71 obserwujących
625 notek
523k odsłony
  186   1

Spotkanie Blinkena z Ławrowem – nowy początek czy kontynuacja polityki resetu USA-Rosja? –


https://www.salon24.pl/u/stan35/1136488,spotkanie-blinkena-z-lawrowem-nowy-poczatek-czy-kontynuacja-polityki-resetu-usa-rosja


W notce pod ww linkiem rozważałem, co stoi za ostatnio głośnymi doniesieniami mediów na temat zmiany przez administrację J.Bidena stosunku do budowy rurociągu gazowego Nord Stream 2 a konkretnie decyzji o cofnięciu amerykańskich sankcji na firmy uczestniczące w jego budowie.

Na mocy układu poczdamskiego z 1945 r. Prusy Wschodnie zostały podzielone między Polskę (Warmia i Mazury) a ZSRR, przy czym Okręg Kłajpedy, zajęty przez Rzeszę Niemiecką w marcu 1939 r., ponownie przeszedł we władanie Litwy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego rosyjska część byłych Prus Wschodnich (Obwód Kaliningradzki) stała się eksklawą Federacji Rosyjskiej.

J. Stalin twierdził, że ZSRR należy się "kusoczok" niemieckiej ziemi(Okręg Kaliningradzki) a także chciał by ZSRR miał niezamarzający port na Bałtyku i strategiczną bazę militarną w Europie Śr.Wsch.

Niemcy tak naprawdę nigdy nie zrezygnowały z Prus Wschodnich, o czym świadczyły ich działania podczas polityki resetu USA-Rosja, gdy doprowadzili do powołania Trójkąta Kaliningradzkiego i uruchomienia bezwizowego ruchu przygranicznego pomiędzy Okręgiem Kaliningradzkim a terenami przygranicznymi Polski.

14 grudnia 2011 r. w Moskwie została podpisana przez Radosława Sikorskiego i Siergieja Ławrowa umowa o małym ruchu granicznym z Federacją Rosyjską, której oficjalnie głoszonym celem miało być wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej, na którą składać się będzie Obwód Kaliningradzki, 7 powiatów województwa pomorskiego oraz trzynaście powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby ten ruch przygraniczny mógł mieć terytorialny zasięg, taki jak pokazany na poniższej mapce,  musiano w wyniku negocjacji doprowadzić do tego, by Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 tylko w odniesieniu do włączenia obwodukaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną, co nastąpiło w dniu 13 grudnia 2011 r.


image

Tak miały wyglądać restaurowane Prusy Wschodnie i "korytarz" w ramach EURAZJI.Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim wszedł w życie 27 lipca 2012 roku.

Po niespełna czterech latach obowiązywania został tymczasowo zawieszony od dnia 4 lipca 2016 przez stronę polską. Powodem wstrzymania miał być szczyt państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w Warszawie w dniach 8-9 lipca oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26-31 lipca.

W polityce resetu USA-Rosja chodziło o wciągnięcie Rosji do współpracy z USA/Zachodem poprzez utworzenie konfederacji UE i Rosji zwanej przez politologów EURAZJĄ.

Gdyby realizacja tego projektu nie została przerwana w 2013 roku, to byłby to początek budowy osławionego „korytarza” z Niemiec do Prus Wschodnich, którego udostępnienia żądał A.Hitler od Polski.

Czy ta nowa polityka administracji J.Bidena nie spowoduje powrotu do polityki administracji B.H.Obamy, w której J.Biden był wiceprezydentem, także w odniesieniu do problemu Trójkąta Kaliningradzkiego, bo przecież umowę o małym ruchu granicznym „tymczasowo zawieszono” ale jej nie wypowiedziano?

Trójkąt Kaliningradzki jest platformą realizacji partykularnych interesów Niemiec i Rosji. W szczególności w ramach dialogu energetycznego o czym świadczy realizacja gazociągów NS1 i NS2 oraz rozważana w czasie polityki resetu, ewentualność budowy elektrowni jądrowej w Kaliningradzie i eksport energii stamtąd do UE, co byłoby ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, pogłębiającym uzależnienie od energii rosyjskiej.

Ostatni wyrok TSUE w sprawie natychmiastowego zamknięcia kopalni węgla brunatnego „Turów”, jest konsekwentną realizacją tych rosyjsko niemieckich interesów kosztem Polski i jej interesów.Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka