6 obserwujących
89 notek
104k odsłony
490 odsłon

Spór sędziego Stanisława Biernata z Prezydentem Andrzejem Dudą

Wykop Skomentuj11

Sędzia Stanisław Biernat odpowiada na zarzuty prezydenta. Andrzej Duda stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny naruszył konstytucję, kiedy w 2014 roku zgodził się na podwyższenie wieku emerytalnego Polaków. Sędzia Biernat był wówczas wiceprezesem TK 1.

Stanisław Biernat przypomniał prezydentowi, że w tej sprawie 5 lat temu Andrzej Duda był przedstawicielem inicjatorów postępowania. Zdaniem sędziego, ostatnia wypowiedź prezydenta może być przejawem – tu cytat – "mocno spóźnionego odreagowania tego, że Trybunał nie zgodził się ze zdaniem wnioskodawców." 

W środę (3 lipca 2019 r), podczas spotkania w Lwówku Śląskim, Andrzej Duda tak mówił o wyroku TK z 7 maja 2014 r. - Nie mam żadnych wątpliwości, że naruszono konstytucję także w działalności Trybunału Konstytucyjnego, kiedy orzekał, że podwyższenie wszystkim Polakom wieku emerytalnego wbrew ich woli jest zgodne z Konstytucją, bo tak orzekł - ocenił prezydent. 

- Czy to był Trybunał, który działał dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa? Czy dla jakiejś wąskiej kasty rządzącej, która wtedy akurat miała taki interes? To ja już myślę, że każdy sam sobie odpowie na to pytanie - mówił Duda.

Szanowny panie Stanisławie Biernacie - były sędzio Trybunału Konstytucyjnego. Powinien pan pamiętać, że zgodnie z art. 4. ust. 1. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”. 

Powinien pan przy tym pamiętać ze służyć wiernie Narodowi jest na pierwszym miejscu. 

Dlatego też, jeżeli wspomniany wyrok był i jest sprzeczny z wolą Narodu, to wszelkie dywagacje na ten temat są nic nie warte. Zapomniał pan o rzeczy najważniejszej, ze macie wiernie służyć narodowi. 

Jako wzorzec kontroli TK przyjął dwa akty prawne. Jeden mający rangę prawa krajowego – tj. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), drugi – akt prawa międzynarodowego - Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego przyjęta w Genewie 28 czerwca 1952 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 93, poz. 775). 

Połączone wnioski Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył w pełnym składzie, tj. 14 sędziów. Rozprawa trwała dwa dni. Podjęta decyzja nie zapadła jednogłośnie, aż sześciu sędziów zdecydowało się na zgłoszenie zdania odrębnego.

Stwierdził pan, że stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet było przewidziane na 27 lat, ale uchyla się pan od prawdy, że  zgodnei z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) od 1 stycznia 2013 r. powszechny wiek emerytalny ulega stopniowemu wydłużaniu do 67 lat. Proces wydłużania wieku emerytalnego polega na tym, że co cztery miesiące podwyższany jest o 1 miesiąc. Ostateczne wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat nastąpi dla mężczyzn - nie w ciągu pokolenia ale zaledwie kilku lat - już w 2020 r.

Panie Stanisławie Biernacie - były sędzio Trybunału Konstytucyjnego, powołuje się pan na akty prawa międzynarodowego, ale zataja pan, że w mężczyzna w Polsce żyje znacznie krócej (do 7 lat) aniżeli w innych państwach. Kobiety zresztą też.

image

Zataił pan również, że od 2 lat przeciętne trwanie życia w Polsce skraca się. Zataił pan, że jest to spowodowane jakością życia, a w szczególności fatalną jakością opieki zdrowotnej. Idąc pana tokiem rozumowania, to stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego i skracanie trwania życia w Polsce doprowadziłoby do tego, że Polacy umieraliby przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Powołuje się pan na uzasadnienie wyroku liczące 98 stron, jak również stenogram rozprawy, liczący 143 strony. Jeżeli wyrok ten jest sprzeczny z wolą Narodu, Narodu któremu ślubował pan wiernie służyć, to wszystkie te 98 stron uzasadnienia są warte tyle, żeby je wrzucić do niszczarki. 

Sędzia Stanisław Biernat w swoim oświadczeniu także zadał kilka pytań. Jedno z nich to nawiązanie do zarzutu i porównania sędziów do "kasty rządzącej".   

- Jaka to wąska kasta wtedy akurat miała interes w wydaniu określonego wyroku? Jaki interes? Co to znaczy "wtedy" w odniesieniu do systemowej reformy emerytalnej rozłożonej na wiele lat; warto przypomnieć, że stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet było przewidziane na 27 lat, a więc na całe pokolenie - pyta ówczesny wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Panie Stanisławie Biernacie - były sędzio Trybunału Konstytucyjnego, gdyby pan faktycznie wypełnił uroczyste ślubowanie, gdyby służył wiernie Narodowi, to z pewnością poznałby pan odpowiedź na to pytanie. Tą wąską kastą, która miała interes w wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 roku (sygnatura akt K 43/12) jest ta sama wąska kasta, która zrobiła "skok na OFE". 

Najbardziej istotną rzeczą jest, że okazaliście nam pogardę i podważyliście w ten sposób zaufanie Narodu do organów państwowych, zaufanie które jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Zaufanie społeczeństwa, które na skutek takich właśnie działań wymiaru sprawiedliwości jest na poziomie zaledwie 25%. Nic z tego zrozumieć nie jesteście w stanie, w szczególności pan nie jest w stanie tego ogarnąć. 

1. https://wiadomosci.wp.pl/sedzia-biernat-odpiera-zarzuty-prezydenta-chodzi-o-naruszenie-konstytucji-6399555735672449a


P.S. Załatwił fortunę Rzeplińskiemu, trybunał płacił za jego orzeczenia, nie złożył oświadczenia majątkowego! TOP 10 wpadek sędziego Biernata

https://wpolityce.pl/polityka/353575-zalatwil-fortune-rzeplinskiemu-trybunal-placil-za-jego-orzeczenia-nie-zlozyl-oswiadczenia-majatkowego-top-10-wpadek-sedziego-biernata

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1069452,za-pieniadze-tk-pisano-projekty-orzeczen-dla-sedziego-tulei.html

W sprawach tych sędzią sprawozdawcą był sędzia Biernat.

Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo