11 obserwujących
146 notek
90k odsłon
  766   0

Fala znad jeziora Genezaret

widok z Góry Błogosławieństw na Jezioro Genazaret
widok z Góry Błogosławieństw na Jezioro Genazaret

w IV niedzielę Wielkiego Postu będzie czytanie o namaszczeniu Dawida przez proroka Samuela, psalm o nielękaniu się zła nawet w ciemnej dolinie i o niewidomym, który otrzymał dar widzenia. ale ja chciałbym krótko i na luzie o przyczynach oraz skutkach Kazania na Górze ;)

przełomowe Kazanie na Górze Błogosławieństw przy jeziorze Genezaret, jakkolwiek przeznaczone specjalnie dla uczniów, wygłoszone zostało w obecności licznych tłumów. poza mieszkańcami galilejskich miast znaleźli się tutaj ludzie z Judei, a nawet z samej Jerozolimy, z Perei, z Dekapolis, z Idumei, położonej na południu, a także z Tyru i Sydonu, miast fenickich leżących na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

uczestnicy tego Wydarzenia wierzyli, że już wkrótce ustanowione będzie Królestwo, zaś na podstawie porannych wydarzeń sądzili, że teraz nastąpi TRYUMFALNE ROZSTRZYGNIĘCIE. dlatego wszyscy oczekiwali oświadczenie w tej sprawie, a uczucie oczekiwania owładnęło również całym zgromadzeniem i malująca się na obliczach ciekawość zdradzała najwyższe zainteresowanie. w zasadzie wszyscy siedząc na zielonym zboczu, ludzie oczekujący na słowa Boskiego Nauczyciela przepełnieni byli myślami o przyszłej chwale Izraela.

nie brakowało tu uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy marzyli o pokonaniu znienawidzonych Rzymian, o przejęciu ich bogactw oraz splendorów wielkiego światowego mocarstwa. zastanawiali się prawdopodobnie jak zdobyć broń, gdzie gromadzić zapasy dla żydowskich oddziałów powstańczych i dokąd najbezpieczniej przenieść łupy zagrabione wrogom - czyli opracowywali szczegóły organizacyjne tego w czym czuli się najlepiej tj. zarządzania zasobami narodowymi.

natomiast ubodzy - chłopi i rybacy spodziewali się zapewne uzyskać zapewnienie, że ich nędzne lepianki, skąpe jedzenie oraz życie pełne trudu i strachu przed niedostatkiem zamienione zostaną w bogate posiadłości i obfite posiłki, a po trudach walki spędzą resztę swych dni w dobrobycie. marzyli że zamiast pospolitego ubrania służącego im w dzień jako okrycie, a w nocy jako przykrycie, Chrystus zapewni im bogate szaty ich ciemiężycieli. wszystkie serca rozpierała duma w nadziei, że niedługo już Izrael zostanie wywyższony ponad innymi narodami jako wybrany przez Pana, a Jerozolima wyniesiona będzie do godności stolicy światowego królestwa i wszystkie pogańskie narody padną przed Żydami na twarz.

Prawo Mojżesza co prawda stanowiło, że jeśli Żyd poniesie jakąś szkodę od drugiego Żyda, wówczas winowajca „odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, siniec za siniec”(Wj 21,23-25; Kpł 24,19-20; Pwt 19,21), ale nie zezwalało bliskim na osobistą odpłatę winnemu śmierci. w takim przypadku kary w imieniu całego klanu dokonywał tzw. go’el, tj.„mściciel krwi”(Lb 35,21), zabijając przestępcę szybko i bez zbędnych tortur najprawdopodobniej nie do uniknięcia przy wykonaniu wyroku ze strony żądnych rewanżu krewnych.  dopuszczalnym zwyczajowo  wyjątkiem była  zemsta ze strony rodziny zamordowanego przez pogan,  dlatego m.in. Księga Sędziów nie krytykuje Samsona za to, że osobiście dokonuje zemsty na Filistynach (Sdz 15,3.7).zatem Żydzi uznając to święte prawo odwetu przez cały czas rzymskiej okupacji podsycali w sobie nienawiść do urzędników i żołnierzy Imperium Romanum. zwłaszcza faryzeusze, nie wyznawali nic, co nakazywałoby im miłosierdzie dla pogan. gdyby mogli, to chętnie wzięliby przykład z wypowiedzi Lamka w Księdze Rodzaju:„Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli:»Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!« (Rdz 4,23-24).

zatem każdy Żyd nosił w sobie rachunek krzywd za pokrzywdzonych przez Rzymian krewnych lub podwładnych. długów wg prawa odwetu odkładało się w żydowskich sercach coraz więcej w miarę panowania Imperium Romanum, gdyż generalnie uznając się za Naród Szczególnie Wybrany Żydzi bardzo często nie mogli pogodzić się z narzuconym wówczas w podbitych prowincjach rzymskim prawem, zmuszającym do obowiązkowej pracy, użyczania zwierząt pociągowych lub innej własności poddanych na żądanie urzędników lub żołnierzy.

czekali na okazję do zemsty, czekali, a tu nagle ZONK!

 

niespodziewanie Jezus dał Rodakom do zrozumienia, aby nie zwodzili samych siebie myśląc, że mogą podnieść bunt przeciw ciemiężcy i by nie pielęgnowali tęsknoty do odwetu za swe krzywdy, gdyż doprowadzi ich to do zguby cielesnej, a przede wszystkim duchowej.

oczekujący TRYUMFALNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA słuchacze dostali Naukę Miłości i Pokory zamiast planu powstania i wypowiedzenia wojny wrogiemu imperium. wysłuchali Wykładu odnoszącego się do samego sedna ich duchowych potrzeb, z których nie zdawali sobie jeszcze sprawy. załamani, wątpiący i przeżywający ciężkie chwile prześladowań otrzymali nadzieję oraz pociechę, ale nie wynikała ona ani z rewanżu, ani ze spełnienia zemsty. Jezus im nie obiecał żadnych rzezi legionistów i żadnych grabieży skarbów zgromadzonych przez znienawidzonych okupantów.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura