128 obserwujących
3859 notek
1762k odsłony
232 odsłony

Co w unijnej trawie piszczy? Eurogry w Brukseli

Wykop Skomentuj7

Dziś ostatni dzień wrześniowej sesji PE w Brukseli. Miała odbyć się w Strasburgu, naciskał na to usilnie – ze względów prestiżowych i ekonomicznych – francuski prezydent Emmanuel Macron. Taka decyzję podjęły wstępnie władze PE, ale po proteście socjalistów i … naszej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ostatecznie sesje z Alzacji przeniesiono do stolicy Belgii i nieformalnej stolicy UE.

Nihil novi…czyli kolejna debata o Polsce 

W agendzie tej sesji znalazła się kolejna debata w sprawie Polski. Tym razem w kontekście rzekomego prześladowania mniejszości seksualnych. Były też debaty o Białorusi i, osobno, o Rosji. Były też poruszane sprawy znacznie mniej spektakularne, choć często dużo bardziej konkretne niż rzekome polowanie na ludzi LGBT w naszym kraju. Na przykład wspólne stanowisko wywozu broni z Unii, kwestia globalnego systemu „gromadzenia danych na temat zużycia paliwa transportowanego przez statki”, ale też wdrażanie układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja. Omawialiśmy też przygotowania do specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które ma być przeznczone „eskalacji napięcia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego”. Głosowaliśmy nad ustaleniami dotyczącymi w współpracy UE i krajów Afryki w sferze bezpieczeństwa w rejonie w Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki, a także nad rezolucja o roli Unii w ochronie i odtwarzaniu lasów na świecie. Przedmiotem głosowania była także sytuacja na rynku kolejowym w związku z koronawirusem, a także zwiększenie budżetu na finansowanie badań nad szczepionkami anty-Covid-19. Upoważniliśmy również Portugalię do stosowania „obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów”.   

Sprawy ważne i … abstrakcyjne

Omówiliśmy również sytuację w Libanie, a także „sprawę koordynacji przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Shengen i jednolitego rynku” w kontekście pandemii . Specjalnie zachowałem oryginalny tytuł debaty. Omawialiśmy też homologację pojazdów silnikowych z kolei w kontekście emisji zanieczyszczeń.

W dniu dzisiejszym mają odbyć się następujące debaty: 1. „Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci”, 2. „Znaczenie ekostruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022”,

3. „Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w związku z obecną sytuacją uchodźców z Morii” (umieszczonych w obozie na greckiej wyspie Lesbos - dop. R. Cz.).

 W ramach cyklicznego omawiania przestrzegania praw człowieka na świecie mówiliśmy o szczególnie bulwersujących przypadkach na Filipinach, w Demokratycznej(!?) Republice Konga i Mozambiku (w tej debacie zabrałem głos, podobnie jak w tej o wiele ważniejszej na temat Rosji i otrucia Nawalnego).

Ta wyliczanka została przeze mnie zaprezentowana specjalnie, aby pokazać, jak szerokim wachlarzem zagadnień: bardzo ważnych, mniej ważnych, nieważnych i abstrakcyjnych zajmuje się Parlament Europejski, od 41 lat wybierany w wyborach bezpośrednich.

Konstytucja RP kartą rządu w rozgrywce w Brukseli

Oczywiście dłużej zatrzymam się na tych debatach i rezolucjach, które w sposób bezpośredni i wyraźny dotyczyly Polski i jej interesów. Warto podkreślić, że polskie władze na posiedzeniu COREPER 1 czyli struktury grupującej przedstawicieli państw członkowskich UE przedstawili odpowiedź na pytanie przedłożone przez francuskiego europosła z formacji prezydenta Macrona i frakcji „Renew Europe”(„Odrodzona Europa”) Raphaëla Glucksmanna w sprawie rzekomych „LGBT-free areas” . Skądinąd pamiętam Glucksmanna jako doradcę … prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, który jako żywo liberałem nie był, a jego rozumienie demokracji wyraźnie się różniło od tego, jakie dominuje w krajach Europy Zachodniej, w tym we Francji.

Rząd Polski podkreślił, że w naszej rzeczywistości prawnej nie istnieje pojęcie „stref wolnych od LGBT”. Nie istnieją również żadne przepisy, które ograniczają prawa autorskie osób z mniejszości seksualnych. Ba, byłoby to niezgodne z Konstytucją RP stanowiącą, że „wszyscy są wobec prawa równi” oraz, że „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” (art. 32, ust.1.). W dokumencie rządowym cytowany jest również artykuł 32. ust. 2 Konstytucji RP mówiący, iż „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym bez jakiejkolwiek przyczyny”. Jednocześnie przypomniano, że polska Konstytucja w art. 18. gwarantuje ochronę małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, ale też rodzicielstwa, macierzyństwa i prawa do wychowania dzieci przez rodziców zgodnie z przekonaniami. Rządowa odpowiedź przypomniała też preambułę do polskiej Ustawy Zasadniczej, w której jest mowa o chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. To merytoryczna odpowiedź na falę fake-newsów na temat rzekomego prześladowania przedstawicieli mniejszości seksualnych w Polsce. Podnoszone przez osoby atakujące Polskę pseudoargumenty współgrały z wywiadem udzielonym przez lewicowego europosła Roberta Biedronia agencji Reutersa, w którym porównywał homoseksualistów w Polsce z … Żydami prześladowanymi przez Niemcy w latach 1933-45!

Ze spraw rzeczywiście ważnych, choćby w wymiarze ekonomicznym, warto wspomnieć propozycje Rady i debaty z nimi związane w kwestii „systemu zasobów własnych Unii Europejskiej”. Europosłowie odnieśli się do propozycji gruntownej reformy dochodów budżetu UE jako elementu WRF (Wieloletnie Ramy Finansowe) Unii na lata 2021-2027. System obecny uznawany jest za nadmiernie skomplikowany i mało przejrzysty. Wpływ na to ma głównie skomplikowany sposób kalkulacji opłat w zakresie środka własnego opartego o tzw. „VAT statystyczny”.

Pieniądze i reformy

Korekta Rady Europejskiej proponuje, aby na system finansowania budżetu UE składały się następujące mechanizmy: 1) Tradycyjne zasoby własne (Traditional Own Resources - TOR) z uwzględnieniem kosztów poboru w wysokości 25%. 2) Nowy, ulepszony zasób własny oparty na VAT, 3) Nowy Zasób Własny obliczany na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nie poddawanych recyklingowi w kwocie 0,8 euro za kilogram, ale z zastosowaniem mechanizmu obniżającego regresywność w przypadku państw członkowskich o poziomie zamożności poniżej średniej UE. 4) Mechanizmy korekcyjne na lata 2021-2027 w postaci ryczałtowej obniżki wpłat dla krajów szczególnie zamożnych, jak Niemcy, Holandia, Szwecja, Dania i Austria.

„Ceterum censeo Carthaginem esse delendam” – w swoim wystąpieniu w debacie na temat Rosji mówiłem, że Federacja Rosyjska słabnie i traci wpływy tam, gdzie przez wieki panowała: w Azji Środkowej, Kaukazie Południowym i w naszym regionie Europy, szczególnie w dawnych republikach sowieckich. Powiedziałem też, że współczując Aleksandrowi Nawalnemu i jego rodzinie życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia , ale tez oczekujemy wiarygodnego śledztwa. To nie naiwna wiara – to zwrot dyplomatyczny…

*tekst ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie" (17.09.2020)

Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka