23 obserwujących
320 notek
298k odsłon
2827 odsłon

Wróżby, trygramy i heksagramy

Trygramy z nazwami i reprezentującymi je siłami
Trygramy z nazwami i reprezentującymi je siłami
Wykop Skomentuj12

 

Nawet najwięksi sceptycy, od czasu do czasu, lubią zaglądnąć do horoskopu, czy pozwolą sobie powróżyć.

Legendarny praojciec i ujarzmiciel przyrody, półbóg Fuxi przysłużył się w opanowaniu zastosowania trygramów.

Podczas połowu ryb, nagle z głębiny rzeki wynurzył się smok pod postacią hipopotama, którego skóra była pokryta tajemniczymi znakami. Było ich osiem, a wspólną ich cechą było to, że każdy z nich składał się z trzech całych lub w połowie przerwanych kresek. Wszystkie znaki wyczerpywały kombinację potrójnego, przemiennego ułożenia linii ciągłych i/lub przerwanych. Fuxi musiał szybko zapamiętać konfigurację znaków, bo w każdej chwili hipopotam mógł się ponownie zanurzyć w nurcie rzeki.

I tak półbóg posiadł tajemnicę magicznych znaków, za pomocą których można przedstawić wszystko co istnieje, co istniało i co będzie istnieć we wzajemnych oddziaływaniach. Dzięki tym znakom można poznać wolę bogów i przeznaczenie człowieka, przewidywać zmiany jakie nastąpią u ludzi i w przyrodzie.

Kreski ciągłe są symbolem aktywnej, męskiej energii yang, natomiast przerwane po środku – biernej, żeńskiej energii yin.

Gdy Fuxi przeanalizował otrzymany od bogów dar, wezwał do siebie kilku najstarszych i najbardziej doświadczonych mężczyzn swojego szczepu i opowiedział o przygodzie nad rzeką, jednocześnie wtajemniczając w znaczenie świętych znaków zesłanych z Nieba.


Kreski zawarte w każdym znaku stawia się od dołu, co oznacza, że najniższa kreska jest pierwszą, a najwyższa trzecia – ostatnią.

Najważniejszy znak to trzy ciągłe kreski, stanowi największe stężenie męskiej siły yang, nazywany Qian, jest symbolem okrągłego Nieba w przyrodzie oraz władcy i ojca rodziny.

Kolejny, to trzy przerywane kreski, symbol największej koncentracji żeńskiej siły yin, nazywany Kun, reprezentuje kwadratową Ziemię w przyrodzie, a w społeczeństwie matkę.

Następny, to gdy najniższa kreska jest ciągła, a dwie następne przerywane. Nazywany Zhen, jest personifikacją najstarszego syna, a w przyrodzie symbolem piorunów.

Przeciwieństwem jego jest trygram Xun, gdzie najniższa kreska jest przerywana, a kolejne ciągłe. Oznacza najstarszą córkę, a w przyrodzie drzewa i deszcz.

Trygram Kan ma pośrodku linię ciągłą, czyli męska, a na górze i dole przerywane, czyli żeńskie. Jest symbolem drugiego, według starszeństwa syna, a w przyrodzie reprezentuje wodę i księżyc.

Jego odwrotność , Li, tzn. gdy kreska środkowa jest przerywana, jest symbolem drugiej córki w rodzinie, a w przyrodzie ognia i słońca.

Ostania grupa trygramów to, gdy pierwsze dwie kreski są przerywane (Gen) – to symbol najmłodszego syna oraz gór. Jego odwrotność, gdy dwie pierwsze są ciągłe (Dui) – to symbol najmłodszej córki oraz błot głębinowych i przybrzeżnych.

Trygramy oznaczają w czasoprzestrzeni wszystko to co jest najpotrzebniejsze do współdziałania, funkcjonowania i uzupełniania relacji wszystkich elementów i czynników występujących w naturze. Najpotężniejsze we wszechświecie są Niebo i Ziemia, a ponadto Słońce, Księżyc oraz deszcze i pioruny. Dzięki ich wzajemnemu oddziaływaniu dokonują się niezliczone przemiany w przyrodzie, które mają swoje umocowanie w oddziaływaniu męskich sił yang oraz żeńskich sił yin. Natomiast na Ziemi niezbędnymi są ogień, woda, góry i błoto. A co się tyczy ludzi, najważniejszy jest ojciec i matka oraz przestrzeganie starszeństwa wśród rodzeństwa.


Gdy plemienni starcy przemyśleli właściwości świętych trygramów, Fuxi mógł przystąpić do wyjaśnienia jak można wykorzystać tę wiedzę, odczytując wolę bogów i przyszłość ludzi. Do glinianego dzbana wrzucił dwa rodzaje gałązek krwawnika (roślina lecznicza), gdzie część z nich była ponacinana. Pokłonił się bogom, a w słowach modlitwy zadał nurtujące go pytanie. Po czym kolejno wyciągał po jednej gałązce krwawnika, układając od dołu, jedną po drugiej, aż uzyskał jeden z ośmiu już znanych trygramów. I to była symboliczna odpowiedź bogów na zadane pytanie. Najpierw sens wróżby tłumaczył sam Fuxi, aż starcy przyswoili treść, znaczenie i interpretację wyroków boskich. W późniejszych latach umiejętność tę przekazywano z pokolenia na pokolenie i tylko nielicznym, specjalnie wybranym i wykształconym osobom.

Ponieważ trygramy były bardzo proste, więc bardzo szybko okazało się, że nie wystarczają dla uzyskania pełnej przepowiedni. Wówczas nad wcześniej ułożonym symbolem, powyżej dokładano jeszcze jeden. Połączone w ten sposób pary utworzyły 64 magiczne znaki zwane heksagramami, składające się z sześciu kolejnych ciągłych lub przerywanych linii.

Owe 64 heksagramy stały się podstawą najstarszej chińskiej księgi wróżbiarskiej, słynnej konfucjańskiej Księgi przemian  (Yijing) zwanej również I-cingiem, I-chingiem czy I-kingiem.

Wykop Skomentuj12
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale