247 obserwujących
1091 notek
1993k odsłony
  230   3

Bon mot Departamentu Stanu

image


"Ten projekt wywołałby nieodwracalne szkody zarówno dla Żydów jak i nie-Żydów, praktycznie wygaszając roszczenia o restytucję i rekompensatę mienia odebranego podczas Holokaustu, które później zostało znacjonalizowane podczas okresu władzy komunistów" - powiedziała Wysłanniczka Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu Cherrie Daniels na wirtualnej konferencji zorganizowanej przez Światową Organizację ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO)."

https://www.salon24.pl/newsroom/1154118,usa-zrobily-co-chcial-izrael-stanowisko-departamentu-stanu-ws-polskiej-ustawy


Pani Daniels sama nie wie, jak fantastyczne fundamenty położyła pod ewentualną polską odpowiedź:


"Poland notes with concern the statement of Ms Cherrie Daniels, the US State Department  Special Envoy for Holocaust Issues, which appears to introduce division of Polish citizens into Jews and non-Jews, with an underlying suggestion that the same legal system cannot apply to both.

Such division would not only be racist and antisemitic, but also highly illegal under the Constitution of Poland, which provides for the equality of all citizens before the law, identically to the Constitution of the United States.

Ms Daniels should be reminded that the best known historical example of separating citizens of a state into categories of Jews and non-Jews, and applying different legal rights and obligations to both is to be found in the Nuremberg Laws of the German Third Reich, introduced in 1935.

It should also be remembered that the United States did not protest the introduction of these laws and did not withdraw the American team from the 1936 Berlin Olympics to convey disapproval.

In view of her exceptional tone deafness in calling for different laws for Jews and non-Jews in Poland, and thus effectively supporting an act of racial segregation, Ms Daniels should resign."


Polska odnotowuje z niepokojem oświadczenie p. Cherry Daniels, Specjalnej Wysłanniczki Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu, które wydaje się wprowadzać podział obywateli polskich na Żydów i nie-Żydów. U podstaw takiego podziału znajduje się sugestia, że ten sam system prawa nie może odnosić się do obu grup.

Taki podział byłby nie tylko rasistowski i antysemicki, ale również całkowicie nielegalny na gruncie Konstytucji RP, która zapewnia wszystkim obywatelom równość wobec prawa, identycznie jak Konstytucja Stanów Zjednoczonych.

Należy przypomnieć pani Daniels, że najlepszy znany przyklad historyczny podziału obywateli państwa na Żydów i nie-Żydów, których prawa i obowiązki stają się odmienne, zapewniają tzw. ustawy norymberskie Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, wprowadzone w roku 1935.

Należy także przypomnieć, że Stany Zjednoczone nie protestowały przeciwko wprowadzeniu tych ustaw, a także nie wycofały swojej ekipy z Olimpiady 1936 roku w Berlinie dla zaznaczenia swego niezadowolenia.

Ze względu na wyjątkową głuchotę polityczną przejawioną formułowaniem wezwań o odmienne prawo dla Żydów i nie-Żydów w Polsce, co byłoby efektywnie aktem segregacji rasowej, pani Cherrie Daniels powinna zrezygnować ze swego stanowiska.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale