mniejwięcej brydż
oraz struganie w aDNA
19 obserwujących
283 notki
95k odsłon
  394   2

Piastowie - dynastia po mieczu!

występowanie haplogrupy R1b (en.wikipedia)
występowanie haplogrupy R1b (en.wikipedia)

Kolejne rewelacje M.A. Kydry nt. Y-DNA Piastów mają dla mnie coraz mniej sensu ( link ). Zaś, cytowane przez niego, wypowiedzi prof. M. Figlerowicza są intrygujące, lecz moim zdaniem nie przybliżają nas do prawdy.

Gwoli wyjaśnienia, cytat z wikipedii ( link haplogroupa ):

"W genetyce człowieka najczęściej badanymi haplogrupami są haplogrupy chromosomu Y (Y-DNA) i haplogrupy mitochondrialnego DNA (mtDNA) , z których każdą można wykorzystać do zdefiniowania populacji genetycznych . Y-DNA jest przekazywany wyłącznie wzdłuż linii patrylinearnej , z ojca na syna, podczas gdy mtDNA jest przekazywany wzdłuż linii matrylinearnej , od matki do potomstwa obu płci. Żaden z nich nie rekombinuje , a zatem Y-DNA i mtDNA zmieniają się tylko przez przypadkową mutację w każdym pokoleniu, bez mieszania materiału genetycznego rodziców."

Mam poważne wątpliwości czy samo określenie ojcowskiej haplogrupy (Y-DNA) R1b warunkuje pochodzenie etniczne Piastów.

Pisałem o tym w jednej z notek ( link ). A i powyższa mapa współczesnego występowanie hg po Y-ku R1b potwierdza ten wniosek.

Nie mam pojęcia o czym pisze M.Kydra, w odniesieniu do ojcowskiej haplogrupy Piastów, cytuję (podkreślenia moje):

"Za dynastię piastowską zwykło się uważać potomków Mieszka I i Dobrawy z książęcego rodu Przemyślidów. Byli to po kądzieli przodkowie Bolesława Chrobrego i jego potomków. Badania wykazały, że mieli oni tę samą celtycko-germańską haplogrupę R1b, co książęta mazowieccy - Janusz i Stanisław z dynastii piastowskiej. "

" W żyłach tego założyciela dynastii Estrydsenidów (po Mieszku I) płynęła piastowska krew. Był on synem wnuczki Mieszka I, królewny duńskiej Estrydy Małgorzaty - stąd jego przydomek Estrydsen." 

"Na podstawie dostępnych wyników testów DNA europejskich rodów królewskich, jak również ogólnych wyników Y-DNA z Europy oraz geograficznej konwergencji historycznych elit Danii i Niemiec, postawiono hipotezę, że panująca w latach 940-1047 dynastia władców Danii, nazywana dynastią Jelling, posiadała celtycko-germańską haplogrupę R1b-U106. Do tej właśnie dynastii należeli królowie: zmarły na Wolinie Harald Sinozęby, jego syn Swen Widłobrody oraz wnuk Mieszka I - Knut Wielki."

Pochodzenie po kądzieli nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie linii męskiej hg Y-DNA, czyli ciągłości rodu, znaczy hg po chromosomie Y.

Matczyna haplogrupa mtDNA, w żaden sposób nie wpływa na przekazywaną z ojca na syna po Y-ku  hg R1b (w tym szczególnym przypadku). 

Chromosom Y występuje jedynie u przedstawicieli rodzaju ludzkiego płci męskiej.

I ostatni cytat z linkowanej notki M.A. Kydry:

"Po pierwsze prace zostały zakończone niedawno, po drugie uzyskane wyniki są dość jednoznaczne. U większości z 16 przedstawicieli dynastii zidentyfikowaliśmy tę samą haplogrupę Y. Zidentyfikowane zostały też ich haplogrupy mitochondrialne." Proszę zwrócić uwagę na to, że tylko "większość" należących nominalnie do rodu Piastów władców, miała piastowskich biologicznych ojców."

Genetyka, w tym badania aDNA, to nauka ścisła. 

Zrozumienie "prostego" naukowego przekazu powinno być jednoznaczne (?!? ;-):

1/ określono hg (R1b), po ojcu, u większości z 16 przedstawicieli rodu Piastów; 

2/ co z pozostałymi Piastami?: 

a/ materiał genetyczny był zniszczony i nie można było oznaczyć hg,

b/ uzyskane próbki nie pozwoliły na jednoznaczną klasyfikację hg po Y-ku, np. wykryto hg R, bez podziału na R1a/R1b,

c/ pozyskano wzajemnie wykluczające się (czyli negujące ciągłość pochodzenia po mieczu) mutacje hg R1b,

d/  wykryto inne niż R1b haplogrupy.

Dopiero w przypadku wystąpienia wariantów c/ i d/ możemy mówić o genetycznie odmiennych liniach Piastów.

 Ja poczekam na publikację badania, które wykonał zespół pod kierownictwem prof. M. Figlerowicza. 

 


Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale