85 obserwujących
1341 notek
1031k odsłon
387 odsłon

Pandemiczna krzywda ludzi?

Wykop Skomentuj7

1. Aresztowanie seniorów

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf    par. 26 ust. 2a rozporządzenia
    Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:
    1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
    2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
    3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.


2. Wprowadzenie przytrzymania dla odmawiających szczepień

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1845

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-1845-t-j,17507739.html

Art.  36.  [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego]
1.  Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
2.  O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
3.  Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.
4.  Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.
5.  Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.
6.  Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.
7.  Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.
8.  Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby - bez jej zgody.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-1845-t-j,17507739.html


3. Bezkarność lekarzy

https://www.salon24.pl/u/kancermeister/1085348,ostateczne-rozwiazanie

Czeka na uchwalenie projekt ustawy, który zwalnia z odpowiedzialności lekarzy w przypadku naruszenia następujących paragrafów:

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 156. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 157. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Ergo:

  1. Seniorzy mają siedzieć w domach i z nich nie wychodzić.
  2. Nie poddający się szczepieniom mają być przytrzymani na polecenie felczera i zaszczepieni pod przymusem.
  3. Lekarze mają być zwolnieni z odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjentów.


Komentarze?

Serio?

Czy da się bardziej?

Tak.

Nie powiedzieli ostatniego słowa.

A poza tym.

Już szykują czyny.

Musimy być tylko spokojni.

I się nie rzucać.


A tu mój refleksyjny, metafizyczny tekst o pandemii. Nie "zmieścił się" na salonie, więc niełatwo go znaleźć: "Pandemia forever... "{LINK}

Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości