15 obserwujących
824 notki
1903k odsłony
2027 odsłon

Przemoc seksualna i jej wpływ na życie kobiety

Skutki przemocy seksualnej mogą się ujawnić dopiero po wielu latach.
Skutki przemocy seksualnej mogą się ujawnić dopiero po wielu latach.
Wykop Skomentuj27

Przemoc seksualna może upośledzać funkcjonowanie kobiety w związkach intymnych nawet przez wiele lat. W każdym przypadku przemoc ta pozostawia skutki w psychice.

To, jak kobieta funkcjonuje w sferze seksualnej, zależy od wielu czynników: biologicznych, osobowościowych, jakości relacji partnerskiej, otoczenia społeczno-kulturowego. Muszą one współdziałać ze sobą harmonijnie. Jednym z czynników wpływających negatywnie na tę sferę życia jest doświadczenie przemocy seksualnej. Czas zdarzenia nie ma znaczenia – może być ono odległe w czasie, jak i niedawne.

Przemocy seksualna – czym jest?

Przemoc seksualna jest pojęciem bardzo szerokim. Najczęściej polega na fizycznym wymuszeniu kontaktu seksualnego lub określonych zachowań. Sprawca - wbrew woli ofiary - dotyka jej intymnych części ciała, wymusza współżycie lub dokonuje zgwałcenia. Przemocą seksualną jest też zmuszanie do praktyk niezgodnych z wolą kobiety, jak na przykład do seksu analnego czy z udziałem innych osób.

Przemoc seksualna może przybierać także formy bez kontaktu fizycznego. Polega ona wtedy na przykład na okazywaniu – bez woli kobiety - intymnych części ciała lub czynności seksualnych, albo zmuszaniu do oglądania filmów i zdjęć pornograficznych.

Za przemoc seksualną można uznać również molestowanie polegające na traktowaniu kobiety jako obiektu seksualnego: przyglądaniu się jej ciału i komentowaniu wyglądu, żartach czy komentarzach/ zaczepkach w mediach społecznościowych o jednoznacznie erotycznym charakterze, wręczaniu erotycznych prezentów.

Przemoc seksualna może spotkać kobietę na każdym etapie życia – w dzieciństwie, wieku dojrzałym, jak i na starość. Niezależnie od wieku, takie doświadczenie pociąga za sobą skutki psychologiczne i może wywrzeć negatywny wpływ na niemal wszystkie aspekty życia ofiary.

Doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie bardzo często nie jest ujawniane przez ofiary. Z badań wynika, że dzieje się tak w aż 80 proc. takich zdarzeń z okresu przed ukończeniem 15. roku życia. Skutki przemocy seksualnej doświadczonej w okresie dorastania są bardzo dotkliwe. Na tym etapie życia kształtuje się tożsamość seksualna kobiety i jej oczekiwania dotyczące przyszłych związków.

Zobacz również: Zespół stresu pourazowego (PTSD) - jak leczyć?

Przemoc seksualna - skutki

W sferze psychicznej konsekwencjami przemocy seksualnej są stany lękowe, obniżona aktywność życiowa, depresja, bezradność i niska samoocena. Dzieci, które doświadczyły przemocy seksualnej, często wypierają to zdarzenie z pamięci i daje ono o sobie znać dopiero po wielu latach.

Następstwa przemocy seksualnej mają różny poziom nasilenia. U niektórych kobiet trauma może utrzymywać się przez całe życie i wywierać wpływ na ich postawy wobec mężczyzn, seksu, małżeństwa, relacji międzyludzkich.

Niektóre kobiety nie potrafią uwolnić się od negatywnych odczuć, których doznały w związku z przemocą seksualną. Odczuwają niechęć do kontaktów intymnych, kojarzą im się one z przemocą i przywołują traumatyczne wspomnienia. Niektóre kobiety mają trudności z uzyskaniem podniecenia seksualnego lub orgazmu.

Aż 93 procent zgwałconych kobiet wykazuje w następstwie brak pożądania seksualnego, albo ma awersję do seksu (85 proc.). Inne ofiary reagują przeciwnie - podejmują ryzykowne zachowania seksualne. Aż 83 proc. zgwałconych kobiet odczuwa podczas stosunku ból w okolicy genitalnej, a niektóre cierpią na pochwicę, która uniemożliwia odbycie stosunku.

Im kobieta jest bardziej zamknięta w sobie i tłumiąca emocje, tym bardziej zaawansowane są objawy doznanej traumy. Podobnie w przypadku kobiet, które do chwili urazu darzyły mężczyznę (sprawcę) dużym zaufaniem lub idealizowały jego obraz.

Duże znaczenie w radzeniu sobie z konsekwencjami przemocy seksualnej odgrywa osobowość kobiety. Osobowość każdego człowieka jest w znacznym stopniu uwarunkowana biologicznie. Jednym z jej przejawów są predyspozycje do doświadczania pewnych stanów emocjonalnych - ludzie rodzą się z indywidualnym stylem emocjonalnym, to znaczy z przewagą i gotowością do przeżywania emocji pozytywnych lub negatywnych. Na przykład osoby o wysokim poziomie neurotyczności charakteryzuje między innymi łatwość doświadczania lęku, smutku. Nie jest to ich winą, ich psychika tak się właśnie wykształciła. Emocje są nie tylko przeżywane, ale także zapamiętywane i odtwarzane w naszych odczuciach i zachowaniach, zazwyczaj poza kontrolą, nierzadko jako doznanie niespodziewane i niepożądane.

Przemoc seksualna - terapia

Przemoc seksualna zawsze pozostawia ślady w psychice. Jeśli doświadczenie to jest silne, wymaga pomocy psychologa, a niekiedy także innych form pomocy, na przykład czasowego włączenia farmakologii lub pomocy seksuologa lub innego lekarza specjalisty. Nie można liczyć na to, że „samo przejdzie”, a ból i wstyd z czasem zatrą się w pamięci. Skutki przemocy mogą być odczuwalne nawet po wielu latach. Mogą mieć też bardzo różny charakter, także w postaci objawów somatycznych.

Podstawową sprawą jest wytłumaczenie ofierze, że nie jest ona winna i odpowiedzialna za to, co się zdarzyło. A przy przemocy poczucie winy pojawia się u ofiary bardzo często. Bardzo ważne jest, aby zrozumiała, że winny jest wyłącznie sprawca przemocy.

Terapia pomaga w poradzeniu sobie z negatywnymi emocjami związanymi z traumatycznym doświadczeniem. Jej czas trwania zależy od typu wykorzystania seksualnego i wielu różnych zmiennych. Każda przebiega w indywidualnym tempie. Na jej efektywność wpływa zarówno profesjonalizm terapeuty, jak i motywacja pacjentki.

Ważną rolę w terapii odgrywa partner kobiety – ofiary przemocy. To traumatyczne doświadczenie wymaga od mężczyzny zrozumienia problemu, odpowiedzialności w podejściu do partnerki i dużej wyrozumiałości. Swoim zachowaniem może on nieświadomie pogłębiać objawy wykorzystania występujące u jego partnerki.


Polecamy:Wykop Skomentuj27
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości