33 obserwujących
725 notek
410k odsłon
  1232   0

PRZEWAGA STRATEGII (PIS i ZP) NAD MANEWRAMI I TRIKAMI TOTALNEJ OPOZYCJI..

To jest zjawisko trochę nietypowe, bo na ogół rządzące ugrupowania w miarę upływu czasu tracą swoją moc, zasoby (głównie ludzkie), reputację i poparcie społeczne; tak np. było z aliansem PO-PSL, gdy nawet taki średnio rozgarnięty obserwator polityczny jak niżej (i wyżej) podpisany zauważał, z kilkuletnim wyprzedzeniem, że ten sojusz chyli się do upadku, podczas gdy jego "eksperci", na czele z Michnikiem, Markowskim i Krzemińskim nie brali pod uwagę przegranej popieranego przez nich obozu. Skąd się bierze to moje przekonanie, jeśli nie z MYŚLENIA ŻYCZENIOWEGO czyli CHCIEJSTWA, która to choroba na trwale zagnieździła się w tzw. opozycji totalnej, pozbawiając ją zdolności formułowania trafnych diagnoz i prognoz politycznych...

Otóż znajduję kilka argumentów na poparcie mojej tezy (hipotezy?) dobitnie sformułowanej w tytule mojej notki.

Pierwszy argument sprowadza się do tego, że obozowi Zjednoczonej Prawicy udaje się zachować IDEOWĄ i "OPERACYJNĄ"  CIĄGŁOŚĆ działań i programów, które dają się ulokować w ramach ideologii SPOŁECZNEGO (NARODOWEGO?) SOLIDARYZMU, a przy tym noszą konkretny, wymierny dla milionów Polek i Polaków, charakter.

W warstwie socjalnej zbliżają one Polskę do Europy, szczególnie Północnej, a w wymiarze ideowym - do krajów i coraz bardziej popularnych ruchów konserwatywnych, nie tylko w Europie (USA, Brazylia); Polska lokuje się w "modnej" i chyba przyszłościowej fazie ewolucji  systemów i ruchów politycznych. Nie chroni to, oczywiście, naszego kraju i PiS-u od gwałtownych ataków ze strony ugrupowań i "autorytetów" liberalno-lewicowych, reprezentujących INTERESY WARSTW UPRZYWILEJOWANYCH Europy i innych kontynentów. Praktyka społeczno-polityczna PiS jest słusznym wyborem w obliczu narastających od lat NIERÓWNOŚCI lub wręcz PRZEPAŚCI BYTOWO-MAJĄTKOWYCH, które kiedyś stanowiły przedmiot zainteresowania i oporu ugrupowań i ruchów lewicowych, a ostatnio zostały przez nie zarzucone na rzecz problematyki obyczajowej.

Drugi argument działający na rzecz strategii polityczno-społecznej i ekonomicznej PiS-u i Zjednoczonej Prawicy to umiejętność unikania niewygodnych czy wręcz szkodliwych sojuszy i sojuszników, wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno z prawej strony, jak i ze strony centrowo-liberalnej. To odróżnia obecne rządy PiS-u od poprzednich, z lat 2005-7, sprzyjając ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI i WIARYGODNOŚCI tej formacji politycznej  i utrzymaniu względnej stabilności wyników sondaży przedwyborczych w odniesieniu do ZP. Te cechy PiS-u i ZP odróżniają korzystnie te ugrupowania od mętnych i nieustabilizowanych tożsamości większości ich liczących się rywali.

Trzecia właściwość formacji Zjednoczonej Prawicy, przemawiająca na rzecz jej optymistycznej przyszłości politycznej to jej WZGLĘDNA SPÓJNOŚĆ IDEOWA i "OPERACYJNA", która utrzymała się i sprawdziła w okresie kilku lat, mimo pewnych napięć pomiędzy obozem rządowym i prezydenckim, w związku z przygotowaniem i realizacją reformy systemu sprawiedliwości, w rezultacie których reforma ta została zrealizowana tylko częściowo.

Czwartym czynnikiem "konkurencyjnej przewagi" obozu ZP nad jej politycznymi rywalami jest dysponowanie  PROJEKTEM PRZYSZŁOŚCI naszego Kraju. Istotą PROJEKTU wdrażanego przez ten obóz jest POŁĄCZENIE RYNKU I PAŃSTWA, jako dwóch głównych REGULATORÓW ŻYCIA GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO. Projekt ten, realizowany w Polsce przez ponad trzy ostatnie lata, oznacza UCIECZKĘ POLSKI I POLAKÓW DO PRZODU,  przed WIDMEM PROSTACKIEGO NEOLIBERALIZMU, KRĄŻĄCYM NAD EUROPĄ i POLSKĄ, w coraz bardziej śmiertelnym locie...

Głównym WYMIAREM tego projektu jest ODBUDOWA PAŃSTWA, rozumianego jako:

SYSTEM REDYSTRYBUCYJNY, zorientowany na gromadzenie środków niezbędnych dla przywrócenia  mu FUNKCJI ROZWOJOWYCH, OPIEKUŃCZYCH i OBRONNYCH, okrojonych w poprzedniej fazie jego istnienia;

SYSTEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, mający na celu przywrócenie Polakom poczucia, że są RÓWNI w OBLICZU INSTYTUCJI I INSTANCJI PRAWNYCH, czego brakowało ogromnej większości "obywateli" III RP;

SYSTEM INSTYTUCJI KULTURY i EDUKACJI, zdolnych do przywracania i utrwalania PAMIĘCI HISTORYCZNEJ i POSTAW PATRIOTYCZNYCH POLAKÓW, "rozmywanych" przez dziesięciolecia dominacji PEDAGOGIKI WSTYDU w MEDIACH, znajdujących się w większości pod kontrolą, finansową i merytoryczną, ich zagranicznych właścicieli;

To są, oczywiście, tylko zasadnicze kierunki tych działań, które dają Polsce szanse UCIECZKI DO PRZODU, przed problemami, które stoją przed wieloma krajami i państwami dzisiejszej Europy i Świata; realizując zarysowany wyżej projekt uzyskaliśmy względem nich KILKA LAT PRZEWAGI.

Lubię to! Skomentuj77 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka