169 obserwujących
3169 notek
3384k odsłony
2430 odsłon

Wyraźne obniżenie poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi o blisko 50%

Wykop Skomentuj101

1. W tych dniach ministerstwo finansów opublikowało komunikat, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat, nastąpiło bardzo wyraźne obniżenie poziomu długu publicznego w relacji do PKB (w roku 2017 również nominalnie), ale co niezwykle ważne dla wydatków z budżetu państwa, także kosztów jego obsługi.


Z komunikatu wynika, że dług publiczny w relacji do PKB zmalał z poziomu 54,2% na koniec 2016 roku do 50,6% w na koniec 2017 roku i według prognozy ma spaść do poziomu 49,2% na koniec 2018 roku, jeżeli jednak deficyt budżetowy będzie wyraźnie niższy od planowanego do dług publiczny w relacji do PKB spadnie zdecydowanie poniżej 49%.


Jak wynika także z danych ministerstwa finansów bardzo wyraźnie spadają także koszty obsługi długu publicznego, jeszcze w roku 2013 wynosiły one 40,5 mld zł co stanowiło wtedy aż 15% wszystkich wydatków budżetu państwa (wydatki te wyniosły 271 mld zł), a w roku 2018 wyniosą tylko 28 mld zł tj. 9,2% wszystkich wydatków budżetu państwa (wydatki te mają wynieść 302 mld zł).


Tak wyraźne obniżenie kosztów obsługi długu publicznego z jednej strony wynika z spadku poziomu długu publicznego w relacji do PKB, z drugiej strony z wyraźnego obniżenia oprocentowania papierów wartościowych (obligacji i bonów), które emituje Skarb Państwa dla jego obsługi.


2. Przypomnijmy, że na początku listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował komunikat, z którego wynika, że deficyt sektora finansów publicznych na koniec 2018 roku w Polsce nie przekroczy 0,3% PKB, a w konsekwencji dług publiczny spadnie poniżej 50% PKB.


Oznacza to, że zdaniem MFW, deficyt ten zostanie obniżony w tym roku o ponad 1 pkt. procentowy w stosunku do rekordowego roku 2017 kiedy to wyniósł 1,4% PKB i także był najniższy od wielu lat.


Jednocześnie MFW przewiduje znaczne ograniczenie tzw. deficytu strukturalnego tj. deficytu uwzględniającego wpływ cyklu koniunkturalnego do najniższego w historii poziomu wynoszącego 1,25% PKB.


Jak podkreślił MFW, tak znacząca poprawa sytuacji w sektorze finansów publicznych jest możliwa mimo znaczącego wzrostu wydatków budżetowych w 2018 roku na cele społeczne w tym przeznaczenie blisko 24 mld zł na program Rodzina 500 plus i około 10 mld zł w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.


3. Także według ministerstwa finansów realizacja budżetu państwa za 2018 rok potwierdza, że możliwe jest, aby deficyt sektora finansów publicznych za ten rok był niższy od 1% PKB, a to oznaczałoby, że Polska zbliży się do tzw. średniookresowego celu budżetowego 1% PKB w ujęciu strukturalnym (a więc po eliminacji wpływu koniunktury na poziom dochodów i wydatków budżetowych), wynikającego z unijnego paktu fiskalnego.


Jak podał, bowiem ostatnio wiceminister Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską, dochody podatkowe w roku 2018 znacząco przekroczą kwotę zaplanowaną w budżecie, niższe będą także wydatki od tych planowanych, w konsekwencji deficyt budżetu państwa na koniec roku będzie spadnie poniżej 50% planowanego, czyli najprawdopodobniej będzie wyraźnie niższy od 20 mld zł (deficyt budżetowy zaplanowano na poziomie 41,5 mld zł).


Niższe jest także wykonanie wydatków na przykład w zakresie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS zrezygnował do września z 8 mld zł dotacji do FUS, a do końca roku ta kwota będzie jeszcze wyższa), wyraźnie niższe są także koszty obsługi długu publicznego, do września o 7,5 mld zł (na skutek spadku oprocentowania polskich obligacji, spowodowanego coraz lepszymi ocenami polskiej gospodarki i finansów publicznych przez agencje ratingowe).


W konsekwencji wyraźnie niższe będzie wykonanie planowanego deficytu budżetowego przełoży się także na niższy niż planowano deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny w relacji do PKB.


Jeżeli okaże się także na koniec 2018 roku, że finanse sektora samorządowego będą zrównoważone, to prognoza MFW dotycząca deficytu całego sektora finansów publicznych, może okazać się trafna.

Wykop Skomentuj101
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka