33 obserwujących
706 notek
391k odsłon
423 odsłony

OGRANICZONA REDYSTRYBUCJA - FUNDAMENTEM DEMOKRACJI...

Wykop Skomentuj32

Przegrana Koalicji Europejskiej wywołała kolejną falę zarzutów, formułowanych przez stronę przegraną pod adresem strony zwycięskiej, rządzącej Polską od prawie 4 lat,  pod ogólnym hasłem: ROZDAWNICTWA. Myślę, że najwyższy czas przyjrzeć się zjawiskom i procesom kryjącym się za tym hasłem, koncentrującym niemal cały KRYTYCYZM opozycji totalnej wobec jej politycznych rywali. Od razu zaznaczę, że jestem świadom tego, że podejmuję ryzyko zawodowe, gdyż prowokuję ściągnięcie na siebie ataku wszystkich myślących neo-liberalnie ekonomistów, politologów i socjologów. Ale już w tym momencie chciałbym zwrócić ich uwagę na fakt, że pojęcia DYSTRYBUCJI I REDYSTRYBUCJI - zastępowane w publicystyce pojęciami "rozdawnictwo" czy "TRANSFERY SOCJALNE" - jest i powinno być jednym z elementarnych i nośnych pojęć ekonomii politycznej lub/i teorii makro-struktury społecznej. Zapomina się o tym, kładąc nadmierny nacisk w tych teoriach na pojęcia "PRODUKCJA" i "KONSUMPCJA"...

Starałem się to pokazać w opublikowanej pięć lat temu książce pt. "Instytucje i organizacje", w której punktem wyjścia myślenia o problemach makro-społecznych i makro-ekonomicznych są właśnie rozważania o SPOŁECZNEJ DOSTĘPNOŚCI DÓBR I USŁUG, która to dostępność stanowi właśnie rezultat procesów dystrybucji i redystrybucji. Kształtuje ona struktury społeczne, w tym - STRUKTURĘ KLASOWO-WARSTWOWĄ, nadbudowany nad nią SYSTEM POLITYCZNY, a w sumie - przesądza w poważnym stopniu o TOŻSAMOŚCI USTROJU, w którego ramach żyje i funkcjonuje dana ludzka zbiorowość (społeczeństwo, naród).

Istotnym ELEMENTEM czy ASPEKTEM tej tożsamości jest STOPIEŃ UOBYWATELNIENIA, czyli poziom realizacji UPRAWNIEŃ OBYWATELSKICH: CYWILNYCH, POLITYCZNYCH, SOCJALNYCH  oraz PRAW MNIEJSZOŚCI. Realizacja WSZYSTKICH tych uprawnień pozwala nazywać dane społeczeństwo DEMOKRATYCZNYM, a ustrój, w którym są one realizowane - DEMOKRACJĄ.

O ile prawa cywilne, polityczne oraz prawa mniejszości są (mogą być) bezpośrednią pochodną systemu polityczno-prawnego, ukształtowanego głównie przez AKSJOLOGIĘ USTROJOWĄ i GRĘ SIŁ POLITYCZNYCH,  o tyle uprawnienia socjalne i socjalny aspekt uobywatelnienia stanowi w poważnym stopniu rezultat działania MECHANIZMÓW RYNKOWYCH, które funkcjonują według WARTOŚCI I NORM PRAGMATYCZNYCH, ogromnie różnicujących dostęp do DÓBR i USŁUG, na czele z PRACĄ,  ZATRUDNIENIEM i PŁACĄ oraz ich "pochodnymi". Norma SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, mniej lub bardziej akceptowana przez we współczesnych społeczeństwach, wymusza więc podejmowanie przez współczesne państwa DZIAŁAŃ  KORYGUJĄCYCH (KOREKCYJNYCH), wśród których na czoło wysuwa się właśnie REDYSTRYBUCJA...

W XX wieku pojawiło się kilka modeli działania MECHANIZMÓW i STRUKTUR REDYSTRYBUCYJNYCH.

Najbardziej skrajnym był system bolszewicko-komunistyczny, w którym ZLIKWIDOWANO RYNEK, a w każdym razie zminimalizowano działanie jego mechanizmów i wprowadzono mechanizmy redystrybucyjne w "CZYSTEJ POSTACI", pod znanym hasłem "GRABCIE NAGRABIONE". Pozwolił on na przeprowadzenie jednowymiarowej, głównie militarno-kosmicznej modernizacji byłego Związku Sowieckiego, przy jej ogromnych kosztach, które spowodowały wyczerpanie jego możliwości po mniej więcej 50 latach.

Prawie równie skrajnym był system faszystowski, w wydaniu włoskim i niemieckim, w których pojawiły się elementy PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO, które jednak trwały niedługo wskutek zaangażowania się tych systemów (i państw, w których one powstały) w mniej lub bardziej wyczerpujące wojny, co doprowadziło do ich unicestwienia.

Oczywiście, oba powyższe systemy radykalnie ograniczyły lub zdeformowały prawa cywilne i polityczne swoich "obywateli" (poddanych), nie mówiąc o prawach mniejszości, które zostały w nich zniszczone lub wygnane.

Trzecim modelem zastosowania mechanizmów i struktur redystrybucyjnych było tzw. PAŃSTWO OPIEKUŃCZE (nazywane też PAŃSTWEM DOBROBYTU albo SOCJALNYM), które zostało zrealizowane we większości krajów Europy Zachodniej i Północnej, Kanadzie i Australii, i którego GŁÓWNE ELEMENTY WCIĄŻ TRWAJĄ, mimo pewnego osłabienia pod wpływem ideologii neo-liberalnej.

Rozbudowując UPRAWNIENIA SOCJALNE, państwa te zachowały PRAWA CYWILNE, POLITYCZNE i PRAWA MNIEJSZOŚCI, co przesądziło o utrzymaniu przez nie swej DEMOKRATYCZNEJ TOŻSAMOŚCI i CYWILIZACYJNEJ ATRAKCYJNOŚCI, aż do chwili obecnej...Wykop Skomentuj32
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka