Nic nowego pod słońcem
prawda boli?!
3 obserwujących
208 notek
75k odsłon
  96   0

Polacy i Polska - wersja 2021-03-29

Polacy i Polska

wersja 2021-03-29

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. – Dmowski

Polak nigdy nie przestaje być Polakiem.

Prawo - Ekonomia – Polityka

---

Polska

Pewne sprawy trzeba wyjaśnić szerzej.

Reaguję trochę zbyt emocjonalnie, w stylu Rejtana ze znanego obrazu Matejki, który protestuje, jest przeciw i nie pozwala, ale żyjemy w okresie przełomowym odbudowy Polski, i takie reakcje są potrzebne, gdy większość bezmyślnie popycha ten ciężar nazywany Polską w stronę urwiska i spycha go w przepaść

Może zacznę od Konstytucji RP - jest to akt podniosły, itd., itp., ale mało kto - poza Lepperem - bierze go na poważnie - tym niemniej preambuła mówi:

"W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny... możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie",

- żeby decydować demokratyczne trzeba mieć co najmniej dwie alternatywne możliwości do wyboru, a Polacy są agitowani i manipulowani tylko w jednym kierunku liberalnym, ten jeden model rozwoju jest przedstawiany jako optymalny pomijając model szwedzki państwa socjalnego, model niemiecki państwa dobrobytu, model chiński państwa, które obecnie stawia na łączenie gospodarki państwowej z inicjatywą prywatną, itd.,

"równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski"

- no z tą równością to jest różnie, Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się, że równość musi ustąpić wobec sprawiedliwości - a co jest sprawiedliwe?,

"wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość... nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej"

- to pozwolę sobie rozwinąć szerzej:

I RP to przede wszystkim wolność szlachecka posunięta aż do sobiepaństwa,

pierwsza szlachta - twórcy państwa, wyginęła - jak mówi znane powiedzenie "za króla Olbrachta wyginęła szlachta", później przyjmowano do stanu szlacheckiego z mniejszą ostrożnością,

chaos państwowy i jak najbardziej "przedsiębiorczość" poszczególnych szlachetków sprzedających swój głos obcym mocarstwom ("liberum veto") doprowadziła to państwo do upadku, swoją rękę do tego upadku przyłożył też Kościół wyraźnie zalecając posłuszeństwo względem zaborców listem papieskim tłumaczonym przez Krasickiego,

Idea państwa polskiego przetrwała zabory, ale niestety młode gorące głowy pchały ją głównie w kierunku walki, a nie pracy dla niepodległości.

Niektórzy proponują dwa nazwiska:

1. Józef Piłsudski - jak wskazałem poniżej mam duże wątpliwości co do jego roli w życiu gospodarczym Polski,

2. Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II) - nie są mi niestety znane jego zasługi w życiu gospodarczym Polski, wręcz przeciwnie doprowadził on do umocnienia religii w Polsce, co kosztuje Polskę według źródeł kościelnych 8 miliardów złotych rocznie - nie znam danych państwowych w tej sprawie, które powinny uwzględniać też darowizny na poziomie samorządów (np. sprzedaż gruntów za 1% wartości).

Podobnie wygląda sytuacja z konkordatem, który znacznie uprzywilejowuje finansowo kościół, a został przyjęty przez Sejm nielegalnie zwykłą większością głosów, bo jako umowa międzynarodowa powinien być obwarowany większością kwalifikowaną (2/3 głosów).

Konkordat jest umową międzynarodową: stwierdza tak Konstytucja RP art.25 ust.4.

Co do okresu po #ww2 - trzeba oddać sprawiedliwość: w 1947 r. powrócono do niektórych demokratycznych koncepcji konstytucji marcowej z 1921 r. odrzucając autorytarną napisaną pod Piłsudskiego konstytucję z 1935 r., oraz nie dopuszczono, by Polska została 16 republiką ZSRR.

Obecne tzw. „polskie elity” żartują sobie: tuzy medialne (celebryci) i większość pozostałych polityków - życzę im wszystkim dalszych wesołych żartów!

Dla porównania przejrzałem sobie historię Chin, Indii i Japonii - wnioski są interesujące.

---

Propaganda państwowa wmawiała Polakom od zawsze (szczególnie za czasów PRL), że Polska ma wiele rzeczy ustalonych sztywno, optymalnie:

1. Symbole państwowe;

2. Optymalne granice;

3. Jednolitą ludność narodowości polskiej.

Po kolei zatem:

1. Symbole państwowe zaczynają być zmieniane: orzeł dostał koronę, niektórzy są za zmianą jego kształtu w ogóle, przywróceniem formy z czasów największej chwały państwa polskiego, najokazalszej jego formy, obecny hymn państwowy nie jest zgodny z pierwotną wersją Wybickiego, flaga też jest prosta, marynarka używa bardziej ozdobnej wersji bandery z godłem (orłem) w górnej części pośrodku;

2. Optymalne granice okazują się maksymalnym zawężeniem państwa polskiego w stosunku do granic z czasów największego zasięgu tegoż państwa;

3. Co do jednolitej narodowo ludności zaskoczeniem jest obecna autonomia Kaszub (okolice Gdańska) z samym Gdańskiem marzącym o odzyskaniu statusu „wolnego miasta” (z przewagą niemczyzny), a też podobne marzenia śląska o odzyskaniu przedwojennego statusu autonomii z czasów II RP.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale