Z dziejów ruchu ludowego Z dziejów ruchu ludowego
242
BLOG

Ludowcy - ofiary katastrofy smoleńskiej

Z dziejów ruchu ludowego Z dziejów ruchu ludowego Kultura Obserwuj notkę 1

image


Wspominając wszystkich, którzy zginęli 7 lat temu w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, pragniemy przybliżyć sylwetki trzech działaczy ruchu ludowego - posłów na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.


image

Leszek Deptuła

Urodzony 25 II 1953 w Żaganiu.

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie; lekarz weterynarii.

1978-2002 - lekarz weterynarii w Lecznicy dla Zwierząt w Wadowicach Dolnych. 2006-2007 - dyrektor Wydziału Funduszy Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

2002-2006 - marszałek województwa podkarpackiego.

1978-1989 - członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1989 członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL województwa podkarpackiego, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Mielcu.

Od 1990 działacz samorządu lekarsko-weterynaryjnego. Wiceprezes Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Członek Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

2006-2007 - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Poseł VI kadencji (zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku; członek komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; do Spraw Unii Europejskiej; przedstawiciel Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy; wiceprzewodniczący Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej; wiceprzewodniczący Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej; wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej; członek grup parlamentarnych: Polsko-Rosyjskiej, Polsko-Rumuńskiej, Polsko-Tunezyjskiej; członek Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego; wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego; członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków).


image

Wiesław Woda

Urodzony 17 VIII 1946 w Paleśnicy.

Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej; magister inżynier rolnik. Odbył podyplomowe studia w Akademii Ekonomicznej (doskonalenie kadr kierowniczych) oraz w Studium Pedagogicznym (pedagogika dla nauczycieli szkół zawodowych).

1969-1970 - asystent w Akademii Rolniczej w Krakowie. 1970-1973 - nauczyciel w Technikum Rolniczym w Czernichowie. 1973-1974 - wizytator w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 1975-1987 - prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych. 1987-1990 - wiceprezydent Krakowa. 1990-1991 - wicewojewoda krakowski. 1992-1994 - kierownik biura Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 1994-1997 - wojewoda tarnowski.

1969-1990 - członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZSL. Od 1990 członek Polskiego Stronnictwa Ludowego; prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL. Od 1970 członek Ochotniczej Straży Pożarnej; od 1996 wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

1991-1993 - członek Trybunału Stanu.

Poseł X kadencji (członek komisji: Handlu i Usług; Konstytucyjnej; Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego), III kadencji (zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych), IV kadencji (zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; członek komisji: Regulaminowej i Spraw Poselskich; Skarbu Państwa; Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących stanów nadzwyczajnych; Nadzwyczajnej do spraw zmian w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej); V kadencji (członek komisji: Regulaminowej i Spraw Poselskich; Administracji i Spraw Wewnętrznych; Sprawiedliwości i Praw Człowieka).

Poseł VI kadencji (zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; zastępca przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji; członek Komisji Ustawodawczej; przedstawiciel Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej; przewodniczący Polsko-Tunezyjskiej Grupy Parlamentarnej; wiceprzewodniczący Grupy Parlamentarnej Polska-Republika Południowej Afryki; wiceprzewodniczący Polsko-Azerbejdżańskiej Grupy Parlamentarnej; wiceprzewodniczący Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego; członek grup parlamentarnych: Polska-Republika Korei, Polsko-Brazylijskiej, Polsko-Szwajcarskiej; członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków).


image

Edward Wojtas

Urodzony 1 III 1955 w Wólce Modrzejowej.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister ekonomii.

1989-1995 - dyrektor firmy Agrokompleks sp. z o.o. w Lublinie. 1995-1997 - zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 1997-1998 - dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 1999-2002 - członek Zarządu Województwa Lubelskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. 2002-2003 i 2005-2006 - marszałek województwa lubelskiego. 2003-2005 - pełnomocnik Fundacji Rozwoju w Warszawie. 2007 - doradca Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

1972-1973 - członek Związku Młodzieży Wiejskiej. 1976-1989 - członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1990 prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL. 1996 - członek Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia. Od 2001 członek Stowarzyszenia Absolwentów UMCS. Od 2005 członek Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. 2000-2002 - przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie. 2002-2006 - radny Rady Województwa Lubelskiego. 2006 - przewodniczący Konwentu Marszałków Województw. 2006-2007 - radny Rady Województwa Lubelskiego.

Poseł VI kadencji (członek komisji: Finansów Publicznych; Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika; wiceprzewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej; członek Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej; członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków).

Cześć Ich Pamięci!


Biogramy pochodzą ze strony Kancelarii Sejmu

Blog poświęcony historii polskiego ruchu ludowego.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura