Nic nowego pod słońcem
prawda boli?!
3 obserwujących
493 notki
96k odsłon
  49   0

Słowiańszczyzna - wyjaśnienie

Słowiańszczyzna - wyjaśnienie

https://sjp.pwn.pl/slowniki/S%C5%82owia%C5%84szczyzna.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owia%C5%84szczyzna

Przede wszystkim ważne jest dobre rozumienie pojęcia "Słowiańszczyzna", jego definicja, uściślenie tego terminu, bo jest kilka różnych znaczeń:

W moich rozważaniach przyjmuję, że Słowiańszczyzna to wszystko, co słowiańskie, w tym:

1. 1. narody (ludy) słowiańskie;

2. 2. ziemie (kraje, państwa) Słowian;

3. 3. natura Słowian - cechy fizyczne wewnętrzne i zewnętrzne, wygląd, otoczenie, sposób organizowania otoczenia;

4. 4. kultura Słowian.

Ale też inne tematy związane, jak działalność Słowian, w tym Słowian polskich, poza terenami słowiańskimi oraz imigracja na tereny słowiańskie.

https://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/index,pl.html#:~:text=O%20narodach%20s%C5%82owia%C5%84skich%20%C2%B7%20Achajowie%20%C2%B7%20Agatyrsowie%20%C2%B7,s%C5%82owia%C5%84skich%20korzeni%20-%20film%20%C2%B7%20Wenedowie%20%C2%B7%20%C5%BBydzi

https://panstwa-miasta.com.pl/kraje-slowianskie/

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie

https://www.facebook.com/groups/1123118278203668

https://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/przyroda/index,pl.html

https://www.slowianskie.com/religia/obrzedy/

Przy tym jednak "chcąc-nie chcąc" muszę zachować pewne ogólne zasady:

1. Obszar i przyjęty punkt widzenia: głównie polski, hierarchiczny: sprawy bliższe i dalsze Polsce, siłą rzeczy jako amator nie jestem w stanie autorytatywnie pisać o sprawach pradziejów i historii innych odłamów Słowian, a nawet moje hipotezy będą w tym zakresie mało wiarygodne, obciążone dużym ryzykiem zbyt małej wiedzy;

2. Zakres czasowy: wszystkie trzy okresy pobytu Słowian na ziemiach polskich (teoria autochtoniczna): rodowy, plemienny i państwowy, z naciskiem na państwowość polską przed narzuceniem obcej kultury semicko-chazarskiej z religiami judeo-chrześcijańskimi i feudalizmem, w tym feudalizmem religijnym - przyjmuję jednak pewną częściową ciągłość kulturową na ziemiach polskich, czyli wiążę kulturę raczej z ziemią niż z kolejnymi ludami ją zamieszkującymi, więc biorę pod uwagę też rozwój, który dokonywał się na tych ziemiach od początku ich zasiedlenia, a jest utrwalony w śladach archeologicznych (pradzieje, prehistoria, starożytność, protohistoria) - nie mogę pomijać jednak wcześniejszych siedzib Słowian (teoria allochtoniczna) przyjętych obecnie (Morze Czarne, Dniepr, Dniestr) i domniemań jeszcze wcześniejszych indyjsko-perskich opartych na zbliżonym wyglądzie, czyli podobieństwie genetycznym;

3. Tematycznie można przyjąć, że Słowianie posiadają swoją specyficzną wersją każdego tematu ogólnego globalnej cywilizacji ludzkiej lub swoje reguły etyczne dla ograniczenia lub usunięcia takiego tematu poza zakres wartości uznawanych społecznie, moralności społecznej, etyki wspólnoty.

4. W zakresie tematycznym wyróżnić trzeba zgodnie z podziałem dokonanym przez Moszyńskiego:

41. Kulturę materialną (rzeczową) wraz z cechami fizycznymi Słowian;

42. Kulturę symboliczną, dzieloną na:

421. właściwości osobiste: wiedza, wierzenia, światopogląd, itp.;

422. właściwości indywidualne, umiejętności pro-społeczne: muzyka, śpiew, taniec, itp., wraz z wiedzą na ten temat;

43. Kultura społeczna – obyczaje i obrzędy, szczególnie związaną z cyklami życia człowieka i przyrody.

Cechy statyczne, właściwości i dynamiczne, czyli kierunki rozwoju.

W zakresie wierzeń i religii trzeba wyróżnić podział dokonany przez Sikorskiego:

- magia, czyli praktyki, zabiegi rozwiązywania problemów realne i symboliczne oparte na ówczesnej wiedzy;

- demonologia, czyli "bogowie";

- mitologia, czyli opowieści wyjaśniające pochodzenie świata i życia oraz inne wspólne problemy społeczne;

- itd.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prehistoria_ziem_polskich

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Prehistoria_ziem_polskich

https://naprzestrzenidziejow.wixsite.com/historia/starozytnosc-ziem-polskich

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protohistoria

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_autochtonicznego_pochodzenia_S%C5%82owian

https://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/genetyka_historyczna/spor_auto_allo/index,pl.html#:~:text=W%20sk%C3%B3cie%3A%20teoria%20autochtoniczna%20m%C3%B3wi%2C%20%C5%BCe%20S%C5%82owianie%20mieszkali,ziemie%20Polski%20dopiero%20oko%C5%82o%20wieku%205%20naszej%20ery.

Trzeba jeszcze wyjaśnić znaczenie instynktu i intuicji w poznawaniu Słowiańszczyzny - posłużę się tutaj przykładem chińskim:

- kronikarze chińscy zapisali, że chińczycy kiedyś zakopali całą armię żywcem (obcą czy własną?);

- historycy rozumieją i przytaczają to dosłownie jako dowód krwiożerczej natury dawnych chińczyków;

- niedawno jednak archeolodzy chińscy odkopali ogromny podziemny magazyn pełny terakotowych figur dawnych żołnierzy w skali naturalnej;

- intuicja podpowiada, że jest to właśnie ta zakopana żywcem armia!

Wydaje się, że zakopania dokonano w sposób symboliczny!


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale