13 obserwujących
304 notki
322k odsłony
534 odsłony

Czy Prezydent, Premier i Minister Zdrowia mają rację nie nosząc maseczek?

Wykop Skomentuj25

Prawdopodobnie w kwestii obowiązku noszenia maseczek wiele osób doświadcza tzw. dysonansu poznawczego.
Z jednej strony we wszystkich mediach słyszy się, że obowiązek noszenia maseczek jest, policja i inne służby kontrolują i pouczają obywateli, a często za brak maseczek nakładają kary, a z drugiej strony ani Prezydent ani Premier ani Minister Zdrowia maseczek nie noszą i zachowują się jakby tego obowiązku nie było.

W związku z powyższym powstaje pytanie czy obywatel Polski ma prawny obowiązek noszenia maseczek czy nie?
Można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Prezydent, Premier i Minister Zdrowia nie nosząc maseczek nie łamią prawa, gdyż takiego prawa, nakazującego ogółowi obywateli noszenie maseczek nie ma. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy tylko osób chorych oraz podejrzanych o zachorowanie. Zdrowe osoby obowiązku noszenia maseczek nie mają.

O tym, że że zdrowe osoby takiego obowiązku nie mają informuje w nagłówku
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r .
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf

W nagłówku tego rozporządzenia znajduje się nast. zapis :
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:
 
Wśród podstaw prawnych w/w rozporządzenia jest art 46b pkt 4 ustawy
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

, zgodnie z którym :
W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić (…) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.
W związku z powyższym obowiązek stosowania „innych środków profilaktycznych”,  do których noszenie maseczek bez wątpienia się zalicza zgodnie z ustawą dotyczy wyłącznie osób chorych na chorobę zakaźną i podejrzanych o zachorowanie.

Definicje „osoby chorej na chorobę zakaźną” oraz „podejrzanej znajdują się w tej samej w/w ustawie w art 2. pkt 20 i 21 :

20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną;
21) podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia;


Sumując, jakiekolwiek informacje w mediach, że istnieje obowiązek noszenia maseczek jest półprawdą, gdyż dotyczy tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Fakt ten nie wprost potwierdził publicznie Minister Szumowski w wywiadzie :
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-26/minister-zdrowia-w-gosciu-wydarzen-transmisja-od-1915/

Stanowisko, że obowiązek dotyczy wyłącznie osób chorych oraz podejrzanych zawarł wsowim wyroku sąd w Kościanie :

https://nczas.com/2020/07/04/przelomowy-wyrok-sadu-nie-mozna-karac-za-brak-maseczki-rozporzadzenie-rzadu-bezprawne/


W związku z powyższym wszelkie działania służb w postaci wymuszenia na zdrowym obywatelu obowiązku noszenia maseczki, pouczenia, lub nałożenia kary gdy takiej maseczki zdrowy obywatel nie ma nie mają żadnych podstaw w polskim prawie.

Wykop Skomentuj25
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości