46 obserwujących
457 notek
305k odsłon
657 odsłon

Geotermia na głowie. Magazyn energii

Wykop Skomentuj21

Wstęp

Notka z 19 listopada 2019 pt. Geotermia w nowym kapeluszu informuje o sporych dotacjach NFOŚiGW przeznaczonych dla inwestycji w geotermię z uprzywilejowaniem zakładów hybrydowych z pozyskaniem energii elektrycznej z wydobywanych wód. Inspiracją do napisania tej notki był artykuł pt.Ciepłownie muszą poprawić efektywność energetyczną, do którego link znajduje się w tamtej notce. Kapelusz z funduszami został wystawiony na widok publiczny i za jakiś czas będzie już wiadomo kto, gdzie i za ile będzie realizował projekty geotermalne. W notce tej podałam także linki do serii swoich notek o geotermii w Polsce oraz w innych krajach. 

Kolejne trzy notki zatytułowane Geotermia na głowie mają podtytuły:  1. Wstęp,  2. Dokonania,  3. Bomba. Zawarte są w nich podstawowe dane naprowadzające moje myślenie na nowe tory. Dostrzegłam nagle znane mi z poszukiwań naftowych skały zbiornikowe występujące wśród skał uszczelniających jako magazyny energii elektrycznej pozyskiwanej w nadmiarze z wiatru oraz fotowoltaiki. Zdałam sobie także sprawę, że pomysł ten przekreśla moje niedawne myślenie, że obszar wychłodziska pod ciepłownią w Stargardzie, utworzonego po zamianie otworu wydobywczego na chłonny jest stracony. Teraz wiem, że obszar ten  może być wykorzystywany energetycznie bezterminowo w wyniku uzupełniania energii cieplnej energią z zewnątrz w okresach nadprodukcji energii z innych OZE. 

Cechy dodatnie magazynów energii w skałach zbiornikowych 

Dlaczego uważam magazynowanie energii w górotworze za jeden z najlepszych i najpilniejszych kierunków badawczych w dobie realnej dekarbonizacji energetyki? Wszystkie magazyny budowane na powierzchni ziemi podgrzewają atmosferę ciepłem traconym. Magazynowanie energii w górotworze zatrzymuje ciepło tracone w każdym cyklu ładowania i odbioru. Ciepło to gromadzone wokół działających magazynów może być użyteczne dla przyszłych pokoleń. Nie przewiduję, aby strumień energii oddawanej przez ziemię zmienił się istotnie w ciągu np. wieku. Wszystko to trzeba będzie na bieżąco badać i ekstrapolować w przyszłość.  

Lokując energię w górotworze o temperaturach kilkudziesięciu stopni Celsjusza, oszczędzamy duże ilości energii potrzebnej do nagrzania "złoża" występującego na powierzchni. Napełnianie i odbiór energii z magazynów utworzonych w znanych skałach zbiornikowych jest, w moim przekonaniu, podobne do działających od dziesięcioleci magazynów gazu. Ma dodatkową przewagę, nie wymaga istnienia pułapki (ukształtowania stropu w formie kopuły).  

Zakłady geotermalne i magazyny energii 

Budowa magazynów energii w obrębie obszarów górniczych pracujących w Polsce zakładów geotermalnych powinna stać się priorytetem dla głównego właściciela tych zakładów - Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Pilotażowy magazyn energii cieplnej powinien powstać pomiędzy  otworem wydobywczym i chłonnym w Pyrzycach, dysponujących wieloletnimi danymi eksploatacyjnymi. Jeśli ta lokalizacja nie będzie mogła być wykorzystana z przyczyn zależnych od przyrody lub ludzi, pierwszy magazyn można będzie zlokalizować w dowolnej lokalizacji z uwzględnieniem danych geologicznych, zaludnienia, farm wiatrowych szukających magazynów na energię w szczytach. Nie widzę przeszkód, aby budową i eksploatacją magazynów energii w górotworze oraz zakładów geotermalnych zlokalizowanych na jednym obszarze górniczym zajęli się energetycy "klastrowi". Przy takim podejściu możliwe będzie wykorzystanie rozproszonej energii cieplnej z magazynów w ciepłownictwie w obszarach o niskim gradiencie geotermicznym po upływie dziesiątków lat istnienia magazynu. 

Niezależna kolejność budowy magazynów energii i zakładów geotermalnych przyspieszy wykorzystanie synergizmu trzech źródeł pozyskania energii: wiatru, słońca i ciepła ziemi. 


Cytat ze Słownika języka polskiego: 

Synergizm «współdziałanie różnych czynników, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań»Wykop Skomentuj21
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka