194 obserwujących
2918 notek
6159k odsłon
  7055   0

Czołowy anty-lustrator UJ pozywa prawicowego blogera

 

Dzisiaj listonosz przyniósł mi pozew Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie o następującej treści, cytuję dosłownie:
 
Powód :    Jan Hertrich-Woleński
Pozwany: Krzysztof Pasierbiewicz
 
 
Pozew o ochronę dóbr osobistych
 
 
W imieniu własnym wnoszę o:
 
1)      stwierdzenie w drodze wyroku faktu naruszenia moich dóbr osobistych przez pozwanego, w szczególności, naruszenie czci w sensie art. 23 kodeksu cywilnego obejmującej także godność osobistą jako naukowca i nauczyciela akademickiego, poprzez wypowiedzi publikowane na blogach prowadzonych przez pozwanego i w trakcie publicznej dyskusji;
2)      złożenie przez pozwanego – powodowi oficjalnych przeprosin w formie ustnej przed sądem oraz o zaprotokołowanie tych przeprosin do protokołu rozprawy. Powód domaga się przeprosin o następującej treści:
„Niniejszym przepraszam profesora Jana Woleńskiego za sformułowania, opublikowane na blogach prowadzonych przeze mnie oraz użyte w mojej wypowiedzi w trakcie spotkania w Klubie Gazety Polskiej w Krakowie w dniu 28 lutego 2013r., naruszające jego dobra osobiste, w szczególności podważające moralne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Dr Krzysztof Pasierbiewicz”;
3)      zamieszczenie tekstu przeprosin, o których mowa w punkcie 2) w postaci wyodrębnionych wpisów nie wchodzących w skład felietonów pozwanego lub komentarzy do nich na blogach prowadzonych przez pozwanego na Platformie Hostingowej Salon24.pl i na Platformie Nasze Blogi.PL oraz w Gazecie Wyborczej Kraków;
4)      zasądzenie od pozwanego kwoty w wysokości 2000 zł na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”…;
5)      wydanie wyroku zaocznego w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;
6)      zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów sądowych wedle norm prawem przepisanych.
 
 
Krzysztof Pasierbiewicz
(nauczyciel akademicki)
 
Post Scriptum
 
Drodzy Internauci, Szanowni Goście mojego blogu,
 
Z uzasadnienia pozwu dowiedziałem się, że przed sądem będę odpowiadał nie tylko za moje, ale także za Wasze przewinienia, cytuję za panem profesorem:
 
na mocy art. 12 prawa prasowego na pozwanym jako dziennikarzu spoczywa obowiązek szczególnej staranności i rzetelności w wykorzystywaniu otrzymanych (zebranych) materiałów. Z kolei art. 25.4 prawa prasowego stanowi, że redaktor naczelny odpowiada za treść publikowanych materiałów, art. 38 prawa prasowego uznaje, że odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor bądź inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału. Ponieważ przytoczone dalej głosy dyskutantów umieszczone w poszczególnych tekstach… są anonimowe (z wyjątkiem podpisanych przez pozwanego), powód nie ma możliwości identyfikacji ich autorów. Nie wchodzą w grę osoby trzecie w rozumieniu art. 38 prawa prasowego. W tej sytuacji odpowiedzialność cywilna za treści obecne na blogu prowadzonym przez pozwanego spoczywa na nim, koniec 
 
 
Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale