92 obserwujących
499 notek
326k odsłon
  211   0

Crimson Route: komunikat na konferencję Europa Karpat 21.02.2020

image

Stare Miasto Przemyśl, pomnik historii, z zabytkowym renesansowym rynkiem. Nid.pl


Propozycja Karmazynowego Szlaku turystycznego „Crimson Route” w ramach projektu Via Culturalia Kłajpeda-Saloniki


Extract


informacja na temat projektu turystycznego szlaku wzdłuż VIA CARPATHIA Kłaipeda-Saloniki, pod nazwą Crimson Route, Karmazynowy Szlak. Idee, wstępne założenia, kryteria typowania obiektów, wymogi niezbędne. Wersja krótsza I odcinek polski Suwałki-Dukla. Uwagi wstępne do Wersji II dłuższej Kłajpeda-Saloniki. Relacje do szlaków komplementarnych GreenVelo i E8. Relacja do idei VIA CULTURALIA. Różnice między VIA CARPATHIA, VIA CULTURALIA, Crimson Route, Szlakiem Appalachów /USA/, Green Velo i E8. Wnioski.


Tekst zgłoszony jako komunikat na międzynarodową konferencję „Europa Karpat” w dniach 21-23 luty 2020 Przemyśl / Krasiczyn, Województwo Podkarpackie, Polska


Extract in English


information about the tourist route project along the VIA CARPATHIA Klaipeda-Thessaloniki under the name Crimson Route, The Karmazine Route. Ideas, initial assumptions, criteria for selecting objects, necessary requirements. Shorter version I of Polish section Suwalki-Dukla. Introductory notes to Version II of longer Klaipeda-Thessaloniki. Relations to complementary trails GreenVelo and E8. Relation to VIA CULTURALIA idea. Differences between VIA CARPATHIA, VIA CULTURALIA, Crimson Route, The Appalachian Trail, Green Velo and E8. Conclusions.


Text submitted as a communication to the international conference "Carpathian Europe" on 21-23 February 2020 Przemyś l/ Krasiczyn, Podkarpackie Voivodeship, Poland


Version One: november 2019 – february 2020

*Polish Crimson Tourist Route* along Via Carpathia: Klaipeda – Tessaloniki:

Polish section Bialystok-Lublin-Rzeszow.

Trail: Segment Suwalki – Segment Dukla : 760 km


Track colour, the color of the trail: : Crimson. Kolor szlaku karmazynowy

co-ordinating colours: grey - easy for hikers. Podszlak szary - łatwy dla turystów pieszych

green - located close to outstanding natural areas. Podszlak zielony: wybitne obiekty przyrodnicze

classic blue - World Heritage Sites UNESCO. Podszlak błękitny – obiekty Listy UNESCO


Wersja I listopad 2019 – luty 2020

Karmazynowy Szlak – Crimson Route: turystyczny szlak wzdłuż Via Carpathia od Kłajpedy do Salonik.

Segment Suwałki – Segment Dukla 760 km

na osi węzłów polskiego odcinka trasy Via Carpathia Białystok-Lublin-Rzeszów


< edycja blogerska z linkami aktywnymi, za zgodą organizatorów>


1/ Idea Via Culturalia 20 październik 2019, Łańcut


20 października 2019 na zaproszenie dyrektora Zamku Muzem w Łańcucie Wita Wojtowicza odbyło się spotkanie na temat projektu szlaku kulturowego pod nazwą Via Culturalia. Szlak ten biegłby wzdłuż Via Carpathia od Kłajpedy na Litwie do Salonik w Grecji i pokazywałby ważne obiekty kulturowego dziedzictwa w poszczególnych krajach na całej trasie.

Pomysłodawcą Via Culturalia jest Wit Wojtowicz.

O spotkaniu tym poinformował oficjalnie na swoim Facebook poseł Marek Kuchciński jeden z jego uczestników.

W spotkaniu wzięli udział ludzie doświadczeni w działalności na rzecz ochrony i propagandy obiektów kulturowych oraz przyrodniczych /pomników historii, obiektów UNESCO, regionu Karpat Płd-Wsch, parków narodowych, parków krajobrazowych/.

Współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń, wymiana uniwersytecka i instytutów naukowych, muzeów, ekspertów - wzmocniłaby poczucie jedności mieszkańców tej części Europy, i pokazała oryginalne wielowiekowe dziedzictwo tych terenów. Od typowo europejskich założeń miejskich i rozwiązań w architekturze aż po grecki oikos - klasyczne, antyczne wille, i złoty podział w proporcjach architektonicznych, będące wzorem dla kultury europejskiej od ponad 2,5 tysiąca lat.


2/ projekt Crimson Route, Karmazynowy Szlak, listopad 2019 – luty 2020


Po spotkaniu w Łańcucie, autor niniejszego tekstu zaproponował w ramach Via Culturalia szlak turystyczny, dostępny dla przeciętnego turysty poruszającego się najtańszymi środkami komunikacji i pieszo, turystów samochodowych i motocyklowych. Będącym łatwym nawet dla dzieci i seniorów. O nazwie Karmazynowy Szlak, Crimson Route.

Poznanie obiektów klasyki europejskiej kultury: architektonicznych z listy UNESCO, pomników historii i innych – to główny cel szlaku. Integralnie związany z poznaniem obiektów przyrodniczych leżących blisko Karmazynowego Szlaku o wyjątkowych walorach: obiektów UNESCO, Parków Narodowych i Krajobrazowych, rezerwatów biosfery.

Pomyślany jest w maksymalnej linii prostej od wjazdu z Kłajpedy z Litwy w granice Polski do Suwałk, aż do Dukli /Barwinek/ przejścia do Słowacji na odległości 760 kilometrów

Komunikat stanowi resume z ponad 40 postów i tekstów zamieszczonych na moim Facebook i blogu „Świat jako teatr” na platformie Salon24.pl. Idei Karmazynowego Szlaku nikt nie skrytykował, raczej odnoszono się do niego z sympatią.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości