ Założenia projektu, kryteria kwalifikacji obiektów, niezbędne wymogi


a/ uczestnik Via Culturalia, przeciętny turysta, również pieszy nie posiadający samochodu, ma świadomość, że wędruje na szlaku od Kłajpedy do Salonik. Szlaki dostępne dla turysty pieszego będą oznaczone kolorem szarym

b/ wybrałem wstępnie w listopadzie 2019 obszar polski Via Culturalia. I zdecydowałem się pokazać obiekty będące minimum pomnikami historii, których założenia były co najmniej renesansowe. Oraz obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekty UNESCO będą oznaczone kolorem classic blue.

c/ jeśli jest możliwość - na zasadzie bliskości i dodatkowej atrakcji – będę odnosił każdy obiekt do pobliskich walorów przyrodniczych: Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Ogrody Botaniczne, rezerwaty przyrody, obiekty przyrodnicze UNESCO. Będą oznaczone kolorem zielonym

d/ kryterium bardzo ważnym jest obowiązkowe występowanie na obiektach typowanych całodobowej opieki medycznej – ambulatoriów internistycznych i stomatologicznych, oraz całodobowych dyżurów aptecznych

e/ Karmazynowy Szlak pójdzie wzdłuż głównych węzłów komunikacyjnych Via Carpathia - Białystok, Lublin, Rzeszów.

f/ ze względu na propozycję rozszerzenia szlaku od Kłajpedy do Salonik, część północna będzie skorelowana z mapą Litwy, oraz z obiektami Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji

g/ ze względu na Listę UNESCO część szlaku będzie odniesiona do kilku obiektów na Ukrainie.


2.2 / Wstępny przebieg szlaku: Segment Suwałki – Segment Dukla 760 km


Analiza map trasy przez którą przebiega Via Carpathia pozwoliła na wyodrębnienie kilku całości gromadzących zabytki kulturowe i przyrodnicze na niewielkim terytorium zwane dalej „segmentami”. W przyszłym posterze będą pokazane ich mapy wraz z wszystkimi podszlakami. A oto one z wstępną charakterystyką:

SEGMENT SUWAŁKI /rynek Suwałki, Pojezierze Suwalskie, Puszcza Romincka

SEGMENT AUGUSTÓW / Kanał Augustowski pomnik historii, Puszcza Augustowska, Pojezierze Augustowskie

SEGMENT BIAŁYSTOK / Białystok zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha pomnik historii, Białystok Pałac Branickich, Puszcza Białostocka UNESCO, Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary pomnik historii

SEGMENT ZAMOŚĆ - LUBLIN / rynek zamojski UNESCO, Kazimierz Dolny pomnik historii, Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy pomnik historii, Stare Miasto lubelskie - polski renesans

SEGMENT ŁAŃCUT – RZESZÓW /Pałac Łańcucki pomnik historii, Leżajsk – zespół klasztoru oo. Bernardynów pomnik historii

SEGMENT PRZEMYŚL - KRASICZYN - TWIERDZA PRZEMYŚL /3 pomniki historii. Podszlaki zielone na tereny projektowanego Turnickiego Parku Narodowego

SEGMENT CERKIEWKI i KOŚCIOŁY: 6 obiektów UNESCO na terenach Polski, w tym m.in. kościół w Bliznem (XV wiek), kościół w Haczowie (XV wiek), Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu (1615), Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu (XVI wiek)

SEGMENT DUKLA: Pogórze Dynowskie, Dukla wraz z przejściem na trasę E8 Europejskiego Szlak Pieszego w stronę Wołosatego i Sofii w Bułgarii


2.3/ Szlaki komplementarne, w pobliżu: GreenVelo, E8, Szlak architektury drewnianej województwa podkarpackiego


Leżący blisko segmentu Dukla szlak E8 idący aż od Irlandii daje możliwość wariantowania w stronę beskidzkiego szlaku czerwonego lub dalej do Sofii. Dla turystów rowerowych taką samą możliwość daje Green Velo, który w wielu miejscach poleca obiekty te same jak Crimson Route. Podobnie jest ze szlakiem architektury drewnianej województwa podkarpackiego


2.4 / Różnice pomiędzy VIA CARPATHIA, VIA CULTURALIA, Crimson Route, Green Velo i E8


O ile Via Carpathia jest arterią komunikacyjno-gospodarczą związaną z wymianą handlową i inwestycjami, Via Culturalia pokazuje dziedzictwo kulturowe wzdłuż tej arterii.

Natomiast Crimson Route jako szlak turystyczny wiedzie przez wspaniałe obiekty architektury renesansowej, pomniki historii, obiekty UNESCO i Parki Narodowe i Krajobrazowe. Sąsiaduje z trasą turystów rowerowych Green Velo, i wcina się w długodystansowy pieszy szlak E8.

W odróżnieniu od dwóch ostatnich nie wymaga wysiłku, jest łatwy dla każdego i jak będzie pokazane później na posterze nawet dla matek z dziećmi na wózkach na wydawałoby się trudny i znany szlak żółty z wsi Rybotycze na najpiękniejszą górę Pogórza Przemyskiego Kopystańkę (541 m).

Dla porównania Amerykański znany na świecie Szlak Appalachów jest wyłącznie szlakiem pieszym, stanowi trudne wyzwanie dla uczestników zawierając elementy turystyczno-przyrodniczej ekstremalnej eksploracji.

Crimson Route ma cel turystyczno-kulturowy i jest łatwy dla każdego uczestnika.


2.5 / Wstępne uwagi do zagranicznych odcinków szlaku


Dalszy przebieg Crimson Route na odcinkach poza granicami Polski zostanie zaproponowany do końca 2020 i opublikowany w sieci, a poster z mapami przedstawiony w 2021. Tutaj metodą pozostanie trzymanie się blisko Via Carpathia zgodnie z ideą szlaku. Wyznacza taką strategię też gęste nagromadzenie ciekawych obiektów w Rumunii, Bułgarii a wjeżdżając w Grecję w stronę Salonik mamy do czynienia prawie z podręcznikiem historii Europy.


3/ Wnioski na okres 2020, 2021


Analiza map, obiektów na trasie – poszczególnych kart szlaku pokazanych już częściowo na moim Facebook i blogu – prowadzi do następujących wniosków.

3.1/ Pierwszy z nich postuluje utworzenie komitetu koordynującego realizację idei Via Culturalia, biura lub redakcji wraz ze swoją stroną internetową. Crimson Route jest przecież podprojektem w ramach Via Culturalia.

3.2/ Drugi - nawiązanie współpracy z UNESCO i szkołami UNESCO.

3.3 /Trzeci: ze względu na wstępne zaproszenie na konferencję w 2020 w Krynicy, będzie przygotowany kolejny komunikat zawierający wszystkie 41 linków z publikacji na Facebook, oraz dodatkowe aktualizacje na koniec sierpnia

Czwarty: ponieważ wstępnie jest zgoda na przedstawienie posteru na II Forum Młodych międzynarodowej konferencji Europa Karpat 2021, postuluje się utworzenie redakcji lub komitetu koordynującego mapy i plany Via Culturalia, Crimson Route i projektów młodzieżowych przedstawionych w 2020 na konferencji w Przemyślu, i tych które będą przedstawione w 2021.


Netografia


1/ Link : propozycja Crimson Route

2/ Link: propozycja Via Culturalia informacja wstępna 

3/ Link: Via Carpathia opis, informacja, mapa  

4/ Link: obiekty UNESCO na terenie województwa podkarpackiego 

5/ Link: szlak architektury drewnianej województwa podkarpackiego 

6/ Link:Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych 

7/ Link: blisko leżący komplementarny szlak dla rowerzystów Green Velo z opisem obiektów 12-41  

8/ mapa Green Velo 

9/ Link: najdłuższy pieszy szlak europejski E8 

10/ Link: Szlak Appalachów, USA  

11/ Link: Estonia – Klaipeda, szlaki estońskie  


Aneks 1 


Folder konferencji Europa Karpat Przemyśl/Krasiczyn 2020


Aneks 2  


Wprowadzenie do dyskusji Marka Kuchcińskiego Przewodniczącego Karpackiego Zespołu Parlamentarnego nt. konferencji Europa Karpat 2021 i dalszych

Maciej Szymanowski /dyskusja/  Autor  

Andrzej Mazur. Niezależny ekspert, bloger, pieszy turysta.

W 2019 obchodził 45 lecie turyzmu na Pogórzu Przemyskim – obecnie terenów Turnickiego Parku Narodowego w projektowaniu. W czerwcu, sierpniu, październiku odbył 2 wycieczki żółtym szlakiem Rybotycze-Kopystańka, i czerwonym Brylińce-Kopystańka - Rybotycze – Makowa, zwiedził Arłamów Spa, kilkanaście razy zwiedzał pomnik historii w Krasiczynie renesansowy pałac dokumentując na Facebook, kilkadziesiąt razy pomnik historii renesansowe Stare Miasto Przemyśl, zwiedził Zakład Fizjografii PAN w Bolestraszycach ARBORETUM, widokowe punkty Winna Góra i Tatarska Góra w Przemyślu, oraz na zaproszenie posła Marka Kuchcińskiego wraz z prof. dr hab. Jerzym Pióreckim twórcą ARBORETUM zwiedził tereny Pogórza Dynowskiego wraz z zapoznaniem się z twórczością znanych bieszczadników: Zenona Nadolskiego z Zawadki i Bogusława Iwanowskiego w Tyrawie Wołoskiej.

Stażysta Instytutu Aktora Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w zakresie parateatru, 1975. Redaktor Naczelny internetowego czasopisma „Poetry&Paratheatre” 2010-2016. B. ekspert PNK UNESCO MaB Programme i PAN. W roku 2004 opublikował „Metodologię nauk i strategii ekologicznych”. Uczestnik Przemyskich Festiwali Poetyckich 2010, 2012, 2014, 2015, 2018.

Ostatnie publikacje, w 2020

Via Culturalia: szlak dziedzictwa kulturowego Kłajpeda-Saloniki. Część 1.

[w:] Netografia, poz. 2/

Via Culturalia część 2: Crimson Route, Karmazynowy Szlak turystyczny Kłajpeda- Saloniki

[w:] Netografia, poz. 1/

Via Culturalia 3. Crimson Route: Przemyśl Stare Miasto, pomnik historii

2019

Przemyśl jako „klasa lekcyjna” i Londyn jako „miejski park narodowy”? 

Ekopolityka Przemyśla w horyzoncie planistycznym 2160 - 2170 r. 

Ekopolityka Przemyśla 2160 -2170 r. [cz.2:] Bibliografia 

2018:  

„Traffic 27 wierszy” tom poezji, PIKiM Rzeszów [nota informacyjna:

Objazd Pogórza Przemyskiego: z Kuchcińskim, Pióreckim i Czarskim


Blog podstawowy „Świat jako teatr” 

Facebook: 

publicysta
O mnie publicysta

uwielbiam przyrodę, filozofię, sztukę  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości