12 obserwujących
642 notki
1387k odsłon
1061 odsłon

Rządowy program badań profilaktycznych 40 Plus

Program Profilaktyka 40 Plus to pierwszy tak szeroko zakrojony program badań profilaktycznych w Polsce. Fot. Shutterstock
Program Profilaktyka 40 Plus to pierwszy tak szeroko zakrojony program badań profilaktycznych w Polsce. Fot. Shutterstock
Wykop Skomentuj12

Program Profilaktyka 40 Plus obejmie blisko jedenaście milionów Polaków od czterdziestego do sześćdziesiątego piątego roku życia.  

Jest to pierwszy tak szeroko zakrojony program badań profilaktycznych w Polsce.

Pacjent będzie mógł skorzystać z Pakietu 40 Plus:

- jeżeli ma od 40 do 65 lat

- bezpłatnie

- bez skierowania

- co pięć lat

Gdzie zrobić badania?

W ramach Program Profilaktyka 40 Plus lekarz oceni indywidualne czynniki ryzyka zachorowania na najbardziej rozpowszechnione choroby.

Badania będzie można wykonać w ramach medycyny pracy (w przypadku pracowników) lub w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla osób, które nie podlegają badaniom pracowniczym. 

W tym celu wykona badania krwi, w tym morfologię, glukozę oraz cholesterol, czyli parametry świadczące o stanie zdrowia.  

Jeśli w wyniku oceny stwierdzone zostaną czynniki ryzyka lub wyniki badań będą niepokojące, lekarz wykona bardziej szczegółowe badania laboratoryjne, EKG, USG lub skieruje na konsultację m.in. u kardiologa, diabetologa czy onkologa.

Program został przygotowany zgodnie z wytycznymi klinicznymi w obszarze kardiologii i onkologii oraz w oparciu o rozwiązania organizacyjne przyjęte m.in. w Wielkiej Brytanii.

– Program badań profilaktycznych skierowany jest do Polaków w wieku od czterdziestego do szęśćdziesiątego piątego roku życia – stwierdził Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Skorzystać z nich będą mogły wszystkie osoby, zarówno pracujące, jak i te, które prowadzą działalność gospodarczą lub są bez pracy, ale posiadają ubezpieczenie zdrowotne. – Do tej pory nigdy nie było w Polsce badań profilaktycznych przeprowadzanych na taką skalę. Wprowadzając pakiet badań 40 Plus chcemy na wczesnym etapie wykryć choroby cywilizacyjne - zdiagnozować je, gdy nie dają jeszcze żadnych niepokojących objawów –.wyjaśnił wiceminister.

Wczesne rozpoznawanie chorób

Program Profilaktyka 40 Plus nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy.

Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje prawie żadnych niepokojących oznak.

 Nowotwór w pierwszym okresie nie boli. Gdy pojawi się ból może być już za późno na całkowite wyleczenie. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, czasami już nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

badania, lekarz, onkologia
Program Profilaktyka 40 Plus nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Specjaliści medycyny pracy będą mogli przeprowadzić badania w ramach Profilaktyki 40 Plus w ramach obowiązkowych badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Pracownik kwalifikujący się do programu badań profilaktycznych otrzyma od pracodawcy wraz ze skierowaniem do lekarza medycyny pracy informację o możliwości udziału w Program Profilaktyka 40 Plus. 

– Wykorzystanie potencjału medycyny pracy gwarantuje wysoką zgłaszalność - podkreśla dr Paweł Wdówik, konsultant krajowy ds. medycyny pracy. – Ponieważ badania lekarskie przeprowadzane w ramach medycyny pracy są obowiązkowe, dlatego obejmują często osoby niekorzystające na co dzień z opieki zdrowotnej. Dziś w ramach medycyny pracy u niemal 12,5 mln pracowników co roku wykonuje się ponad 4,5 miliona badań. Lekarz medycyny pracy ma unikalną możliwość wykrycia zaburzeń w stanie zdrowia pracownika na ich wczesnym etapie.


Podstawowy pakiet badań

Podstawowy pakiet badań obejmie:

- morfologię;

- stężenie cholesterolu całkowitego i poziomu glukozy;

- pomiar tętna i ciśnienia tętniczego;

- określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

- zbadanie pacjenta przez lekarza;

- ocenę czynników wystąpienia u pacjenta chorób układu krążenia, onkologicznych lub cukrzycy.

W ramach pakietu podstawowego każdy Polak w wieku od czterdziestego do sześćdziesiątego piątego roku życia ma mieć wykonane badania krwi: w tym morfologię, cholesterol oraz glukozę.

Eksperci od lat zabiegali o włączenie morfologii do pakietu badań medycyny pracy. Podkreślali, że krew odzwierciedla to, co się dzieje w organizmie. Wykryte zaburzenia krwinek mogą być spowodowane przez choroby układu krwiotwórczego, w tym choroby nowotworowe. Obniżone pewne wartości mogą świadczyć o anemii.

Wprowadzenie do podstawowego pakietu badań profilaktycznych stężenia glukozy pozwoli wcześniej wykryć cukrzycę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Teraz w wielu przypadkach cukrzyca wykrywana jest za późno, bo na wstępnym etapie przebiega bezobjawowo, podobnie jak choroby układu krążenia.

Jeśli wyniki podstawowych badań będą niepokojące, lekarz medycyny pracy i lekarz rodzinny będzie mógł wykonać u pacjenta diagnostykę poszerzoną lub skierować go na konsultację innych lekarzy specjalistów np.: onkologa, diabetologa czy kardiologa.

Pogłębiony pakiet badań

Pakiet pogłębiony, w zależności od zidentyfikowanego ryzyka, obejmie:

- kontrolne badania biochemiczne krwi (diagnostyka chorób układu krążenia): stężenie cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterol, HDL-cholesterolu, trójglicerydów;

- kontrolnie poziom glukozy na czczo lub hemoglobiny glikowanej HbA1c lub doustny test obciążenia glukozą (diagnostyka cukrzycy);

- badanie EKG (diagnostyka chorób układu krążenia);

- USG jamy brzusznej w kierunku tętniaka aorty;

- test na obecność krwi utajonej w kale (diagnostyka onkologiczna w kierunku raka jelita grubego);

- poziom PSA (diagnostyka onkologiczna w kierunku raka prostaty u mężczyzn);

- konsultację lekarza specjalisty np.: onkologa, kardiologa, diabetologa.

Badania przesiewowe

Pacjenci będą mogli skorzystać także z badań przesiewowych realizowanych w ramach ogólnopolskich programów zdrowotnych, regionalnych programów zdrowotnych oraz Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN), w szczególności:

- mammografia – diagnostyka raka piersi;

- cytologia - diagnostyka raka szyjki macicy;

- kolonoskopia - diagnostyka raka jelita grubego;

- niskodawkowa tomografia komputerowa – diagnostyka raka płuca;

- badanie dermoskopowe, badanie wideoskopowe – diagnostyka raka skóry;

- badania w ramach programów profilaktyki wykrywania nowotworów głowy i szyi;

- badania w ramach programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Program będzie finansowany w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacowane koszty to ok. 1,8 mld w ciągu pięciu lat, przy czym koszty zależne będą od liczby osób, u których wystąpią wskazania do pakietu rozszerzonego. Badania będą możliwe do przeprowadzenia od 1 stycznia 2021 r. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia procesu legislacyjnego i wprowadzenia zmian organizacyjnych przez podmioty, które będą realizowały program.

KW

Wykop Skomentuj12
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie
Współpracujemy z portalem Medme

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości