169 obserwujących
3202 notki
3416k odsłon
516 odsłon

Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce będą się utrzymywać także w 2019 roku

Wykop Skomentuj50

1. W tych dniach ukazał wywiad głównego ekonomisty banku PKO BP Piotra Bujaka dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym prognozuje on główne trendy w polskiej gospodarce w roku 2019.


Nie ma jeszcze głównych danych makroekonomicznych, które pozwoliłyby na podsumowanie roku 2018 (pełne dane dotyczą jego III kwartałów), choć z dużym prawdopodobieństwem należy przypuszczać, że wzrost gospodarczy w całym roku, przekroczył on 5% PKB.


Piotr Bujak przewiduje, że w 2019 roku, pozytywne tendencje w polskiej gospodarce będą kontynuowane, wzrost PKB będzie znaczący, (choć niższy niż w 2018 roku), sytuacja na rynku pracy stabilna, przy bardzo niskim bezrobociu, deficyt budżetowy i deficyt sektora finansów publicznych także niskie, inflacja zdecydowanie poniżej celu wyznaczonego przez NBP.


2. Główny ekonomista PKO przyznaje, że polska gospodarka poddana lekkim negatywnym wpływom czynników międzynarodowych, wśród których wymienia wyraźne pogorszenie koniunktury międzynarodowej, w szczególności gospodarki niemieckiej, która w III kwartale poprzedniego roku odnotowała nawet niewielki spadek PKB w stosunku do roku 2017.


Zaznacza jednak, że w ostatnich 3 latach, Polskę udało się przygotować na turbulencje zewnętrzne, głównie poprzez poważne ograniczenie (w zasadzie likwidację) deficytu sektora finansów publicznych, oraz poważną redukcję zewnętrznej nierównowagi gospodarki.


Ma to głównie wyraz w znaczącej redukcji długu zagranicznego w relacji do PKB, który jeszcze w latach 2015-2016 był na poziomie 75% PKB, a na koniec III kwartału 2018 już na poziomie 64,9% PKB, a więc spadł o więcej niż 10 punktów procentowych.


3. Podkreśla także, że dodatkowymi zabezpieczeniami przed zagrożeniami zewnętrznymi jest duża stabilność systemu bankowego w Polsce w tym w szczególności dwóch największych banków polskich PKO BP S.A. i Pekao S.A.


Przypomnijmy, że na początku listopada poprzedniego roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) podał, że dwa największe polskie banki z wiodącym udziałem Skarbu Państwa, znalazły się na pierwszym i trzecim miejscu w UE, jeżeli chodzi o odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez ten Urząd.


Chodziło o PKO Bank Polski, w którym Skarb Państwa ma blisko 30% akcji (zajął pierwsze miejsce i niedawno odkupiony od Włochów przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju, Bank Pekao S.A (zajął trzecie miejsce).


Tzw. stres testy są organizowane cyklicznie przez EUNB i mają na celu zapewnienie organom nadzoru bankowego i uczestnikom rynku (głównie kredytobiorcom, posiadaczom depozytów) jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku niekorzystnych warunków gospodarczych (na przykład kryzysu gospodarczego i finansowego).


W stres testach udział wzięło 48 największych banków z krajów Unii Europejskiej i Norwegii, których aktywa obejmują około 70% aktywów europejskiego systemu bankowego, więc fakt, że w pierwszej trójce w UE są aż dwa największe polskie banki, zasługuje na szczególne podkreślenie.


4. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP, w związku z przewidywanym niskim poziomem inflacji, należy się spodziewać, że NBP nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych ani w 2019 roku, a także prawdopodobniej również w 2020 roku.


Napięcia na rynku pracy będą prawdopodobnie niższe niż w 2018 roku, ponieważ pojawiły się sygnały o obniżeniu popytu na pracę w niektórych branżach, a także przewidywany odpływ pracowników z zagranicy (głównie z Ukrainy) do Niemiec, ze względu na korzystne zmiany w prawie zatrudniana cudzoziemców w tym kraju, jednak zostanie przesunięty na rok 2020.


Utrzymywać się będzie stosunkowo wysoki poziom inwestycji w związku między innymi z faktem, że okres 2019-2020, to dwa ostatnie lata realizacji obecnej unijnej perspektywy finansowej, więc beneficjenci będą się spieszyć z ich realizacją.


To właśnie konsumpcja i inwestycje będą powodować, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 roku, będzie ustabilizowany i będzie się utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie.

Wykop Skomentuj50
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka